ความประเสริฐของเดือนรอมฏอนและการต้อนรับเดือนรอมฏอน
  จำนวนคนเข้าชม  16071

ความประเสริฐของเดือนรอมฏอนและการต้อนรับเดือนรอมฏอน


คุฏบะห์เช็ค อับดุรร็อซซาก บิน อับดุลมัวะห์ซิน อัลบะดัร


          โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิด และพึงรู้ไว้เถิดว่า แท้จริงความยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นคือ รากฐานแห่งความสุขและหนทางแห่งความสำเร็จและชัยชนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์  ความตักวาต่ออัลลอฮ์ คือ การที่บ่าวเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ หวังการตอบแทนจากพระองค์ ละทิ้งสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์และกลัวต่อการลงโทษของพระองค์

 

          โอ้ บ่าวของอัลลอฮ์ผู้ศรัทธา แท้จริงประชาชาติอิสลามทั้งปวงต่างได้รอเวลาในการเดินทางมาของแขกคนสำคัญ ตัวแทนที่มีเกียรติ หัวใจหลายดวงต่างเฝ้ารอคอยในการมาของเขา แขกผู้เป็นที่รักต่อหัวใจของผู้ศรัทธา ที่มีเกียรติยิ่งในจิตใจของพวกเขา ผู้ศรัทธาต่างแสดงความปลื้มปิติยินดีและอวยพรซึ่งกันและกันต่อการมาของเขา ทุกคนต่างหวังให้แขกผู้นี้มาเยือนและหวังที่จะได้รับซึ่งความดีงามจากแขกผู้นี้

พึงรู้ไว้เถิดว่า เขาคือ เดือนรอมฏอนอันทรงเกียรติ คือ เดือนที่ยิ่งใหญ่และมีความจำเริญยิ่ง เป็นเดือนทีอัลลอฮ์ เจาะจงและให้มีความพิเศษเหนือเดือนอื่นๆ

          ท่านนบี  ได้แจ้งข่าวดีกับเหล่าสหายของท่าน เกี่ยวกับการมาของเดือนที่มีเกียรตินี้ และชี้แจงถึงเอกสิทธิ์และความประเสริฐต่างๆ อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้เหล่าซอฮาบะห์ให้มีความอุตสาหะและความพยายามที่จะเชื่อฟังและเข้าใกล้อัลลอฮ์ ในเดือนรอมฏอนนี้ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ ทรงพอพระทัย

        ดังที่มีรายงานในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดด้วยกับสายรายงานที่ดี จากอนัส บุตรของมาลิก ร่อฏิยัลลอฮู่อันฮู่ แท้จริงท่านร่อซูล  กล่าวไว้ว่า

(( هذا شهر رمضان قد جاءكم فيه تفتّح أبواب الجنة وتغلَّق أبواب النار وتصفّد الشياطين ))

 "เดือนรอมฏอนได้มายังพวกท่าน ในเดือนนี้ประตูสวรรค์จะถูกเปิด ประตูนรกจะถูกปิดและชัยฏอนจะถูกพันธนาการ"

และอีกสายรายงานของอิหม่ามอัตติรมีซีย์และอื่นจากเขา จากท่านนบี กล่าวว่า

         "เมื่อค่ำคืนแรกของเดือนรอมฏอนมาถึง ชัยฏอนและญินที่ชั่วร้ายจะถูกล่ามโซ่  ประตูนรกจะถูกปิดและไม่มีประตูใดของมันถูกเปิดออก  และประตูสวรรค์จะถูกเปิดออกและจะไม่มีประตูใดของมันถูกปิด และจะมีผู้หนึ่งมาเรียกว่า โอ้ ผู้แสวงหาความดี โปรดรับไว้ และผู้แสวงหาความชั่วร้าย จงหยุดเสีย และจะมีผู้ที่ถูกปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์ ในทุกค่ำคืน"

         ฮะดิษอีกมากมายที่บ่งชี้ถึงความประเสริฐของเดือนที่ยิ่งใหญ่นี้และตำแหน่งของมัน หน้าที่ของเราคือการแสดงความปลื้มปิติยินดีอย่างสุดซึ้งและมีความสุขใจอย่างเปี่ยมล้นต่อการมาของเดือนนี้ ซึ่งมีความดีงามและความพิเศษที่มากมายในเดือนนี้

"จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) “ด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์ และด้วยความเมตตาของพระองค์ ดังกล่าวนั้นพวกเขาจงดีใจเถิด” ซึ่งมันดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมไว้"

 

