• img
   Islam , One God , One Believed , One Life
   แท้จริง...อัลลอฮ์ มิได้เป็นพระเจ้า เฉพาะของคนมุสลิมเพียงเท่านั้น

  • img
   ผมเข้าอิสลาม ด้วยความฝัน
   เมื่อผมไปชักชวนเพื่อนเพื่อจะไปธุดงด้วยกัน เพื่อนกลับตอบมาว่า เขาเข้ารับอิสลามแล้ว 

  • img
   ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในมุมมองของการดะอฺวะฮฺอิสลาม
   จึงถือได้ว่างานแปลอัลกุรอ่านเป็นภาษาไทยชิ้นแรกในประวัติศาสตร์ของมุสลิมไทยเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระองค์ 

  • img
   พระ เจ้า มี จริง !
   การมีอยู่จริงของพระเจ้า เป็นความจริงที่คนที่มีสติปัญญาให้การยอมรับกันอย่างไร้ข้อกังขา 

  • img
   Dairy.....from Khadeejah Yusora

   When Converted to Islam in 9 month.


  • img
   ป้ายต่อไป....
   ชีวิตของเราแต่ละคน มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ก็เพราะเรามีความเชื่อ ความศรัทธาที่ไม่เหมือนกัน

  • img
   ความเป็นสากลของศาสนาอิสลาม
   อิสลามคือทางนำและความเมตตาแก่โลกทั้งผอง พระองค์อัลลอฮฺทรงทำให้อิสลามเป็นความดีงามแก่ทุกสรรพสิ่งที่ถูกสร้างของพระองค์ 

  • img
   ใครกันคือ ผู้ที่ใช่ ?
   พระองค์ ไม่ได้ทรงต้องการให้ใครนำปัจจัยใดๆมาถวายให้ เพราะพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบด้วยตัวของพระองค์เอง ไม่ทรงต้องการพึ่งใครแต่ทรงเป็นที่พึ่งเสมอ

  • img
   ทุกศาสนาเหมือนกันหรือ ?
   วันไหนนึกอยากจะบอกว่า ก้อนหินคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีสิทธ์ถูกต้องที่จะถูกกราบไว้วอนขอ ก็พากันไปลดตัวให้ก้อนหิน 

  • img
   ใคร ? คือ ผู้คู่ควรกับสวรรค์
    อีมานมิใช่เรื่องของการเพ้อฝัน หรือหวังเพียงอย่างเดียว  โดยปราศจากอามัล เพราะอีมานที่แท้จริง คือ การที่หัวใจน้อมยอมรับ และแสดงออกด้วยการกระทำที่สัตย์จริง

  • img
   ผมกลัวตาย ก่อนที่จะรับอิสลาม
   เราไม่มีแบบอย่างที่ถูกต้องซักคนเลยเหรอ ที่จะบอกให้เรารู้ว่า อะไรคือการทำความดีที่แท้จริง

  • img
   หน้าที่ของมนุษย์
   "และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า"

  • img
   ใครคือ มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ?
   ชายคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ที่มุสลิมจำนวนกว่าพันล้านคนได้ยอมปฏิบัติตามเขา  

  • img
   หลักปฏิบัติที่สำคัญทั้งห้าประการในอิสลาม
   การที่บุคคลหนึ่งกล่าวประโยคที่เป็นกุญแจเพื่อเข้าสู่อิสลาม มันคือสัญญาระหว่างมนุษย์กับพระผู้อภิบาลของเขา เพื่อยืนยันว่าเขาได้ยืนหยัดอยู่บนศาสนานี้

  • img
   มาเข้าใจหลักศรัทธาอิสลามให้ชัดเจน
   อิสลามเป็นศาสนาที่ชัดเจน และง่ายต่อการทำความเข้าใจสำหรับทุกคน ซึ่งเป็นศาสนาที่เปิดประตูกว้างเสมอสำหรับทุกคนที่จะเข้ารับนับถือ

  • img
   ทำไมอิสลาม คือ ศาสนาที่แท้จริง?
   เป็นคำถามที่ผู้อ่านอาจตั้งคำถามขึ้นมา ซึ่งเป็นคำถามที่ดีเลยทีเดียว บ่งบอกว่าผู้ตั้งคำถามนั้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอย่างเฉลียวฉลาดและปราดเปรื่องอย่างเด่นชัด

  • img
   คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม ?
   ซึ่งแน่นอนมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือคนเขลาก็ตาม ต่างเสาะแสวงหาสาเหตุแห่งความสุข

  • img
   ความประทับใจ ในศาสนาอิสลาม
   เมื่ออิสลามปรากฏแก่ชาวโลกก็ได้ลบล้างความอธรรม การใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง พร้อมกับดำรงความเป็นธรรม 

  • img
   ไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนา
   คุณค่าที่แท้จริงของการนับถือศาสนาในมุมมองอิสลาม คือ ต้องมาจากความเข้าใจ ความปรารถนา และความพอใจของผู้นับถือ ไม่ใช่ด้วยการบังคับข่มขู่

  • img
   อิสลามคือระบอบแห่งการดำเนินชีวิต
   ถ้าหากศาสนาหมายถึงความเชื่อ พิธีกรรมหรือวิธีปฏิบัติจำเพาะบางประการแล้ว อิสลามย่อมเป็นมากกว่าศาสนา

  • img
   ทัศนะของอิสลามต่อธรรมชาติ
   “ความบังเอิญ” ดังกล่าวนี้ไม่มี เพราะ อิสลามถือว่าทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนั้นมีขึ้นและเป็นไปโดยเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺ ทั้งสิ้น

  • img
   พระเจ้ามีจริงหรือไม่ ?
    ทุกๆ คนจะไม่ยอมเชื่ออย่างเด็ดขาดว่าสิ่งของต่างๆ เหล่านั้นเกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้ทำหรือผู้ประดิษฐ์

  • img
   เขาว่า ..อิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบและสงคราม
   หากอิสลามเริ่มต้นการเผยแผ่ด้วยคมหอกคมดาบจริงอย่างเขาว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่นครมักกะฮฺ ทำไมมุสลิมไม่จับดาบและอาวุธขึ้นสู้กับพลเมืองมักกะฮฺที่ปฏิเสธศรัทธาเล่า ?'

  • img
   อิสลามส่งเสริมความรุนแรงหรือไม่?

   อิสลามอนุญาตให้มนุษย์สามารถที่จะเลือกความเชื่อได้ รวมทั้งเรื่องของความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า หรือปฏิเสธความเชื่อก็ตาม


  • img
   อิสลาม คือ ทางออก
   เรื่องผิดๆที่เกิดขึ้นมานั้น สืบเนื่องจากฝีมือของคนที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิม ไม่ได้หมายความว่า :อิสลามสั่งให้ทำหรือยอมรับการกระทำดังกล่าว