พึงระวังบางประการจากการตั้งภาคี
  จำนวนคนเข้าชม  1195


พึงระวังบางประการจากการตั้งภาคี


 

แปลเรียบเรียง อบูชีส

 

คุฏบะห์ โดย ชัยค์ อับดุรร็อซาก อัลบะดัร

 

          พวกท่านทั้งหลายพึงยำเกรงต่ออัลลอฮ์  เถิด เพราะแท้จริงแล้วการยำเกรงต่ออัลลอฮ์  เป็นรากฐานของความผาสุก และเป็นหนทางสู่ชัยชนะทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ และจากนั้นพึงรู้ไว้เถิดว่า แท้จริงความโปรดปรานขององค์อัลลอฮ์  ที่มีให้แก่เรานั้นยิ่งใหญ่มากด้วยกับศาสนานี้ โดยที่พระองค์ทรงให้ทางนำแก่เราด้วยกับศาสนานี้ และทรงทำให้ท่านนบีมุฮัมหมัด  ผู้สอนความดีงาม ผู้ชี้นำของมนุษยชาติสู่หนทางที่เที่ยงตรง นั่นคือศาสนาของอัลลอฮ์  ผู้สูงส่งซึ่งเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์พอพระทัยแก่บ่าวของพระองค์ และพระองค์จะไม่มีวันยอมรับศาสนาใดๆจากพวกเขาอื่นจากอิสลาม ซี่งเป็นศาสนาแห่งให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์  และบริสุทธิ์ใจ เป็นอิสลามแห่งการศรัทธา เป็นศาสนาแห่งความดี และยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ อย่างแท้จริง เป็นศาสนาแห่งคำมั่นสัญญา และสะอาดบริสุทธิ์

 

           โอ้บ่าวของอัลลอฮ์  แท้จริงศาสนาที่เที่ยงตรงนี้ จะดำรงอยู่บนการกลั่นกรองศาสนาของผู้คนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องจากทุกๆการบิดเบือนและความหลงผิด และห่างไกลออกจากหนทางที่เที่ยงตรง และกลั่นกรองสติปัญญาของพวกเขาจากความงมงายที่เป็นความโป้ปดมดเท็จ อิสลามคือศาสนาที่จะพัฒนาผู้ที่นับถือไปสู่จุดยืนที่สูงส่ง และมีเกียรติ ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์  ที่มอบศาสนานี้ให้ และจงขอต่ออัลลอฮ์  ให้เราท่านทั้งหลายยืนหยัดบนศาสนานี้จนกว่าชีวิตเราจะหาไม่ด้วยเถิด

 

          โอ้บ่าวของอัลลอฮ์  แท้จริงความโปรดปรานของอัลลอฮ์  ที่ประทานแก่พวกเราด้วยกับศาสนานี้ ศาสนาแห่งความบริสุทธิ์ใจและให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮ์  ศาสนาทีบริสุทธิ์ผุดผ่องในการเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาล ศาสนาที่ผูกหัวใจไว้กับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว ด้วยความนอบน้อม ยอมจำนน ด้วยกับความหวัง พร้อมกับผูกหัวใจไว้แก่อัลลอฮ์  องค์เดียวโดยไม่เผื่อใจให้พระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์ และแท้จริงแล้วใครที่ขอบคุณอัลลอฮ์  ต่อทางนำของศาสนานี้ เขานั้นจะพยายามเตือนให้ผู้คนรักษามันไว้ และเอาใจใส่สิ่งนั้นเป็นอย่างดี และพยายามสุดความสามารถในการที่จะให้ทุกคนออกห่างจากสิ่งที่จะทำให้เขาหลุดออกจากรากฐานของศาสนา และสิ่งที่จะทำให้ความสมบูรณ์บกพร่องไป

 

           โอ้บ่าวของอัลลอฮ์  แท้จริงการให้เอกภาพนั้นคือรากฐานของศาสนานี้ หมายความว่า บริสุทธิ์ใจในทุกการงานเพื่ออัลลอฮ์  และจะไม่ขอนอกจากขอต่ออัลลอฮ์ ไม่ขอความช่วยเหลือ นอกจากขอต่ออัลลอฮ์  ไม่ขอให้หายจากโรคภัย และความปลอดภัย นอกจากจะขอจากอัลลอฮ์  ดังนั้น พระองค์ ผู้ทรงสูงส่งจะทรงตอบรับผู้ที่ผู้ที่มีความลำบากในยามที่เขาขอ พระองค์คือผู้ทรงปลดเปลื้องจากความลำบาก และขจัดความทุกข์ ทุกกิจการอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ไม่มีผู้บริหารจัดการใดๆ นอกจากพระองค์ ไม่มีผู้ที่ถูกเคารพภักดี อย่างแท้จริงนอกจากพระองค์

 

