ถ้อยคำ อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรียฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 1
  จำนวนคนเข้าชม  1282

ถ้อยคำ อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรียฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 1

แปลและเรียบเรียง อุมมุอุ้ลยา 

 


เมื่อมีคนบอกกับท่านฮาซันว่า : ท่านไม่ออกไป เพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงดอกหรือ ?
 

ท่านฮาซัน ตอบว่า : แท้จริงแล้ว อัลลอฮฺ  ทรงให้เปลี่ยนแปลงด้วยกับการเตาบะฮฺ หาใช่ด้วยคมดาบ


 

  

 

 

 

 

 


อุปนิสัยที่ประเสริฐสุดของผู้เป็นมุอฺมินคือ "การให้อภัย" (ทั้งที่สามารถจะเอาคืน)
 


ความรู้ของมุนาฟิก (ผู้หน้าไหว้หลังหลอก) อยู่ที่ "ลิ้น"

แต่ความรู้ของมุอฺมิน อยู่ที่ "การปฎิบัติ"


 

 ลูกหลานอาดัม วันเวลาของท่าน คือ แขกผู้มาเยือนของท่านเอง พึงปฏิบัติต่อเขาอย่างดี 

เพราะเมื่อท่านปฏิบัติกับเขาอย่างดีแล้ว เขาก็จะลาจากไปโดยสรรเสริญท่าน

แต่หากท่านปฏิบัติกับเขาไม่ดี เขาก็จะลาจากไปโดยตำหนิติเตียนท่าน 


ผู้เป็นบ่าวจะยังคงอยู่ในความดี 

ตราบใดที่เขามีผู้คอยกระตุ้นเตือนจากตัวของเขาเอง

และมีการคิดบัญชีตนเองเป็นปณิธานของตน
 


ท่านจะพบว่ามุอฺมิน คือผู้ที่ตรวจสอบ คิดบัญชีตนเองอยู่เสมอ

" ฉันต้องการอะไรจากคำพูดของฉัน?"

"ฉันต้องการอะไรจากการกิน การดื่มของฉัน?"

ส่วนคนฟาญิร (คนชั่ว , คนไม่ดี) นั้น จะก้าวย่างออกไปโดยไม่ตรวจสอบ คิดบัญชีใดๆ กับตนเองเลย

(อ้างใน มะวาริด ษ็อมอาน ลิดุรูซิซศะมาน / 97)

 

 

 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