ลูกที่ศอและฮ์
  จำนวนคนเข้าชม  6651

 

ลูกที่ศอและฮ์

 

แปลและเรียบเรียงโดย อุมมุ วีอาม มีสมบูรณ์

 

ส่วนหนึ่งจากคุตบะฮ์ของเชคมุฮัมมัด บิน มุฮัมมัด อัลมุคตาร

 

          การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีนั้นถือเป็นอมานะฮ์ของผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่ทั้งหลาย เพราะลูกคือความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ คือของขวัญที่สูงส่งและมีเกีรยติ กับวันเวลาที่ผ่านพ้นไปวันแล้ววันเล่า พระองค์ได้มอบลูกๆให้กับพวกท่าน ซึ่งมันคือสิ่งที่ท่านทั้งหลายปราถนา ลูกๆ ที่เกรงกลัวอัลลอฮ์  ลูกๆที่ดำรงละหมาด และลูกๆ ที่จ่ายซะกาต

 

          ลูกที่ศอและฮ์ ถือเป็นความปลื้มปิติของชีวิต คือความสุข คือเพื่อนยามเหงา และคือเสียงหัวเราะ ท่านรักพวกเขา และพวกเขาต่างก็รักท่าน เมื่อท่านใช้เขา เขาก็เชื่อฟังและปฏิบัติดีต่อท่าน, ลูกที่ศอและฮ์ จะต้องการคำแนะนำที่ดีที่จะนำทางเขาไปสู่อัลลอฮ์ 

 

พระองค์ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับบ่าวซึ่งได้ขอต่อพระองค์ว่า:

 

"โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์และลูกหลานของข้าพระองค์เป็นผู้ดำรงละหมาด

โอ้พระเจ้าของเรา ขอพระองค์ทรงตอบรับการวิงวอนของข้าพระองค์ด้วยเถิด"
 

(อิบรอฮีม:40)

 

และได้กล่าวไว้อีกว่า:

 

"ขอพระองค์ทรงโปรดประทานแก่เราซึ่งคู่ครองของเราและลูกหลานของเรา ให้เป็นที่รื่นรมย์แก่สายตาของเรา"

(อัลฟุรกอน:74)

           เป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่มีความดีใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับลูกๆ ของเราเว้นเสียแต่ว่ามันจะมาจากอัลลอฮ์ และไม่มีผู้ใดที่จะให้ทางนำกับพวกเขาเว้นแต่พระองค์ ท่านทั้งหลายจงน้อมรับคำสั่งพระเจ้าของท่านด้วยการเชิญชวน เพราะว่าสิ่งที่ลูกๆ ของพวกท่านต้องการอย่างมาก คือการเชิญชวนไปสู่พระองค์ จงวิงวอนต่ออัลลอฮ์  ให้ลูกๆของท่านเป็นคนดี วิงวอนให้พวกเขาได้รับในสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง และความสำเร็จ

         การอบรมเลี้ยงดูลูกนั้นถือเป็นประการแรก ที่ท่านพึงปฏิบัติในทุกๆอิริยาบทของท่าน ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำ ในวันที่เขาเติบโตในอ้อมอกของพ่อและแม่ ควรให้เขามีความยำเกรงอัลลอฮ์  ฉะนั้น การที่จะทำให้ลูกเป็นคนดีได้ควรที่จะมีแม่แบบที่ดี และแม่แบบที่ดีนั้นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากผู้ที่เป็นพ่อและผู้เป็นแม่ 

♦ หากว่าลูกของท่านเห็นว่าท่านเกรงกลัวอัลลอฮ์  เขาก็จะเกรงกลัวพระองค์ 

♦ หากว่าลูกของท่านเห็นท่านยำเกรงพระองค์ เขาก็จะให้ความยิ่งใหญ่กับพระองค์และยำเกรงต่อพระองค์ 

♦ หากว่าลูกของท่านเห็นท่านละหมาด เขาก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ดำรงละหมาดอย่างเป็นนิสัย

♦ หากว่าลูกของท่านเห็นท่านเป็นคนดี เขาก็จะเป็นหนึ่งในคนดีของสังคม และเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ 

แบบอย่างที่ดีนั้นเปรียบประหนึ่งตะเกียงส่องสว่างให้กับลูกหลาน และเปรียบประหนึ่งทางนำที่จะคอยให้แสงสว่างกับหัวใจของพวกเขา


การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีนั้น ควรประกอบไปด้วยคำพูดที่ดีมีประโยชน์ คำชี้แนะ ปลูกจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม

"และจงรำลึกเมื่อลุกมานได้กล่าวแก่บุตรของเขา โดยสั่งสอนเขาว่า

"โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่ออัลลอฮ์ เพราะแท้จริงการตั้งภาคีนั้นเป็นความผิดอย่างมหันต์โดยแน่นอน"

(ลุกมาน:13)

        โดยรวมแล้วท่านได้เน้นถึงหัวใจที่บริสุทธิ์ต่อพระองค์อัลลอฮ์  และสอนถึงความเป็นเอกะของพระองค์ในการทำอิบาดะฮ์ เขาได้เน้นถึงหัวใจที่มีต่ออัลลอฮ์  โดยใช้คำตักเตือนที่มีผลต่อความรู้สึก คำสั่งสอนที่โน้มน้าวจิตใจ ทำให้รักอัลลอฮ์  และพึงพอใจพระองค์ 

         กี่มากน้อยแล้วที่คำตักเตือนของผู้เป็นพ่อนั้นเป็นผล ?!!, และกี่มากน้อยแล้วที่คำสั่งสอนของผู้เป็นแม่นั้นยังประโยชน์แก่ลูกๆตลอดชั่วชีวิตของพวกเขา ?!!

          การอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีนั้นควรเริ่มที่การใช้พวกเขาให้ทำละหมาด เพราะการละหมาดถือเป็นเสาหลักของศาสนา และเป็นความพึงพอใจต่อพระองค์อัลลอฮ์  ผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก ดังนั้นจงใช้พวกเขาให้ละหมาด เพราะด้วยกับการละหมาดนั่นเองที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขา

"และจงดำรงการละหมาด (เพราะ)แท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งการทำลามกและความชั่ว

และการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่มาก และอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ"

(อัลอังกะบูต:45)

          จงใช้ลูกๆของท่านให้ละหมาดเมื่อพวกเขาอายุครบเจ็ดขวบ และจงเฆี่ยนตีพวกเขาหากว่าเขาไม่ละหมาดเมื่อพวกเขาอายุครบ 10 ขวบ เพราะเมื่อถึงวันกิยามะฮ์ อัลลอฮ์  จะถามท่านว่าได้ใช้พวกเขาให้ละหมาดหรือไม่ ?  ในวันกิยามะฮ์วันที่ทรัพย์สินและลูกหลานไม่สามารถให้ประโยชน์ใดๆ ลูกก็จะโทษพ่อของเขาต่อหน้าอัลลอฮ์  แล้วก็จะกล่าวว่า:

           โอ้อัลลอฮ์ ! เขาไม่ได้ใช้ฉันให้ละหมาด, โอ้อัลลอฮ์ ! เขาปล่อยให้ฉันนอน, โอ้อัลลอฮ์ ! เขาไม่ได้ใช้ให้ฉันเชื่อฟังท่านเลย, แล้วผู้เป็นลูกสาวก็จะโทษแม่ของเขาในวันนั้น ซึ่งคนๆ หนึ่งจะหนีออกจากพี่ของเขา แม่ของเขา พ่อของเขา เพื่อนของเขา และลูกของเขา


 

ลูกที่ดี...เขาจะมีมารยาทที่ดีงาม ดั่งที่อัลลอฮ์  ตรัสว่า:

"โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาด และจงใช้กันให้ทำความดี และจงห้ามปรามกันให้ละเว้นความชั่ว

และจงอดทนต่อสิ่งที่ประสบกับเจ้า แท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่หนักแน่นมั่นคง" 

 

"และจงอย่าหันแก้ม (ใบหน้า) ของเจ้าแก่ผู้คนอย่างยโส และอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินอย่างไร้มารยาท

แท้จริงอัลลอฮ์มิทรงชอบทุกผู้หยิ่งจองหอง และผู้คุยโวโอ้อวด"

(ลุกมาน:17-18)

         จงใช้ลูกของท่านให้มีจริยธรรมที่ดีงาม และมีมารยาทที่สูงส่ง ทำให้พวกเขาเคยชินกับสิ่งที่ดีที่น่ายกย่อง, นำพวกเขาไปในหนทางสู่ความสำเร็จ สอนพวกเขาให้กล่าวสลาม และให้อาหารผู้อื่น ฝึกให้เขาเข้าใจทางนำของอิสลามเพื่อที่พวกท่านจะได้รับความดีทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์

         ♥ การที่จะให้ลูกเป็นคนดี...จะต้องใช้เขามีความสัมพันธ์ต่อเครือญาติ ให้เขาได้เยี่ยมพี่ ป้า น้า อา, ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ฉันไม่เคยรู้ว่าการที่ลูกของท่านติดต่อเครือญาติไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน เว้นเสียแต่ว่าอัลลอฮ์  จะบันทึกการตอบแทนให้แก่เขา

         ♥ ลูกที่ดี...ทำให้พ่อแม่ชื่นตาชื่นใจทั้งขณะที่เขามีชีวิตอยู่และเขาได้ตายไปแล้ว, เป็นที่ชื่นตาแก่ท่านในดุนยา เป็นบ่าวที่ดีที่เชื่อฟัง เมื่อใช้เขา เขาก็จะเชื่อฟังท่าน เมื่อขอต่อเขา เขาก็จะตอบรับท่าน เขาจะได้รับความโปรดปรานและชีวิตที่ปลอดภัย

        ♥ ลูกที่ดี...เขาจะเป็นที่ชื่นตาชื่นใจในวันแห่งความมืดมน วันที่ท่านจะถูกปิดกั้นจากการทำความดีทั้งหลาย วันที่ท่านจะต้องอยู่ในกุโบรเพียงคนเดียว ขณะที่ท่านนอนอย่างโดดเดี่ยวในหลุมฝังศพ เขาจะรำลึกถึงท่านด้วยการวิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์  ให้พระองค์ทรงโปรดปรานท่าน และให้ท่านนั้นได้พำนักในสวนสวรรค์


โอ้ผู้ทรงทำให้ลูกหลานของเราเป็นคนดี... ขอพระองค์ทรงปรับปรุงลูกหลานของเราด้วยเถิด !

โอ้ผู้ทรงอภิบาลของข้าพระองค์...ขอพระองค์ทรงปรับปรุงหนุ่มสาวมุสลิมด้วยเถิด !

โอ้ผู้ทรงที่สุดแห่งความเมตตา... ขอพระองค์ทรงประทานความดี ความยำเกรง และดลใจพวกเขาให้ได้รับความดีและทางนำด้วยเถิด ! 

อามีนญารอบบัลอาลามีน