           โอ้บ่าวของอัลลอฮ์  และแท้จริงสิ่งที่จะทำให้การเอกภาพต่ออัลลอฮ์  บกพร่อง และบางทีอาจถึงขั้นโมฆะ นั่นก็คือการที่หัวใจผูกพันธ์อยู่กับ ปมเชือก ลูกปัด เปือกหอย หรืออื่นๆ และเชื่อว่าสิ่งนั้นให้คุณและโทษ หรือปกป้องจากความไม่ดี ดังนั้นแท้จริงสิ่งนี้ โอ้บ่าวของอัลลอฮ์  เอ๋ย มันคือส่วนหนึ่งจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์  คือการแขวนเครื่องราง แขวนลูกปัด หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อหวังจะได้มาซึ่งความดี และปกป้องจากภยันอันตรายทั้งหลาย

พระองค์อัลลอฮ์  ตรัสไว้ความว่า :

“และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่า ใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮฺ

จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกท่านไม่เห็นดอกหรือว่า สิ่งที่พวกท่านวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮฺนั้น

หากอัลลอฮ์ ทรงประสงค์จะให้มีความทุกข์ยากแก่ฉันแล้วพวกมันจะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของพระองค์ได้ไหม?

หรือหากพระองค์ประสงค์จะให้ความเมตตาแก่ฉันพวกมันจะยับยั้งความเมตตาของพระองค์ได้ไหม?

จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด อัลลอฮฺทรงพอเพียงแก่ฉันแล้ว แต่พระองค์เท่านั้น บรรดาผู้มอบความไว้วางใจจะให้ความไว้วางใจ”

           และการยึดมั่น แท้ที่จริงแล้วต้องยึดอยู่กับอัลลอฮ์  ขอการรักษา ขอการขจัดทุกข์ภัย ต้องขอต่ออัลลอฮ์  เท่านั้น พระองค์คือผู้ให้ และผู้ห้าม ผู้ทรงทำให้ต่ำต้อย และสูงส่ง ทุกกิจการล้วนแล้วแต่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์

บันทึกในอิบนุมาญะห์ ในสุนันของท่าน และอิหม่ามอะห์มัด ในมุสนัสของท่าน ด้วยกับสายรายงาน ที่ใช้ได้ จากอิมรอน บิน ฮุซอยน์ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮู่ 

“แท้จริงท่านนบี  เห็นชายคนหนึ่งในข้อมือของเขามีสร้อยที่ทำจากทองแดง 

ท่านนบี  จึงกล่าวว่า นี่คือสร้อยอะไร ? 

มันคือสิ่งที่จะช่วยรักษาโรคกระดูก 

       ท่านนบี  จึงกล่าวแก่เขาว่า ถอดมันทิ้งเสีย เพราะมันจะไม่เพิ่มสิ่งใดแก่ท่าน นอกเสียจากความเจ็บป่วย และหากท่านตายไป และสิ่งนี้ยังอยู่กับท่าน ท่านไม่มีทางได้รับความสำเร็จเป็นอันขาด”


รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัด จากอุกบะห์ บิน อามิร ร่อฏิยัลลอฮ์อันฮุ่ แท้จริงท่านนบี  กล่าวว่า :

” ผู้ใดก็ตามที่แขวนเคลื่องราง ดังนั้นพระองค์อัลลอฮ์ ก็ไม่ทรงให้เขาได้รับความสำเร็จจากมัน

และผู้ใดก็ตามที่แขวนหินปะการัง อัลลอฮ์ก็จะไม่ทรงทำให้เขาได้รับความสำเร็จจากมัน”

และในบางรายงาน 

“และใครก็ตามที่แขวนเครื่องราง แน่นอนเขาได้ตั้งภาคีแล้ว”

และรายงานที่ถูกต้องจากท่านนบี  กล่าวว่า : 

“แท้จริงการปัดเป่า(ที่ไม่ทำตามบทบัญญัติ) และการแขวนเครื่องราง และการทำเสน่ห์ คือการตั้งภาคี”

และท่านนบี  ยังกล่าวอีกว่า :

“และใครก็ตามที่แขวนสิ่งใด สิ่งนั้นก็ถูกมอบหมายไปยังมัน”

           จงพิจารณาเถิดจากฮะดิษทั้งหลายและตัวอย่างมากมายที่อยู่ในซุนนะห์ ที่เป็นคำตักเตือนของท่านนบี  และการชี้แจงแก่ประชาชาติของท่าน เพื่อที่จะให้ประชาชาตินี้คงอยู่อย่างยิ่งใหญ่ได้นั้น ต้องผูกพันและยึดมั่นต่อพระผู้ทรงสร้างและนายที่แท้จริงเท่านั้น จากพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอการรักษา และสู่พระองค์เท่านั้นที่เราจะขอวิงวอน ไม่วอนขอจากปมเชือก และของขลัง หรือทองแดง หรือเหล็กไหล ไม่ขอจากเปลือกหอย ปะการัง ที่เป็นเพียงแค่สิ่งถูกสร้างที่มันก็ไม่สามารถให้คุณและโทษแก่ตัวของมัน และให้สิ่งนั้นแก่ผู้ใดได้


