40 หะดีษ สร้างครอบครัวคุณธรรม สู่สังคมอุดมสุข
  จำนวนคนเข้าชม  32553

 

 

   

 

 

 

 

 

40 หะดีษ 

 

 

  

 

สร้างครอบครัวคุณธรรม    

 

สู่สังคมอุดมสุข

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาบู อัดนาน อาหมัด  อัลฟารีตีย์ : เรียบเรียง 

  >  คำนำ  <

 

 

 PART 1                                                                                                                           

1. ครอบครัวมุสลิมมีความภูมิใจที่มีศาสนาอันสูงส่ง
2. ครอบครัวมุสลิมต้องตักเตือนซึ่งกันและกัน
3. ครอบครัวมุสลิมต้องยึดมั่นสุนนะฮฺนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
4. ครอบครัวมุสลิมอยากเข้าสวรรค์อย่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ
5. ครอบครัวมุสลิมต้องไม่มีคุณลักษณะของมุนาฟิก
6. ครอบครัวมุสลิมต้องเรียนและสอนอัลกุรอาน
7.  ครอบครัวมุสลิมต้องเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้มากที่สุด
8. ครอบครัวมุสลิมต้องแสวงหาความรักของอัลลอฮฺ ด้วยความอดทน
9. ครอบครัวมุสลิมต้องให้สลามกันและกัน
10. ครอบครัวมุสลิมต้องปกปิดสิ่งที่น่าอับอาย

 

 PART 2                                                                                                                           

11. ครอบครัวมุสลิมต้องมีเมตตาต่อมนุษย์
12. ครอบครัวมุสลิม ภรรยาต้องศอลิหะฮฺ
13. ครอบครัวมุสลิมภรรยาต้องคอยช่วยเหลือสามีในเรื่องอาคิเราะฮฺ
14. ครอบครัวมุสลิมต้องรับผิดชอบในหน้าที่
15. ครอบครัวมุสลิมภรรยาต้องภัคดีต่ออัลลอฮฺ เชื่อฟังสามี
16. ครอบครัวมุสลิมต้องปฎิบัติตามไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ
17. ครอบครัวมุสลิมภรรยาต้องไม่เป็นผู้ที่หยาบคาย
18. ครอบครัวมุสลิมต้องรักษาจริธรรมคุณธรรมภายในบ้าน
19. ครอบครัวมุสลิมต้องร่วมมือในการภักดีต่ออัลลอฮฺ
20. ครอบครัวมุสลิมต้องมองโลกในแง่ดีเสมอ

 

PART 3                                                                                                                            

21. ครอบครัวมุสลิมสามีต้องเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุด
22. ครอบครัวมุสลิมต้องมีจริธรรมที่งดงามที่สุด
23. ครอบครัวมุสลิมต้องสุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล
24. ครอบครัวมุสลิมต้องรู้จักให้ให้เกียรติแขกผู้มาเยือน
25. ครอบครัวมุสลิมต้องเอาใจใส่กับเพื่อนบ้าน
26. ครอบครัวมุสลิมต้องมีความสัมพันธ์ดีกับเครือญาติ
27. ครอบครัวมุสลิมต้องรู้ว่าการอดทนคือความสำเร็จ
28. ครอบครัวมุสลิมต้องสามัคคีกัน
29. ครอบครัวมุสลิมต้องพอเพียง
30. ครอบครัวมุสลิมต้องรู้จักความร่ำรวยที่แท้จริง

 

PART 4                                                                                                                            

31. ครอบครัวมุสลิมต้องซื่อสัตย์ สุจริต
32. ครอบครัวมุสลิมต้องไม่อิจฉาคริษยาผู้อื่น
33. ครอบครัวมุสลิมต้องเป็นผู้ชี้นำทำความดีให้แก่สังคม
34. ครอบครัวมุสลิมต้องสร้างสิ่งที่จะได้มาซึ่งผลบุญที่มิขาดสายในวันอาคิเราะฮฺ
35. ครอบครัวมุสลิมต้องไม่บ่อนทำลายแก่ตัวเองและคนอื่น
36. ครอบครัวมุสลิมต้องหมั่นขอดุอา
37. ครอบครัวมุสลิมจะต้องเป็นดั่งคนมีชีวิต
38. ครอบครัวมุสลิมสามีต้องช่วยเหลืองานของภรรยา
39. ครอบครัวมุสลิมต้องไม่ประมาทและคำนึงถึงความปลอดภัยในบ้าน
40. ครอบครัวมุสลิมสามีต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู
41. ครอบครัวมุสลิมต้องรำลึกถึงความตายอยู่เสมอ