ถ้อยคำ อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรียฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 2
  จำนวนคนเข้าชม  1317

ถ้อยคำ อิมาม อัลฮาซัน อัลบัศรียฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 2

แปลและเรียบเรียง อุมมุอุ้ลยา 
 


ปวงบ่าวของอัลลอฮฺ  ที่เป็นที่รักยิ่งของพระองค์คือ

 ผู้ที่รำลึกถึงพระองค์มากที่สุดในหมู่พวกเขา

 และมีหัวใจที่ยำเกรงที่สุดในหมู่พวกเขา


 


โลกดุนยา ประดุจดังห้วงแห่งความฝัน
 

โลกอาคิเราะฮฺ ประดุจดังภาวะที่ตื่น (จากภวังค์)

* * * และความตาย คือสิ่งที่อยู่กึ่งกลางโลกทั้งสอง * * *


 


มีชายชาวอาหรับคนหนึ่งถามชาวเมื่อบัศเราะฮฺว่า ”ผู้นำของพวกท่านคือใครกัน?”

พวกเขาตอบว่า : “อัลฮะซัน”

“เหตุใดเขาจึงได้เป็นผู้นำของพวกท่าน?”

เพราะผู้คนต่างปรารถนาในความรู้ของท่าน (อัลฮะซัน) ขณะที่ท่านไม่ได้ปรารถนาทรัพย์สินเงินทองใดๆ จากพวกเขาท่านทั้งหลาย พึงคบหามุอฺมินไว้เป็นสหายให้มากเถิด

เพราะแท้จริง สำหรับพวกเขาแล้วจะได้รับชะฟาอะฮฺ (การขอความช่วยเหลือ) ในวันกิยามะฮฺ
มีผู้ถามท่านอัลฮาซันว่า : ลักษณะนิสัยอันดีงามนั้นคืออะไร?

ท่านอัลฮาซันตอบว่า :

- คือการแจกจ่ายความดี

- ยุติหยุดยั้งจากการก่อความเดือดร้อน

- และ คือการมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอ
ลูกหลานอาดัมเอ๋ย ...

แท้จริงแล้ว ท่านเป็นผู้จ้องมองการงานของท่าน ทั้งดีและชั่วที่จะถูกชั่ง(บนตราชู)
 

ดังนั้น จงอย่าดูแคลนความดีใดๆ แม้ว่ามันจะเล็กน้อย

เพราะหากท่านได้เห็นสถานะของมันแล้ว มันจะทำให้ท่านพึงใจ
 

และอย่าได้ดูแคลนความชั่วใดๆ 

เพราะหากท่านได้เห็นสถานะของมันแล้ว มันจะทำให้ท่านหมองใจ
ผู้ใดเกรงกลัวอัลลอฮฺ  ----- อัลลอฮฺ  จะทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกรงกลัวเขาผู้นั้น 

โลกดุนยาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่อะไรเลย เป็นเพียงเช่นคนที่หลับฝันเห็นสิ่งที่เขาชอบ แล้วเขาก็ตื่นขึ้น

ท่านทั้งหลาย พึงรีบเร่งแต่งงานให้สตรีของพวกท่านเถิด
 ท่านอัลฮาซัน อัลบัศรียฺ มักกล่าวตำหนิและขู่สำทับตัวเองเสมอว่า

ได้แต่พูด คำพูดของคนดีๆ คนที่สำนึกผิด คนที่ทำอิบาดะฮฺ 

แต่กลับใช้พฤติกรรมของคนชั่ว คนหน้าไหว้หลังหลอก และคนที่อยากให้คนอื่นชม อยากให้คนอื่นเห็น 

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ  เหล่านี้ไม่ถือเป็นลักษณะนิสัยของคนที่บริสุทธิ์ใจเลย

 

 

  


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%