ท่านนบี ศอลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

“เมื่อใดที่อัลลอฮ์ รักผู้หนึ่งผู้ใดแล้ว พระองค์จะตรัสกับญิบรีลว่า 

"ฉันได้รักคนผู้นี้แล้ว ดังนั้นเจ้าจงรักเขาด้วย"

ญิบรีลก็จะรักเขาผู้นั้น แล้วญิบรีลก็จะป่าวประกาศแก่มลาอิกะฮ์ทั้งหลายบนฟ้าว่า 

"แท้จริงอัลลอฮ์ ได้รักคนผู้นี้ดังนั้นพวกเจ้าก็จงรักเขาด้วย"

มลาอิกะฮ์ทั้งหมดก็จะรักเขา แล้วอัลลอฮ์ ก็จะทรงกำหนดการตอบรับจากชาวโลกให้แก่เขา”

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย์ และมุสลิม)