ความเป็นมาของศาสนาคริสต์
  จำนวนคนเข้าชม  11853

  

ความเป็นมาของศาสนาคริสต์

แปลโดย อบูยุซรอ อิสมาอีล อะหมัด 


           ความเป็นมาของศาสนาคริสต์     คือ สาสน์แห่งพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับสาสน์อื่นๆของพระองค์ที่ถูกประทานลงมา เช่น สาสน์แห่งท่านศาสดานูฮฺ (โนอา) ท่านศาสดาอิบรอฮีม (อับราฮัม) ท่านศาสดามูซา (โมเซซ)     

           สาสน์แห่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายต่างสอดคล้องกันในความเชื่อพื้นฐานของศาสนา เช่นศรัทธาว่า

พระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) มีองค์เดียว ไม่มีหุ้นส่วนใดๆสำหรับพระองค์

พระองค์ไม่ทรงประสูติ (คือไม่มีบุตรธิดา)  และพระองค์ไม่ถูกประสูติ (คือไม่มีบิดามารดา)

ศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ (ทูตสวรรค์) – วันสิ้นโลก –กฎกำหนดแห่งพระผู้ทรงสร้าง ทั่งดีและชั่ว -ศรัทธาต่อบรรดาศาสนาทูตผู้สื่อและบรรดาศาสดา

         โดยไม่เคยปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์จากยุคสมัยท่านศาสดาอาดัม จนกระทั่งยุคสมัยศาสดาท่านสุดท้าย มุฮัมมัด  เลยว่าสาสน์แห่งพระผู้ทรงสร้างที่ได้ถูกประทานลงมานั้นขัดแย้งกับหลักความเชื่อดังกล่าว  แต่ทว่าความแตกต่างของสาสน์นั้นเกี่ยวกับการทำความภักดีในรูปแบบต่างๆกิริยาท่าทาง ประเภทสิ่งที่ต้องห้ามและอนุมัติทั้งหลาย  สาเหตุต่างๆ และนอกจากนั้นมันเป็นบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) ที่ทรงได้กำหนดแก่บรรดาท่านศาสดาของพระองค์ โดยบัญชาใช้ให้พวกเขานำไปแจ้งแก่ชนชาติของแต่ละท่าน

             ดังนั้นศาสนาคริสต์จึงเป็นศาสนาแห่งสาสน์ของพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) ที่ได้เรียกร้องสู่การทำความภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ) องค์เดียว ปราศจากภาคีหุ้นส่วนใดๆสำหรับพระองค์ และพระองค์ไม่ทรงประสูติและไม่ถูกประสูติ และย้ำถึงศาสนทูตผู้สื่อและศาสดาที่พระองค์ทรงเลือกสรรค์พวกเขาจากบรรดามวลมนุษย์ชาติ เพื่อเผยแผร่สาสน์ของพระองค์ต่อมนุษย์ทั้งปวง เพื่อว่ามนุษย์จะได้ไม่มีข้ออ้างใดๆภายหลังท่านศาสนทูตผู้สื่อได้ถูกส่งมายังพวกเขา

              คำถาม

          ในปัจจุบันนี้ศาสนาคริสต์ยังจะคงหลงเหลือบทบัญญัติต่างๆอยู่ในรูปแบบที่พระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺ)ได้ทรงประทานให้แก่บ่าวและศาสดาผู้สื่อของพระองค์ อีซา (เยซูคริสต์) หรือไม่ ?

 


            
คำตอบ


          สำหรับคำถามนี้คือเราจำต้องนำเสนอชี้ชัดถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบันนี้และแสดง(เปรียบเทียบ) ให้เห็นถึงสิ่งที่เรานำมาอ้างอิง จากคัมภีร์โตรอฮฺ และใบเบิล เกี่ยวกับท่านศาสดาโมเสสและท่านศาสดาเยซู เพื่อดูว่าความเป็นมาและข้อเท็จจริงมันสอดคล้องกันหรือเปล่า? 

และตัวบทอ้างอิงเกี่ยวกับท่านศาสดาทั้งสองสนับสนุนหลักความเชื่อที่เป็นอยู่ของชีวิตชาวคริสต์หรือไม่อย่างไร ?

และสิ่งที่เรานำมายืนยันเกี่ยวกับชีวิตท่านศาสดามะซีฮฺ-เยซู นั้นตรงกับภาพพจน์ที่โบสถ์คริสต์ได้วาดไว้เพื่อแสดงถึงบุคลิกภาพของท่านศาสดาเยซูหรือไม่ ?

ท่านจะเห็นว่าบุคลิกภาพตามประวัติที่กล่าวเล่ามานี้นั้น ยากต่อสติปัญญาและความคิดจะยอมรับได้เลย และจะเป็นจริงไปไม่ได้เลยอย่างแน่นอน

 

เรียบเรียงโดยดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัสสิฮีม

ที่มา :  Islam House