ผู้แสวงหา
  จำนวนคนเข้าชม  6454

ผู้แสวงหา

โดย อ.มุนีร มูหะหมัด

          ความสุข เป็นสิ่งที่ทุกคนปราถนา ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกาย หรือความสุขทางใจ

          ความสุข ทางกาย ได้มาจาก การรับประทานอาหารที่ดี หะล้าล มีคุณภาพ รสชาดอร่อยถูกปาก มีเครื่องนุ่งห่มที่สวมใส่สบายงดงาม มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ถุกสุขลักษณะ มีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย และมีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมมูล

         ความสุข ทางใจ ได้มาจากการมีจิตใจสงบปลอดโปร่ง มั่นคงไม่มีสิ่งที่ทำให้เกิดความขุ่นมัว เกิดความเครียดวิตก กังวล ฉุนเฉียว หวาดผวา อารมณ์แปรปวน ซึมเศร้า

          ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บุคคลไม่มีความสุขคือ การหาหลักยึดเหนี่ยวทางใจไม่ได้ หรือมีความลังเลใจในสิ่งที่คนยึดมั่นศรัทธา จึงทำให้หลายคนพยายามค้นหาทางที่จะพบกับสัจธรรม โดยการใช้กรรมวิธีของศาสนา และลัทธิความเชื่อต่างๆเป็นแนวทาง มีการทำสมาธิ เดินจงกรม บริกรรมคาถา ปลีกวิเวก สวดนมัสการ วิงวอนต่อวัตถุบูชา โดยเชื่อว่ามีอำนาจลับแฝงเร้นอยู่ จึงเป็นเหตุให้มีการสร้างและยึดถือสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลมากมาย

         แต่สิ่งเหล่านี้ มิได้ทำให้จิตใจของผู้ที่มีสัจธรรม คิดเป็นเหตุเป็นผล ยอมรับได้ว่า นั่นคือสัจธรรม จึงทำให้หลายคนหันมาศึกษาศาสนาอิสลาม ทำให้พบถึงความแตกต่างของศาสนาอิสลาม ที่ผิดแผกไปจากศาสนาอื่น กล่าวคือ ศาสนาอิสลามมีหลักยึดในพระเจ้าองค์เดียว คือ อัลลอฮ์  พระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือสรรพสิ่งทั้งหลาย ทรงอยู่เหนือการจินตนาการ และผัสสะทางกาย

         อิสลาม มีคัมภีร์ อันเป็นดำรัสของพระองค์ อัลลอฮ์ มีความเที่ยงแท้ ปราศจากการสังคยานา ดัดแปลง แก้ไข  อิสลาม ยอมรับในคุณค่าของการเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีฐานันดร หรือสามัญชน ผู้มีฐานะหรือผู้ยากจน ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ หรือผู้ใช้แรงงาน ผู้เป็นอิสรชน หรือผู้เป็นทาส ต่างมีความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกัน และไม่มีการแบ่งสถานภาพในการนับถือศาสนา สิ่งที่ทำให้ศักดิ์ศรีของเขามีความเหลื่อมล้ำกัน คือ ความยำเกรง และความสำรวมตนต่อพระองค์อัลลอฮ์

         ด้วยข้อเท็จจริง ดังกล่าวนี้ จึงทำให้ผู้พยายามแสวงหาสัจธรรมหลายคน เข้านับถือศาสนาอิสลาม หนึ่งในจำนวนนั้น คือ มาเรียม (Mariam) นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

         เธอได้เล่าให้ฟังว่า เธอพยายามเสาะแสวงหาสัจธรรม เหตุที่ทำให้เธอดื่มด่ำในคำสอนของ คัมภีร์อัลกุรอาน เนื่องจากว่า เธอได้ฟังคำสอน และศึกษาคัมภีร์ อัลกุรอาน  จนในที่สุดเธอมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อศาสนาอิสลาม และประกาศตัวเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามในที่สุด ต่อจากนั้น เธอเดินทางไปยังปาเลสไตน์ จอร์แดน และคูเวต เพื่อศึกษาภาษาอาหรับ และศาสนาอิสลามเพิ่มเติม ในมหาวิทยาลัอเมริกา ประเทศคูเวต

        สิ่งที่ตามมาจากนั้น คือ มารดาของเธอชื่อ มาเรีย (Maria) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดในศาสนาคริสตร์ นางได้ศึกษาศาสนาอิสลาม จนเกิดความเลื่อมใส และประกาศตัวเข้ารับศาสนาอิสลาม ความหวังของมาเรีย คือ ต้องการไปเยือนนครมักกะฮ์ สักครั้งหนึ่ง และหน่วยงานเผยแพร่ศาสนาอิสลามในคูเวต ได้ให้สัญญาว่าจะทำให้ความหวังของนางได้กลายเป็นจริง โดยจะพานางไปเยือนนครมักกะฮ์พร้อมกับ มาเรียม บุตรสาว

         แต่แล้ววาระของอัลลอฮ์  ที่กำหนดให้มาเรียมก็มาถึง เธอไม่สามารถเป็นเพื่อนร่วมดินทางพร้อมกับแม่ของเธอไปยังนครมักกะฮ์ได้ เพราะพระองค์อัลลอฮ์  ได้เรียกเธอกลับไปยังพระองค์ โดยที่เธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ในประเทศจอร์แดน จนถึงแก่ชีวิต ในวันที่ 3 เดือน รอมาฎอน

          ขออัลลอฮ์  ทรงโปรดประทานความเมตตา และทรงอภัยโทษให้แก่เธอ พร้อมกับทรงนำทางเธอสู่สวรรค์อันกว้างใหญ่ของพระองค์ และทรงทำให้มาเรีย ผู้เป็นแม่ มีจิตใจที่มั่นคง ดำรงมั่นในศาสนาอิสลาม ตลอดไป