ด้วยกับความรู้เท่านั้น
  จำนวนคนเข้าชม  1418


ด้วยกับความรู้เท่านั้น

อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง


ถ้อยคำบรรพชน อิมาม อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ


♥ ทุกสิ่งทุกอย่างนอกเหนือจากอัลลอฮ์  แล้ว ต่างจำเป็นต้องอาศัย “ความรู้”


♣ ไม่มีสิ่งใดจะดำรงมั่นคงอยู่ได้ โดยปราศจาก “ความรู้”


♦ บรรดาชั้นฟ้าและผืนแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ระหว่างฟากฟ้าและแผ่นดิน สามารถยืนหยัดอยู่ได้ก็ด้วยกับ “ความรู้”


♥ บรรดาร่อซู้ลที่ถูกส่งมา และคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมา ต่างเนื่องเพราะ “ความรู้”


                    ♦ การที่อัลลอฮฺ  ทรงได้รับการเคารพภักดีแต่เพียงพระองค์เดียว ตลอดจนการสรรเสริญ สดุดี และการเทิดพระเกียรตินั้นเป็นสิทธิของพระองค์  ต่างเนื่องเพราะ “ความรู้”


♣ จะรู้จักสิ่งหะล้าล จากสิ่งหะรอมได้ ก็ด้วยกับ “ความรู้”


♥ และจะรู้จักความประเสริฐความเกรียงไกรของอิสลามที่มีเหนือกว่าศาสนาอื่นได้ ก็ด้วยกับ “ความรู้” เท่านั้น

 


แท้จริงแล้ว การแสวงหาวิชาความรู้ ถูกนับว่า (เป็นการดำรงตน) ในหนทางของอัลลอฮฺ 


เพราะการแสวงหาวิชาความรู้ เป็นการธำรงอิสลาม


เหมือกันกับที่ การญิฮาดเป็นการธำรงอิสลามให้คงอยู่


ดังนั้น ศาสนาจะยังคงดำรงอยู่ได้ด้วยกับวิชาความรู้ และการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ 

 

 


แท้จริงแล้ว คนโฉดเขลาเบาปัญญา คือ


♥ คนที่หัวใจและจิตวิญญาณของเขาได้ตายไปแล้ว แม้ว่าร่างกายจะยังคงมีชีวิตอยู่ก็ตาม


♦ เรือนร่างของเขาจึงเสมือนกับ หลุมศพที่ยังเดินโลดแล่นอยู่บนหน้าแผ่นดิน

 

 


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%