ถ้อยคำบรรพชน 1 อิบนิกอยยิม
  จำนวนคนเข้าชม  1104

 

ถ้อยคำบรรพชน 1

 

อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง
 

ถ้อยคำ อิมาม อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 


 

หากท่านปรารถนาอยากได้รับประโยชน์จากอัลกุรอ่าน
ก็จงให้หัวใจของท่าน จดจ่ออยู่กับการอ่าน และการฟังอัลกุรอ่าน
พึงอยู่ในสภาพของผู้ที่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา กำลังสนทนาอยู่ด้วย
เพราะอัลกุรอ่าน คือคำบัญชาของพระองค์ที่มีต่อท่าน โดยผ่านลิ้นของร่อซู้ลของพระองค์ 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า : 

"แท้จริงในการนั้น ย่อมเป็นข้อตักเตือนแก่ผู้ที่มีหัวใจ หรือรับฟังโดยที่เขามีความตั้งใจจริงอย่างแน่นอน"
 

 (ก็อฟ : 37)
(อัลฟะวาอิด /9)

 

แท้จริงแล้ว ผู้ศรัทธาที่มอบหมายต่ออัลลอฮฺ เมื่อมีใครวางแผน (คิดร้าย) กับเขา อัลลอฮฺก็จะทรงวางแผนให้กับเขา

และจะทรงช่วยเหลือเขา โดยที่มันไม่ได้เป็นกำลังความสามารถใดๆ ของเขาเลย

( เอี๊ยะอฺลาม อัลมุวักกิอีน 3/220 )
ทุกสิ่งทุกอย่างนอกเหนือจากอัลลอฮฺ  แล้ว ต่างจำเป็นต้องอาศัย “ความรู้”

ไม่มีสิ่งใดจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ โดยปราศจาก “ความรู้”

บรรดาชั้นฟ้าและผืนแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างฟากฟ้าและแผ่นดิน สามารถยืนหยัดอยู่ได้ก็ด้วยกับ “ความรู้”

บรรดาร่อซู้ลที่ถูกส่งมา และคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมา ต่างเนื่องเพราะ “ความรู้”

การที่อัลลอฮฺ  ทรงได้รับการเคารพภักดีแต่เพียงพระองค์เดียว ตลอดจนการสรรเสริญ สดุดี
และการเทิดพระเกียรตินั้นเป็นสิทธิของพระองค์  ต่างเนื่องเพราะ “ความรู้”

จะรู้จักสิ่งหะล้าล จากสิ่งหะรอมได้ ก็ด้วยกับ “ความรู้”

และจะรู้จักความประเสริฐความเกรียงไกรของอิสลามที่มีเหนือกว่าศาสนาอื่นได้ ก็ด้วยกับ “ความรู้” เท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่ทรัพย์สินเงินทองอยู่แต่เพียงในมือของท่าน และมันไม่ได้เข้ามาอยู่ในหัวใจของท่าน

มันจะไม่ทำร้ายท่าน แม้จะมีจำนวนมากมาย

แต่เมื่อใดก็ตามที่ทรัพย์สินเงินทองได้เข้ามาอยู่ในหัวใจของท่าน  มันย่อมทำร้ายท่าน
ถึงแม้ท่านจะไม่มีเงินทองอยู่ในมือเลยก็ตาม
คนเขลาจะร้องทุกข์กับมนุษย์ในเรื่องของอัลลอฮฺ 
(เช่น การพร่ำบอกกับคนอื่นว่า ทำไมอัลลอฮฺไม่ให้เรื่องนี้สะดวกง่ายดายสำหรับตน)

มันคือความเขลาที่สุดกับเรื่องที่ร้องทุกข์และกับคนที่ถูกร้องทุกข์ 

เพราะหากเขารู้จักพระผู้เป็นเจ้าของเขา (อย่างแท้จริง) แน่นอน เขาจะไม่ร้องเรียน เรียกร้องใดๆ ต่อพระองค์

และหากเขารู้จักมนุษย์ แน่นอน เขาก็จะไม่ร้องทุกข์กับคนเหล่านั้นเลย
ความผิดบาป ก็เหมือนกับการดื่มยาพิษ

การสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว จึงเปรียบเสมือนกับยาถอนพิษและยาบำบัด
และการภักดีเชื่อฟัง คือ สุขภาพพลานมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

 

 

 

 

77777777777777777777777777777♣