อัลกุรอานไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง
  จำนวนคนเข้าชม  2025

 

อัลกุรอานไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง

 

ชัยค์ ซอและห์ อัลมุนัจญิด
แปลและเรียบเรียง อบูชีส

 

        มวลการสรรเสริญแด่อัลลอฮ์  ผู้ซึ่งสั่งใช้ให้เราผู้ยอมจำนนทั้งหลายในการเชื่อมั่นต่อพระองค์ ด้วยกับสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์  และสิ่งที่ร่อซูล  ได้มาบอกแก่เรา และแน่นอนว่าอัลลอฮ์  ได้ทรงบอกแก่เราไว้ว่า แท้จริงพระองค์นั้นทรงพูด
 

พระองค์ตรัสไว้ว่า:

“และใครเล่าที่จะมีคำพูดจริงยิ่งกว่าอัลลอฮฺ”

 

 النساء/87

 

“และใครเล่าที่มีคำพูดจริงยิ่งไปกว่าอัลลอฮฺ”

 

 النساء /122

 

        และในทั้งสองอายะห์นี้เป็นการยืนยันว่าแท้จริงอัลลอฮ์  ทรงพูด และคำพูดของพระองค์นั้นเป็นสัจจธรรมความจริง ไม่มีการโกหกใดๆในนั้นทั้งสิ้น อัลลอฮ์  ตรัสอีกว่า
 

“จงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ ตรัสแก่อีซาบุตรของมัรยัม”


 المائدة     110     

         ในอายะห์นี้ แท้จริงอัลลอฮ์ทรงพูด และคำพูดของพระองค์เป็นสิ่งที่ได้ยิน และมีเสียง และแท้จริงคำพูดของอัลลอฮ์ เป็นถ้อยคำ และประโยค และหลักฐานที่ยืนยันว่าแท้จริงมันคือ อักษร ด้วยกับดำรัสของอัลลอฮ์ที่ว่า :

“โอ้ มูซาเอ๋ย ! แท้จริงข้าคือพระเจ้าของเจ้า”


 طه/11-12

          ดังนั้นแท้จริงแล้วถ้อยคำต่างๆของอัลลอฮ์  เป็นอักษร และมันเป็น(กะลามุลลอฮ์) ดำรัสของอัลลอฮ์  และหลักฐานว่าดำรัสของอัลลอฮ์  ด้วยกับเสียง คืออายะห์อัลกุรอาน ที่ว่า

“และเราได้ร้องเรียกเขาจากทางด้านขวาของภูเขาฎูร และเราได้ให้เขาเข้ามาใกล้ชิดเพื่อบอกความลับ”


 مريم/52

        "การเรียก และการกระซิบ(บอกความลับ) ไม่เกิดขึ้น เว้นแต่ด้วยกับเสียง" และด้วยเหตุนี้หลักความเชื่อของอะห์ลุซซุนนะห์ วัลญะมาอะห์ ก็คือ แท้จริงอัลลอฮ์ ทรงพูด และเป็นการพูดจริงๆ พูดเมื่อไหร่ อย่างไร ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ ด้วยกับอักษรและเสียง และไม่เหมือนกับเสียงของสิ่งถูกสร้าง และหลักฐานที่ยืนยันว่าไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างคือ

“ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงเห็น”


 الشورى/11

         เป็นสิ่งที่รู้กันมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยว่า หลักการยึดมั่นอันนี้นั้น คือหลักยึดมั่นของอะห์ลุซซุนนะห์วัลญะมาอะห์ และอะห์ลุซซุนนะห์เชื่อว่าอัลกุรอานคือ ดำรัสของอัลลอฮ์  และหลักฐานต่างๆบนความเชื่อนี้จากอัลกุรอาน คือ

“และหากว่ามีคนใดในหมู่มุชริกได้ขอให้เจ้าคุ้มครอง ก็จงคุ้มครองเขาเถิด จนกว่าเขาจะได้ยินดำรัส ของอัลลอฮ์”


 التوبة /6

          เป้าหมายอายะห์นี้ก็คือ อัลกุรอาน ด้วยกับการเห็นพ้องต้องกัน และที่พระองค์พาดพิงคำพูดไปยังตัวของพระองค์ นั่นก็คือการแสดงว่า อัลกุรอานคือ คำพูดของพระองค์ และหลักการยึดมั่นของอะห์ลุซซุนนะห์วัลญะมาอะห์ ว่าแท้จริงอัลกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์  ที่ถูกประทานลงมาไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง เริ่มต้นมาจากอัลลอฮ์ และกลับไปยังอัลลอฮ์  หลักฐานมากมายที่ยืนยันว่า(อัลกุรอาน)ถูกประทานลงมา

“เดือนรอมฏอนนั้น เป็นเดือนที่อัลกรุอานได้ถูกประทานลงมา”


البقرة/185

“แท้จริง เราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัลก็อดรฺ”


القدر /1

“และอัลกุรอาน เราได้แยกมันไว้อย่างชัดเจน เพื่อเจ้าจะได้อ่านมันแก่มนุษย์อย่างช้าๆ และเราได้ประทานมันลงมาเป็นขั้นตอน”


 الإسراء /106

"และเมื่อเราได้เปลี่ยนโองการหนึ่งแทนอีกโองการหนึ่ง และอัลลอฮ์  ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมา

พวกเขากล่าวว่า “แท้จริงท่านเป็นผู้กุขึ้น”

       เปล่าเลย! ส่วนมากของพวกเขาไม่รู้ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด วิญญาณบริสุทธิ์ ได้นำมัน(โองการอัลกรุอาน) ลงมาจากพระเจ้าของเจ้าด้วยความจริง เพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธามีความมั่นคง และเป็นทางนำ และข่าวดีแก่บรรดามุสลิม

