ดุอากูนูต 3
  จำนวนคนเข้าชม  4448

ดุอากูนูต 3


แปลและเรียบเรียงโดย...อุมมุ อุ้ลยา


اللهـم أحـسِـن عاقبتنا في الأمـور كلـها .. وأجـرِنا من خِـزي الدنيا

 


وعـذاب الآخـرة .. اللهـم اٍنا نسألك اٍيمانـًا كاملاً .. ويقـينـًا صادقـًا .. وقـلبًا خاشعًا ..ولسانًا ذاكرًا ..وتوبة نصوحة

.. وتوبة قبل الموت .. وراحة عند الموت .. والعـفـو عـند الحساب .. ونسألك الجنةَ ونعـيمَها .. ونعـوذ بك من النار .


โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้บั้นปลายสุดท้ายแห่งการงานทั้งปวงของเหล่าข้าพระองค์เป็นสิ่งที่ดีงาม 

โปรดทรงให้เหล่าข้าพระองค์รอดพ้นจากความเลวร้ายของดุนยา และการลงโทษในอาคิเราะห์

โอ้อัลลอฮฺ เราวิงวอนขอต่อพระองค์  ซึ่งการมีศรัทธาที่สมบูรณ์ ความเชื่อมั่นที่สัจจริง หัวใจที่นอบน้อม ลิ้นที่รำลึก การกลับเนื้อกลับตัวอย่างใจจริง

การกลับเนื้อกลับตัวก่อนที่จะตาย ความผ่อนคลายขณะที่ตาย การยกโทษขณะที่สอบสวน สรวงวสวรรค์และความผาสุก

และเราขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิด  
 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

 

اللـهم اٍنا نسألـُك موجباتِ رحمتـِك .. وعـزائمَ مغـفرتك .. والغـنيمةَ من كل بـِر .. والسلامة من كل اٍثم .. والفوزَ بالجنة.. والنجاة من النـار .
 

โอ้อัลลอฮฺ เราวิงวอนขอต่อพระองค์ ซึ่งสิ่งจำเป็นทั้งหลายที่จะได้รับความเอ็นดูเมตตาของพระองค์

ความมุ่งมั่นที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ ความมั่งมีจากความดีงามทั้งปวง ความรอดพ้นปลอดภัยจากความผิดบาปทั้งปวง

ชัยชนะแห่งสรวงวสวรรค์  และการรอดพ้นจากไฟนรกด้วยเถิด


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

 

 ا للهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته.. ولا هماً إلا فرجته.. ولا ديناً إلا قضيته..

 


ولا مريضاً إلا شفيته.. ولا مبتلىً إلا عافيته.. ولا عسيراً إلا يسرته..

 
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام .
 

โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดอย่าได้ทรงปล่อยทิ้งบาปใดๆ ให้เหลืออยู่กับเหล่าข้าพระองค์  เว้นเสียแต่ที่พระองค์ได้ทรงอภัยให้แล้ว

โปรดอย่าได้ทรงปล่อยทิ้งความกลัดกลุ้มใดไว้  เว้นเสียแต่ที่พระองค์ได้ทรงคลี่คลายให้แล้ว

โปรดอย่าได้ทรงปล่อยทิ้งหนี้สินใดไว้  เว้นเสียแต่ที่พระองค์ได้ทรงปลดเปลื้องให้แล้ว

โปรดอย่าได้ทรงปล่อยทิ้งคนป่วยคนใดไว้  เว้นเสียแต่ที่พระองค์ได้ทรงให้เขาหายป่วยแล้ว

โปรดอย่าได้ทรงปล่อยทิ้งคนที่ประสบเคราะห์กรรมใดไว้  เว้นเสียแต่ที่พระองค์ได้ทรงให้เขาปลอดภัยแล้ว

โปรดอย่าได้ทรงปล่อยทิ้งความยากลำบากใดไว้  เว้นเสียแต่ที่พระองค์ได้ทรงทำให้มันง่ายดาย

และโปรดอย่าได้ทรงปล่อยทิ้งความปรารถนาต้องการใดๆ ทั้งในเรื่องดุนยาและอาคิเราะห์ อันเป็นสิ่งที่ยังความพอพระทัยแก่พระองค์

 และเป็นความดีงามแก่เหล่าข้าพระองค์ เว้นเสียแต่ที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือในการจัดการสิ่งเหล่านั้น และทรงทำให้มันเป็นที่ง่ายดาย

ด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์  โอ้ผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงเกรียงไกร


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