          โอ้บ่าวของอัลลอฮ์  แท้จริงการแขวนสิ่งต่างๆนี้ หมายถึง เปลือกหอย ปะการัง ปมเชือก เครื่องรางทั้งหลาย หรือในลักษณะคล้ายๆกันนี้นั้น ผู้ที่แขวนมันจะไม่ออกจากสองสภาพต่อไปนี้ :-

     ประการที่หนึ่ง : การที่เขาแขวนมันและเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นให้คุณและโทษได้ด้วยกับตัวของมันเอง ดังนั้นใคร เชื่อเช่นนี้ต่อสิ่งเหล่านี้อย่างนี้คือการตั้ง ภาคีใหญ่ ทำให้เขานั้นออกจากศาสนาอิสลามด้วยกับความเห็นพ้องของอุละมาอ์มุสลิม และหลักฐานมากมายจากสิ่งดังกล่าว มีความชัดเจนที่ได้นำเสนอบางส่วนไปแล้ว


    ประการที่สอง : การที่เขาแขวนสิ่งเหล่านี้และเชื่อว่า ผู้ให้คุณและโทษ ให้เกิด หรือไม่เกิดนั้น คือ อัลลอฮ์  แต่ทว่าเขาแขวนสิ่งเหล่านี้และคิดว่ามันคือสื่อและสาเหตุในการรักษา ในสภาพนี้การงานของเขาคือ  ภาคีเล็ก  ซึ่งทำให้การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์  บกพร่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้กันว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สื่อในการรักษา ด้านบทบัญญัติ และในด้านการกำหนด

           ด้วยเหตุนี้ โอ้บ่าวของอัลลอฮ์  จำเป็นแก่มุสลิมต้องระวังเป็นอย่างมาก และเอาใจใส่อย่างยิ่งยวดในหลักการให้เอกภาพ รักษาตัวเขาจากทุกสิ่งที่จะทำให้เขาผิดพลาด และสิ่งที่ทำให้การให้เอกภาพนั้นบกพร่องหรือโมฆะ เพื่อที่จะให้หัวใจของเขานั้นผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์  อย่างแท้จริง และมอบหมายยึดมั่นอยู่กับอัลลอฮ์  แต่เพียงผู้เดียว ไม่มุ่งสู่สิ่งใด อื่นจากอัลลอฮ์ 

ปรากฏว่าท่านนบี  เมื่อท่านไปหาผู้ป่วย ท่านก็จะอ่านดุอาให้แก่คนป่วยว่า 

          “โอ้อัลลอฮ์ พระองค์คือผู้อภิบาลของมนุษย์ ขอโปรดรักษาไข้ให้หายด้วยเถิดโอ้พระผู้อภิบาลของมนุษย์ ! ขอทรงรักษาไข้ด้วยเถิด เพราะพระองค์คือผู้รักษา ไม่มีการหายป่วยนอกจากด้วยการรักษาของพระองค์ เป็นการหายป่วยที่ไม่ปล่อยทิ้งโรคข้างเคียงใดๆ ตามมา (หรือเมื่อเป็นโรคอีกอัลลอฮฺก็จะทรงให้หายอีก)"

(มุตตะฟัก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ตามสำนวนนี้ หมายเลข 5675 และมุสลิม หมายเลข 2191)

      โอ้อัลลอฮ์  โปรดให้เราเข้าใจศาสนาของเราอย่างถ่องแท้ โปรดชี้นำเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรง และให้เราออกห่างจากการตั้งภาคีทั้งปวง ไม่ว่าจะซ่อนเร้น หรือเปิดเผย ไม่ว่าเล็ก หรือใหญ่ 

      โอ้อัลลอฮ์  แท้จริงเราขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากการที่เราได้ตั้งภาคีต่อพระองค์ในสิ่งที่เราไม่รู้ตัว และขอความคุ้มครองต่อพระองค์ในสิ่งที่เรารู้ตัว 

     โอ้อัลลอฮ์  โปรดให้เราได้ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องจากสิ่งที่พระองค์รักและพอพระทัย และให้อภัยเราในสิ่งที่ทำในอดีตและอนาคต โปรดอภัยแก่เราและบิดามารดาของเรา และหมู่มวลมุสลิมทั้งชายและหญิง ผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีชีวิตและล่วงลับไปแล้ว แท้จริงพระองค์คือ ผู้ให้อภัยอย่างล้นพ้น และผู้เมตตาอย่างยิ่ง