การศึกษาของเยาวชนมุสลิม
  จำนวนคนเข้าชม  4123

การศึกษาของเยาวชนมุสลิม


          ปัจจุบันในประเทศไทยนั้นมีสถานศึกษา ที่เป็นแหล่งความรู้มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด หรือ โลกไอที ห้องสมุดเป็นที่ที่สามารถจะรับรู้ข่าวสารข้อมูลในโลกนี้ด้วยความรวดเร็วและแม่นย่ำ  และที่สำคัญมุสลิมสามารถเข้ามาจัดการ การศึกษาได้ด้วยกับตัวเอง  และมีเสรีภาพในการจัดการได้เต็มที่ 

         โรงเรียนที่เปิดสอนศาสนาอิสลามพร้อมกับวิชาสามัญนั้นมีมาก และในแต่ละโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่   ดูจากสื่อต่างๆ ในการเรียนการสอนถ้าเทียบกับในอดีตนั้นมีความแตกต่างกันมาก  แต่ด้านคุณภาพในอดีตมีบางด้านที่ดีกว่าในยุคปัจจุบัน   ดังนั้นความทันสมัยมันมาคู่กันระหว่างคุณและโทษ ในยุคนี้มีแหล่งข้อมูลมาก แต่ความสนใจที่จะใช้สื่อเพื่อแสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นมีน้อยมาก 

          ปัจจุบันเยาวชนไม่ให้ความสนใจในเรื่องการแสวงหาความรู้  ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ! เพราะเรามีโอกาสมากเกินจนมองไม่เห็นความสำคัญของหนังสือที่มี มองไม่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่เราได้รับอย่างมากมาย  ถ้าเราได้ไปเห็นหลายๆประเทศในโลกใบนี้ มีเยาวชนอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษา ไม่รู้หนังสือ ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ เขายังอยู่กับวิถีชีวิตเดิมๆ  คือการต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอด  เช่น ในทวีปแอฟริกามีเยาวชนจำนวนมากที่อยู่ในค่ายลี้ภัยที่หนีจากสงครามกลางเมือง ไม่มีโอกาสทางการศึกษา  เยาวชนในอิรัคไม่มีห้องเรียนที่จะเรียน ต้องใช้ถนนหนทางเป็นที่เรียนหนังสือ เยาวชนในปากีสถานอาศัยอยู่ในค่ายหลี้ภัยเป็นจำนวนมาก ต้องอาศัยการเรียนด้วยกับการฟังจากครูโดยที่ไม่มีสมุดจะเขียน  แต่พวกเขากลับกระตื้อรือร้นที่จะเรียน อยากเป็นผู้ที่มีความรู้  เช่นเดียวกับนักวิชาการอิสลามในอดีตใช้เวลาไปกับการศึกษา และทุ่มเททรัพย์สินของตัวเองที่มีอยู่เพื่อการศึกษา   จนกระทั่งพวกเขาสามารถที่จะบรรลุถึงความรู้ที่สูงส่ง  และได้ทิ้งมรดกทางวิชาการให้แก่คนรุ่นหลังไว้อย่างมากมาย 

         เยาวชนมุสลิมสมควรที่จะตื่นตัวและมีความขยันในเรื่องการเรียนมากกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิม   แน่นอนถ้ามุสลิมตื่นตัวในการศึกษาอย่างจริงๆจังๆ  มุสลิมจะมีความเจริญในทุกๆ ด้านและเราคงไม่ต้องเป็นเบี้ยล่างของคนอื่น  แต่ที่น่าเสียดายในยุคปัจจุบันการสร้างความอยากรู้การใฝ่รู้ในหมู่เยาวชนมุสลิมน้อยลงมาก  ทั้งที่ฮายะฮ์แรกที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้มุสลิมเพื่อเป็นแสงสว่างทางนำ  คือ การเรียกร้องให้มุสลิมสนใจในการแสวงหาความรู้  แต่ก่อนที่เราจะแสวงหาความรู้ใดเราต้องแสวงหาวิชาความรู้ที่ทำให้รู้จักพระเจ้า และศรัทธาต่อพระเจ้า เพื่อจะได้ทราบถึงเป้าหมายของการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้  การไม่มีความกระตื้อรือร้นในการศึกษาเป็นตัวบ่งชี้ถึงความตกต่ำของสังคม  และเยาวชนมุสลิมยังคงยึดติดกับความคิดเดิมๆ  คือ ความรู้อยู่แค่ห้องสี่เหลี่ยมออกจากห้องแล้วไม่สนใจที่จะแสวงหาความรู้ อ่านตำรับตำรา  นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับการศึกษาของเยาวชนมุสลิม 

         ดังนั้นที่เยาวชนมุสลิมต้องตระหนักในหน้าที่ของตัวเองว่าเพวกเรามีภาระอะไร ? และสังคมมุสลิมได้หวังอะไรจากเรา คือจิตสำนึกที่จะต้องมี และใช้กำลังใจกำลังกายที่มีให้เต็มที่ในการแสวงหาความรู้ เพื่อว่าเราจะเป็นผู้หนึ่งที่ยังประโยชน์ให้แก่สังคมมุสลิมในภายภาคหน้า  และการศึกษาหาวิชาความรู้ โดยเฉพาะความรู้ในเรื่องศาสนาเป็นหนทางที่จะนำไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ เหมือนดังคำพูดของท่านนะบี 

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة

“ใครที่ได้แสวงหาหนทางที่ให้ได้มาซึ่งความรู้ อัลลอฮ จะให้สะดวกง่ายดายแก่เขาหนทางที่จะไปสู่สวรรค์”

          นี่คือความดีของการกระตือรือร้นที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนา ที่ได้รับการรับรองจากท่านนะบี  ดังนั้น การศึกษาหาวิชาความรู้จะทำให้เราได้รับกำไรทั้งโลกนี้และโลกหน้า

 


อิสมาอีล  กอเซ็ม