แจกจ่ายหนังสือสำหรับ องค์กร หรือสมาคม หรือโรงเรียน หรือมัสยิด 
♦ เพื่อการเผยแผ่ศาสนา 
♦ เพื่อการแสวงหาความรู้ของกลุ่มชนของท่าน 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดต่อทางอีเมล์ : islammore_manager@live.com
.