      และโดยแน่นอนเรารู้ที่พวกเขากล่าวว่า “แท้จริงสามัญชนคนหนึ่งสอนเขา” ภาษาที่พวกเขาพาดพิงไปถึงนั้นเป็นภาษาต่างถิ่นและนี่เป็นภาษาอาหรับที่ชัดแจ้ง”

         ผู้ที่เปลี่ยนอายะห์(โองการ)หนึ่งแทนอีกอายะห์(โองการ)หนึ่ง คือ อัลลออฮ์ และหลักฐานต่างๆที่ยืนยันว่าอัลกุรอานไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง ดำรัสของพระองค์ที่ว่า

“พึงรู้เถิดว่า การสร้างและกิจการทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้น”

         พระองค์อัลลอฮ์ ทรงทำให้การสร้างเป็นเรื่องหนึ่ง และกิจการ(คำสั่งใช้) เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะแท้จริงการเชื่อม (ด้วยกับวาวอะต็อฟ)ตรงนี้บ่งถึงความแตกต่าง และอัลกุรอานนั้นมาจากกิจการ(คำสั่งใช้)ของอัลลอฮ์  ด้วยกับหลักฐานยืนยันอีกว่า

         “และเช่นนั้นแหละเราได้วะฮียฺอัลกุรอาน แก่เจ้าตามบัญชาของเรา เจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอะไรคือคัมภีร์ และอะไรคือการศรัทธาแต่ว่าเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นแสงสว่างเพื่อชี้แนะทาง โดยนัยนั้นแก่ผู้ที่เราประสงค์จากปวงบ่าวของเรา และแท้จริงเจ้านั้น จะได้รับการชี้แนะสู่ทางอันเที่ยงธรรมอย่างแน่นอน”

     *♣ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า อัลกุรอ่านเป็น คำบัญชา(ของอัลลอฮ์ ) และมันคือ ส่วนแบ่งหนึ่งสำหรับมัคลูค แน่นอนมัน ย่อมไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง เพราะว่า หากมัน(คำบัญชา) เป็นมัคลูค(สิ่งถูกสร้าง) การแบ่ง ย่อมไม่ถูกต้อง นี้คือ หลักฐานจากอัลกุรอ่าน


     *♣ ส่วนหลักฐานทางด้านปัญญา คือการที่เรากล่าวว่า กุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์  และคำพูดไม่ใช่สิ่งที่อยู่ได้ด้วยกับตัวของมันเอง จนกระทั่งมันจะแยกออกไปจากอัลลอฮ์ และถ้ามันเป็นสิ่งที่อยู่ได้ด้วยกับตัวของมันเอง แยกออกจากอัลลอฮ์ ดังนั้นเราจะกล่าวว่ามันคือสิ่งถูกสร้าง แต่ทว่า คำพูดนั้น คือคุณลักษณะของผู้พูด ดังนั้นเมื่อมันคือคุณลักษณะของผู้พูดมัน และมันมาจากอัลลอฮ์  มันจึงไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง เพราะแท้จริงคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์  ทั้งหมดไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง


     *♣ ดังนั้นจำเป็นสำหรับเราในการที่เราจะเชื่อมั่นในสิ่งดังกล่าวและมั่นใจต่อมันอย่างแน่วแน่ และไม่บิดเบือนโองการต่างๆของอัลลอฮ์  ออกจากเป้าหมายของมัน เพราะแท้จริงมันนั้นชัดเจนในการอ้างอิงหลักฐานว่ากุรอานนั้นเป็นสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์  และด้วยกับดังที่กล่าวมา


         อิหม่ามอัฏฏอฮาวีย์ ร่อฮิมะฮุลลอฮ์ กล่าวว่า : และแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือคำพูดของอัลลอฮ์  เริ่มต้นมาจากอัลลอฮ์  โดยที่ไม่รู้วิธีการพูดนั้นเป็นอย่างไร ? และพระองค์ทรงประทานอัลกุรอานให้แก่ร่อซูลเป็นวะห์ยุ บรรดาผู้ศรัทธาต่างเชื่อมั่นในสัจจธรรมดังกล่าว และเชื่อมั่นว่าอัลกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์จริงๆ ไม่ใช่สิ่งถูกสร้างเหมือนคำพูดของมนุษย์ และใครก็ตามที่ได้ยินมันและมั่นใจว่ามันคือคำพูดของมนุษย์ แน่นอนว่าเขาได้ปฏิเสธแล้ว อัลลอฮ์ทรงตำหนิและคาดโทษให้แก่เขาด้วยกับนรก(ชื่อว่าสะก๊อร) โดยที่พระองค์ตรัสว่า

 سأُصلِيه سَقَر ) المدثر/26 )    “ในไม่ช้าข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้”

และครั้นเมื่อพระองค์ทรงคาดโทษเขาด้วยกับนรกสะก๊อร สำหรับบุคคลที่กล่าวว่า

 إنْ هذا إلا قول البشر ) المدثر /25 )    “นี่มิใช่อื่นใดนอกจากเป็นคำพูดของปุถุชน”

เราได้รู้แล้วและมั่นใจแล้วว่า แท้จริงอัลกุรอาน คือคำพูดของผู้สร้างมนุษย์ และไม่เหมือนกับคำพูดของมนุษย์เลย


. أهـ شرح العقيدة الطحاوية 179


 

ที่มา : เว็ปไซต์อิสลามถามตอบ