         โอ้ บ่าวของอัลลอฮ์ แท้จริงความปลื้มปิติต่อการมาของเดือนนี้ และการที่จะรู้ถึงความประเสริฐและตำแหน่งของมันนั้น สำหรับผู้ที่ให้ความเอาใจใส่และมุ่งมั่นอุตสาหะ  ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีใครที่ละเลยต่อการเชื่อฟังและมุ่งหน้าสู่อัลลอฮ์ เว้นแต่ผู้โง่เขลา ไม่รู้ถึงคุณค่าและความประเสริฐของเดือนนี้เท่านั้น  เพราะฉะนั้นหากมุสลิมรู้จักเดือนนี้และรู้จริงๆถึงตำแหน่ง เขาผู้นั้นจะเอาใจใส่อย่างสูงสุด และเตรียมพร้อมอย่างมุ่งมั่น เพื่อที่จะขวนขวาย พยายามในหนทางที่จะได้มาซึ่งการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์  ในการยืนหยัดต่อการปฏิบัติอิบาดะห์ในสิ่งที่อัลลอฮ์   ทรงพอพระทัย


         โอ้ บ่าวของอัลลอฮ์  จะมีคำถามขึ้นมา คือ เราจะต้อนรับเดือนนี้อย่างไร? จะเตรียมพร้อมอย่างไร? จะเตรียมตัวอย่างไร?


         โอ้ บ่าวของอัลลอฮ์ การต้อนรับเดือนนี้ไม่ใช่การแลกช่อดอกไม้ และไม่ใช่การร้องอะนาชีด ไม่ใช่การเตรียมห้องรับรอง ไม่ใช่การเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม แท้จริงแล้ว ต้องเตรียมกายและใจต่อการทำอิบาดะห์ และมุ่งสู่อัลลอฮ์อย่างแท้จริง และกลับเนื้อกลับตัวอย่างบริสุทธิ์ใจจากความผิดบาปทั้งปวง


         โอ้ บ่าวของอัลลอฮ์ แท้จริงผู้ศรัทธาที่มีความมุ่งมั่นด้วยความสัจจริง มุ่งหน้าสู่อัลลอฮ์โดยแท้จริง  เขาจะตระเตรียมสำหรับเดือนนี้ เตรียมพร้อมต่อการเชื่อฟังในการทำอิบาดะห์  มุ่งมั่นสู่อัลลอฮ์ พร้อมกับการกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์จากทุกความผิดบาปโดยสัจจริง


         โอ้ บ่าวของอัลลอฮ์ แท้จริงฤดูแห่งการถือศีลอดนั้นเป็นโอกาสทองแห่งการมุ่งหน้าสู่อัลลอฮ์  และกลับเนื้อกลับตัวจากความผิดบาป ใครก็ตามที่พิจารณาสภาพของเขาที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่สำหรับทุกคนในหมู่พวกเรา  เขาก็จะพบว่าเขานั้นมีความบกพร่องอันใหญ่หลวง   การละเลยที่ใหญ่ยิ่ง ดังที่ท่านนบี   กล่าวว่า

 "ลูกหลานอาดัมทุกคนล้วนแล้วแต่มีความผิด แต่คนผิดที่ดีที่สุดคือ คนที่รู้จักสำนึกผิด"

        ดังนั้นความผิดที่มากมายและความบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมกับฤดูกาลแห่งการกลับเนื้อกลับตัวสู่อัลลอฮ์  อยู่เบื้องหน้าของเราแล้ว


         โอ้ บ่าวของอัลลอฮ์  เมื่อจิตใจและหัวใจทั้งหลายไม่เกิดความหวั่นไหวที่จะกลับเนื้อกลับตัวและเสียใจในความผิดต่างๆในเดือนนี้ แล้วเมื่อไหร่ที่หัวใจจะสำนึกผิด และด้วยเหตุนี้แหละท่านนบี   จึงกล่าวว่า

((رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ)) رواه الترمذي وأحمد

"ช่างน่าอัปยศสิ้นดีต่อคนหนึ่งที่รอมฏอนมายังเขา แต่เขากลับไม่ได้รับการอภัยโทษ"

       เพราะนี่คือ ฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่แห่งการกลับเนื้อกลับตัว หัวใจที่หวั่นไหวนั้นต้องกลับสู่อัลลอฮ์  ด้วยกับการเชื่อฟังต่อพระองค์อย่างแท้จริง


         โอ้ บ่าวของอัลลอฮ์ แท้จริงจากสิ่งที่เราจะต้อนรับเดือนอันประเสริฐนี้คือ การขอดุอาด้วยใจจริง   การทำความใกล้ชิดด้วยความดีงามกับอัลลอฮ์  มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการยืนหยัดต่อการเชื่อฟังอัลลอฮ์  ในเดือนอันประเสริฐนี้ บ่าวนั้นไม่มีความสามารถต่อการยืนหยัดในการเชื่อฟังหรือประสบความสำเร็จในการทำอิบาดะห์ และการนำมาซึ่งรูปแบบที่สมบูรณ์ของการอิบาดะห์นั้นๆ นอกเสียจาก เมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์

"ถ้าไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ให้ทางนำเรา เราก็ไม่ได้ถือศีลอด เราก็ไม่ได้ละหมาด"

          ด้วยเหตุนี้จำเป็นต่อผู้ศรัทธาทั้งหลายที่จะต้องมุ่งหน้าสู่อัลลอฮ์ ในสภาพของผู้ที่วิงวอน มุ่งหวังต่อความเมตตาของพระองค์ และขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เพื่อให้เกิดความง่ายดายในการถือศีลอดเดือนรอมฏอน  ขอความช่วยเหลือในการยืนหยัดกระทำคุณงามความดี และการปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากไฟนรก และไม่มีพลังอำนาจใดๆนอกจากพลังอำนาจของอัลลอฮ์  เมื่อพระองค์ประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น เมื่อพระองค์ไม่ประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น


         โอ้ บ่าวของอัลลอฮ์  แท้จริงการต้อนรับเดือนอันประเสริฐนี้ คือการที่มุสลิมได้ใคร่ครวญถึงเอกสิทธิ์ของเดือนนี้ ความพิเศษต่างๆและความประเสริฐทั้งหลาย ความจำเริญอันมากมาย เพื่อที่จะรู้ถึงตำแหน่งของเดือนนี้ และเรียนรู้ถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาที่จะปฏิบัติในเดือนนี้ จากการถือศีลอด การละหมาด  และพิจารณาถึงความประเสริฐของการยืนหยัดต่อการละหมาดในเดือนรอมฏอน

         สิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตระเตรียมเอาไว้ให้สำหรับผู้ที่ยืนหยัดในเดือนนี้จากการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่  ความประเสริฐต่างๆที่มากมายนั้น ถูกบันทึกเอาไว้ในซ่อเฮียะห์ทั้งสอง จากท่านนบี กล่าวว่า

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ )) .

          "ใครที่ถือศีลอดในเดือนรอมฏอนด้วยกับความศรัทธามั่นและหวังผลตอบแทน เขาจะได้รับอภัยโทษในความผิดบาปที่ผ่านมา และใครที่ยืนหยัดในการละหมาดในคืนลัยละตุลก็อดร์ ด้วยกับความศรัทธามั่นและหวังผลตอบแทนเขาก็จะได้รับการอภัยโทษในความผิดบาปที่ผ่านมา"


         โอ้ บ่าวของอัลลอฮ์ จากการต้อนรับเดือนอันจำเริญ คือ การที่บ่าวของอัลลอฮ์ พยายามปรับปรุงตัวและจิตใจให้หมดจดปราศจาก ความอิจฉา ริษยา และพฤติกรรมที่ไม่ดีทั้งหลาย บ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ย ท่านนบี  กล่าวว่า

((صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ ))

 "การถือศีลอดในเดือนรอมฏอน และสามวันของทุกเดือน จะขจัดความริษยา ในหัวอก"

         เพราะในหัวอกของมนุษย์ต่างมีแต่ความอิจฉา ริษยา โกรธเคือง ดังนั้นเมื่อฤดูการที่มีเต็มเปี่ยมไปด้วยความจำเริญได้มาถึง จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีงามแห่งการชำระล้างจิตใจจากความ อิจฉา ริษยา โกรธเคือง ความไม่ดีต่างๆให้หมดไป ตามคำสอนของท่านนบี  ที่ว่า

(( لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ))

        "ท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉากัน และอย่าทำทีให้ราคาสินค้าให้สูงขึ้น(เพื่อคดโกงกัน) และอย่าโกรธเคืองกัน อย่าหมางเมินกัน จงอย่าขายสินค้าตัดราคากัน  และจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ ที่เป็นฉันท์พี่น้องกัน"

         แท้จริงการเข้ามาของเดือนรอมฏอน เป็นโอกาสแห่งการซักฟอกจิตใจ กลั่นกรองหัวใจ รวมใจกันต่อการเคารพเชื่อฟังอัลลอฮ์  ด้วยการที่บรรดามุสลิมต่างพากันร่วมใจเชื่อฟังมุ่งหน้าสู่อัลลอฮ์    เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์  และพากันออกห่างทุกสิ่งที่นำพาสู่ความโกรธกริ้วของพระองค์อัลลอฮ์

 


         โอ้ บ่าวของอัลลอฮ์ เราต้องขอต่ออัลลอฮ์ ให้พระองค์นั้นให้เรามีชีวิตถึงเดือนรอมฏอนอันทรงเกียรติ และให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเราในการยืนหยัดต่อการถือศีลอดและการละหมาด ขอพระองค์ทรงปรับปรุงแก้ไขตัวตนของเรา และเชื่อมสัมพันธ์จิตใจของพวกเรา และนำทางให้พวกเราสู่หนทางที่ปลอดภัย  ออกห่างจากความมืดมนสู่แสงสว่าง  ทำให้เราเป็นบ่าวของพระองค์ที่ยำเกรง ไม่กลัวต่อสิ่งใด และปราศจากจากความเสียใจใดๆ ในวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา

 

 

 

แปลและเรียบเรียงโดย  อบูชีส