ไข่มุกแห่งปัญญา
  จำนวนคนเข้าชม  5906

ไข่มุกแห่งปัญญา

 


          ♥  จงอย่าถือว่าใครบางคนอยู่ห่างไกลจากทางนำ คำพูดสั้นๆบางคำของคุณอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคน และทำให้เขาเข้ามาใกล้แสงสว่างแห่งอิสลามก็ได้

 

          ♥  จงจำไว้เสมอว่า ทางนำมิได้อยู่ในมือของคุณ หน้าที่ของคุณคือ นำสาส์นแห่งอิสลามไปเท่านั้น ผลลัพธ์จะเป็นเช่นใดนั้น ขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺ

 

          ♥  จงเชิญชวนผู้คนสู่ศรัทธาในพระเจ้าและการทำความดี เพื่อที่จะบรรลุถึงคุณธรรมสำหรับตัวเองและคนอื่น อย่ารอคอยให้ตัวคุณไม่มีบาปเสียก่อน แล้วจึงค่อยเชิญชวนคนอื่นสู่อิสลาม ถ้าหากการไม่มีบาปเป็นเงื่อนไขจำเป็นเบื้องต้น สำหรับการเชิญชวนผู้คนสู่ศรัทธา รับรองว่า ไม่มีใครในโลกที่มีคุณสมบัติพอจะทำงานเชิญชวนผู้คนสู่ความดี

 

          ♥  จงจำไว้เสมอว่า การเชิญชวนผู้คนสู่ความศรัทธาและการทำความดีนั้น คือ การทำเป็นแบบอย่าง จงเป็นแม่แบบ และคุณจะเห็นถึงผลอันมหัศจรรย์ของมันต่อคนอื่นรอบตัวคุณ

 

          ♥  จงพยายามอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง เพื่อที่คุณจะเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้โชคดีที่ไปถึงยอดภูเขา

 

          ♥  จำไว้เสมอว่า สังคมใดที่ไม่ห้ามปรามความชั่ว และกำชับกันในเรื่องความดี จะได้รับการลงโทษอย่างแสนสาหัส

 

          ♥  จงเปลี่ยนแปลงความชั่วด้วยมือของท่าน ถ้าหากท่านไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ก็จงใช้คำพูด หากยังไม่ได้อีก หัวใจก็ต้องรังเกียจ(และนี่คือความศรัทธาที่อ่อนแอที่สุด) (อบูดาวูด)


         อย่าให้ความคิดที่ว่า “มันก็ไม่มีอะไรแตกต่าง” หรือ “มันไม่ใช่เรื่องของฉัน” มีผลต่อคุณ จงขจัดความชั่วหรือห้ามปรามมันด้วยเหตุผล และความดีงาม ท่านรอซูลุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า


“ขอสาบานด้วยพระองค์ผู้ทรงกำวิญญาณของฉันไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์

พวกท่านจงกำชับกันในเรื่องการทำความดีและห้ามปรามความชั่ว

มิเช่นนั้น อัลลอฮฺจะทรงส่งการลงโทษของพระองค์ลงมายังพวกท่าน

แม้พวกท่านจะวิงวอนต่อพระองค์ แต่พระองค์จะไม่ทรงรับการวิงวอนของพวกท่าน”

(อะหมัด บินฮัมบัล)

 


ที่มา: หนังสือไข่มุกแห่งวิทยปัญญา หน้า 58-59