อัลลอฮ์ อยู่ไหน ?
  จำนวนคนเข้าชม  17537

อัลลอฮ์ อยู่ไหน ?

 

โดย...อ.มุนีร  มูหะหมัด

 

         ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม หรือเป็นมุสลิมแต่ไม่มีความรู้ในศาสนาอิสลาม  มักจะถามว่า ในเมื่อพระองค์อัลลอฮ์ ผู้เป็นพระเจ้า มีอยู่จริง แล้วพระองค์อยู่ที่ไหน ? เหตุใดจึงมองไม่เห็นพระองค์ คำถามนี้จำเป็นจะต้องได้รับคำตอบที่มีเหตุผลกระจ่างชัด เพื่อจะทำให้ผู้ถามยอมรับในเหตุผล และมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะเรียงลำดับการตอบได้ดังนี้

 

          1. เราทุกคนต่างยอมรับว่าทุกสิ่งมีอยู่จริง ก็เพราะสามารถสัมผัสได้ แม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่ทราบว่ามีตัวตนอย่างไร แต่เรารู้ว่ามันมีอยู่ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประการ คือ

- การมองเห็นด้วยตา ทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไร มีรูปร่างอย่างไร

- การได้ยินด้วยหู ทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีเสียงอย่างไร อยู่ใกล้หรือไกลเท่าไหร่

- การดมด้วยจมูก ทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีกลิ่นอย่างไร หอมหรือเหม็น

- การลิ้มรสด้วยลิ้น ทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีรสชาดอย่างไร เปรี้ยว หวาน เค็ม หรือเผ็ด

- การสัมผัสด้วยผิวหนัง ทำให้รู้ว่าสิ่งนั้น มีลักษณะอย่างไร ผิวเรียบ หรือหยาบ หรือขรุขระ

          บางสิ่งบางอย่างอาจรู้จักด้วยการสัมผัส แต่ไม่เคยเห็นรูปร่างที่แท้จริง เช่น ลมพัด ความร้อน ความเย็น อากาศ ไฟฟ้าที่เดินอยู่ในสายลวดทองแดง คลื่นไฟฟ้า คลื่นแสง คลื่นเสียงที่อยู่ในอากาศ แม้แต่สิ่งที่เรามองเห็น และสัมผัสด้วยผิวหนังเราก็ไม่รู้ว่ามันมีรูปร่างที่แท้จริงอย่างไร เช่น น้ำ และของเหลวทั่วๆไป รูปร่างของมันก็เป็นไปตามภาชนะที่บรรจุ เราจึงไม่รู้ถึงรูปร่างที่แท้จริงของมัน

 

          2. มีหลายสิ่งที่เราเชื่อว่ามีอยู่จริง ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่ไหน ! มีรูปร่างอย่างไร เพราะเราไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส เช่น วิญญาณ สติปัญญา ชีวิต ฯลฯ เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงด้วยจิตสัมผัส ซึ่งจะเรียกกันว่าเป็นสัมผัสที่ 6

 

          3. ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อในการมีของอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า แต่ยอมรับการมีอยู่ของเทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งๆที่พวกเขามองไม่เห็นเช่นกัน การยอมรับนี้ถูกแสดงออกด้วยการวิงวอน ขอพร การเซ่นไหว้ สักการะ บูชาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ดลบันดาลให้ได้รับโชคหรือให้ได้รับสิ่งที่พวกเขาปราถนา มีการขอคุ้มครอง ขอให้ปกป้องขจัดภยันตราย และทุกข์ภัยต่างๆ ที่มาประสบ

          คำว่า "สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ตามความเชื่อของคนทั่วไปคือ สิ่งที่มีอำนาจให้คุณให้โทษได้ สามารถประทานโชคลาภ สามารถป้องกันและขจัดทุกข์ภัยที่มาประสบได้ พวกเขาเชื่อว่า ผู้ทรงเดชานุภาพมีอยู่จริง แต่ไม่รู้ว่ามีรูปร่างอย่างไร ! เพื่อให้รูปร่างปรากฏจึงมีการมโนภาพสิ่งนั้นขึ้น โดยมีรูปร่างลักษณะตามจินตนาการของผู้เขียน ผู้ปั้น หรือ ผู้ที่แกะสลัก เช่น รูปพระพรหม พระนารายณ์ พระอิศวร ยมทูต ยมบาล ฯลฯ ไม่มีผู้ใดมั่นใจในรูปร่างที่แท้จริงนั้นว่าเป็นอย่างไร และรูปร่างที่ตนเขียน หรือปั้น ขึ้นมานั้นถูกต้องหรือไม่ !

ดังคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่า

"และพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลย พวกเขามิได้ดำเนินตามสิ่งใด นอกจากการคาดคะเน

และแท้จริง การคาดคะเนไม่อำนวยประโยชน์อันใด จากความจริงได้เลย"

(อันนัจญม์ 28)

         สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของผู้ที่ไม่ยอมรับในพระเจ้าที่แท้จริง ก็คือ พระองค์อัลลอฮ์  พระเจ้าในศาสนาอิสลามนั่นเอง บรรดามุสลิมจะเชื่อในอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงบังเกิด ผู้ทรงบริหารจักรวาล ผู้ทรงประทานเครื่องดำรงชีพ ผู้ทรงให้มีชีวิต ผู้ทรงให้สิ้นชีวิต ผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งอย่าง

 

          4. เมื่อพระองค์อัลลอฮ์ มีจริง แล้วพระองค์อยู่ที่ไหน ? ตามความรู้สึกของคนทั่วไปเชื่อว่า ผู้ทรงอำนาจจะต้องอยู่เบื้องบน อยู่บนฟากฟ้า ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเซ่นไหว้ต่อผู้ที่อยู่เบื้องบนไม่ว่าจะเป็นเทวดา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการเซ่นไหว้ มีการจุดบั้งไฟ เพื่อขอฝน ฯลฯ  สำหรับพระองค์อัลลอฮ์  พระองค์ทรงอยู่บนฟากฟ้า ทรงสถิตย์อยู่บนบัลลังก์

          จากมุอาวิยะฮ์ อิบนุหะกัม อัสสุละมีย์ กล่าวว่า

          "โอ้ท่านเราะซูล  ฉันมีทาสหญิงคนหนึ่งเลี้ยงแกะอยู่ทางภูเขาอุฮุด และอัลญะวะนียะฮ์ วันหนึ่งฉันได้ไปดูนางก็เห็นว่า สุนัขทะเลทรายได้จับแกะไปจากนาง 1 ตัว ฉันก็เป็นลูกหลานของอาดัม จึงมีความเสียใจดังเช่นที่พวกเขามีความเสียใจ ฉันจึงตีนาง 1 ที ฉันรู้สึกว่าได้ทำความผิดที่ยิ่งใหญ่ จึงได้มาหาท่านนะบี

เขากล่าวว่า  :  โอ้ท่านเราะซูล จะให้ฉันปล่อยนางเป็นอิสระหรือ ?

ท่านนะบี กล่าวว่า :  ท่านจงเรียกนางมาหาฉัน

แล้วท่านนะบี ก็กล่าวแก่นางว่า :  อัลลอฮ์ อยู่ไหน ?

นางตอบว่า :  อยู่ในฟากฟ้า

ท่านนะบี  กล่าวว่า :  ฉันเป็นใคร ?

นางกล่าวว่า :  ท่านเป็นเราะซูลของอัลลอฮ์

ท่านนะบี  จึงกล่าว(กับมุอาวิยะฮ์)ว่า  : ท่านจงปล่อยนางให้เป็นอิสระเถิด

(บันทึกโดย มุสลิม)

          อายะฮ์ อัลกุรอาน กล่าวว่า พระองค์อัลลอฮ์  ทรงประทับอยู่บนบัลลังก์เหนือฟากฟ้า

 

          5. ในเมื่ออัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงมี แล้วพระองค์มีองค์เดียวหรือหลายองค์ มีรายงานว่าพวกมุชริก(ผู้ปฏิเสธ) ผู้ตั้งภาคีในเมืองมักกะฮ์ได้มาหาท่านเราะซูล   แล้วกล่าวว่า โอ้มุฮัมมัด จงบอกลักษณะพระเจ้าของเจ้าแก่เราเถิดว่า เป็นทองคำ หรือเงิน หรือทับทิม  ซูเราะฮ์ อัลอิคลาศ จึงถูกประทานลงมาว่า

 

"จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)ว่า อัลลอฮ์ทรงองค์เดียว อัลลอฮ์ ทรงเป็นที่พึ่งเสมอ พระองค์ไม่ประสูติผู้ใด และไม่ถูกคลอดจากผู้ใด และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์"

(อายะฮ์ที่ 1-4)

ในซูเราะอันอัมบิยาอ์ อายะฮ์ที่ 22 อัลลอฮ์ได้ตรัสถึงการมีพระเจ้าหลายองค์อื่นจากอัลลอฮ์  ว่า

 

"หากว่าในชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน มีพระเจ้าหลายองค์อื่นจากอัลลอฮ์ มันทั้งสองต้องพินาศอย่างแน่นอน"

 

 

 มูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข