รู้ได้อย่างไรว่าความดีที่ทำจะถูกตอบรับ ?
  จำนวนคนเข้าชม  2043

รู้ได้อย่างไรว่าความดีที่ทำจะถูกตอบรับ ?

 


แปลโดย อุมมุ อุ้ลยา


 


คำถาม


 

ผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะฮฺที่ได้รับการตอบรับนั้น จะมีสัญลักษณ์ปรากฎบ่งชี้หรือไม่ ?

 


คำตอบ โดย เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 


         สำหรับฮุจญาจ ผู้ที่ถือศีลอด ผู้ที่บริจาคทาน และผู้ทำละหมาดที่อัลลอฮ์  ทรงตอบรับการงานของเขานั้น อาจมีเครื่องหมายบ่งบอกให้รับทราบได้ อาทิ มีความอิ่มเอมเบิกบานใจ ยินดีมีสุข ใบหน้ามีรัศมี เพราะการภักดีเชื่อฟัง (ฏออะฮฺ) นั้น จะปรากฏสัญลักษณ์ที่เรือนร่างของผู้กระทำ ทั้งภายในและภายนอก 


         สลัฟบางท่านระบุว่า สัญลักษณ์หนึ่งที่บ่งชี้ว่าการงานถูกตอบรับก็คือ การที่เขาสามารถหรือมีโอกาสทำการงานที่ดีอื่นๆ หลังจากความดีที่ได้ทำมาแล้ว เพราะการที่อัลลอฮ์  ทรงอำนวยให้เกิดความสำเร็จ (เตาฟี๊ก) ในการทำความดีอื่นๆ ต่อไปนั้น เป็นการบ่งชี้ว่า อัลลอฮฺ ทรงตอบรับการงานชิ้นแรกของเขา และทรงโปรดปรานให้เขาได้ทำการงานอื่นๆ ต่อไป และทรงพอพระทัยในตัวเขา