ถ้อยคำบรรพชน 7 อิบนิกอยยิม
  จำนวนคนเข้าชม  1090

ถ้อยคำบรรพชน 7

อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

ถ้อยคำ อิมาม อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ

 


ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้รวมการยำเกรงต่ออัลลอฮฺ  และการมีความประพฤติที่ดีงามไว้ด้วยกัน

เนื่องเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺ  ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ระหว่างผู้เป็นบ่าวกับพระเจ้าของเขา 

ส่วนการมีความประพฤติที่ดีงาม ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ระหว่างเขากับเพื่อนมนุษย์ 

การยำเกรงต่ออัลลอฮฺ  ทำให้ได้รับความรักของอัลลอฮฺ 

ส่วนการมีความประพฤติที่ดีงาม  เป็นการเชื้อเชิญให้ผู้คนรักใคร่ในตัวเขา 


การรำลึกถึงอัลลอฮฺ  ที่ประเสริฐและมีคุณค่าที่สุด ก็คือ  
ถ้อยคำที่หัวใจและลิ้นมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

เป็นบทรำลึกที่มีแบบอย่างจากท่าน นบี  และผู้กล่าวรำลึกเข้าใจความหมายของถ้อยคำเหล่านั้น
 


ซุบฮานัลลอฮฺ ! !

กี่มากน้อยแล้ว .....
ที่หัวใจถูกทำให้พลิกผันแปรเปลี่ยนไปโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึก
ถูกทำให้เปลี่ยนร่างไป และถูกธรณีกลืนกินไป

กี่มากน้อยแล้ว .....
ที่หัวใจประสบกับฟิตนะฮฺด้วยกับการแซ่ซ้องสรรเสริญ 
ชื่นชมยินดีของผู้คน ถูกลวง (ให้คิดว่า) อัลลอฮฺ  ทรงปกปิด (ความผิด) เอาไว้ให้
และถูกลงโทษทีละขั้นทีละตอน (อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยที่พวกเขาไม่รู้สึก) ด้วยกับการได้รับความโปรดปรานอยู่ร่ำไป

 

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือการลงทัณฑ์อันหนักหน่วง คือความต่ำต้อย ด้อยค่า
คนอวิชาเท่านั้นที่จะนึกว่า มันคือ ความดีงาม สูงค่า มีเกียรติ

(อัดดาอฺ วัดดะวาอฺ 1/277)
วันที่ดีที่สุดและประเสริฐที่สุดอย่างแท้จริงสำหรับผู้เป็นบ่าว คือ
 วันที่เขาเตาบะฮฺกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮฺ 

 (ซาดุ้ล มะอ๊าด 3/575)
ตราบใดที่การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  (ตะวักกุ้ล) ของผู้เป็นบ่าวแข็งแกร่ง อีหม่านของเขาจะเข้มแข็ง

หากอีหม่านของเขาอ่อนแอ การมอบหมายของเขาก็จะอ่อนแรงตามไปด้วย
และเมื่อการมอบหมายอ่อนแรงแล้ว ย่อมแสดงว่าอีหม่านอ่อนแออย่างปฏิเสธไม่ได้

อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ทรงผนึกรวมการมอบหมายกับการอิบาดะฮฺไว้ด้วยกัน
 ทรงรวมการมอบหมายกับการศรัทธาไว้ด้วยกัน
 ทรงรวมการมอบหมายกับการยำเกรงไว้ด้วยกัน
 ทรงรวมการมอบหมายกับอิสลามไว้ด้วยกัน
 ทรงรวมการมอบหมายกับการได้รับฮิดายะฮฺไว้ด้วยกัน

          การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  จึงถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับสถานะของอีหม่านเอี๊ยะฮฺซาน (การทำดี) และสำหรับการประพฤติปฏิบัติทุกประการตามหลักเกณฑ์อิสลาม

แท้จริงแล้ว สถานะของการมอบหมายนั้น ก็เหมือนกับสถานะของร่างกายที่มีต่อศีรษะ ศีรษะอยู่ไม่ได้หากขาดเรือนร่าง
ฉันใดก็ฉันนั้น อีหม่านและองคาพายพอื่นๆ ไม่อาจดำรงมั่งคงอยู่ได้หากไร้ซึ่งการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ 

(ฏ่อรี๊ก อัลฮิจเราะตัยนฺ วะ บ๊าบุสสอาดะตัยนฺ 327-330 อ้างใน ฟัตฮุ้ลมะญี๊ด ลิ ชัรฮฺ กิตาบ อัตเตาฮีด) 


 
การบ่มเพาะ การอยู่ลำพัง (กับพระผู้เป็นเจ้า) ยังผลให้เกิด "ความอบอุ่นใจ... ความสบายอกสบายใจ"

 

 

 ♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