ถ้อยคำ อิมาม อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 2
  จำนวนคนเข้าชม  1265

ถ้อยคำ อิมาม อิบนิล ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ 2

 


อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

แท้จริงแล้ว ผู้ศรัทธาที่มอบหมายต่ออัลลอฮฺ  เมื่อมีใครวางแผน(คิดร้าย)กับเขา

 

อัลลอฮฺ  ก็จะทรงวางแผนให้กับเขา และจะทรงช่วยเหลือเขา
 

โดยที่มันไม่ได้เป็นกำลังความสามารถใดๆ ของเขาเลย
 

(เอี๊ยะอฺลาม อัลมุวักกิอีน 3/220)


 

 เมื่อใดก็ตามที่ทรัพย์สินเงินทองอยู่แต่เพียงในมือของท่าน

 

และมันไม่ได้เข้ามาอยู่ในหัวใจ ♥ ของท่าน มันจะไม่ทำร้ายท่าน แม้จะมีจำนวนมากมาย
 

แต่เมื่อใดก็ตามที่ทรัพย์สินเงินทองได้เข้ามาอยู่ในหัวใจ ♥ ของท่าน  
 

มันย่อมทำร้ายท่าน ถึงแม้ท่านจะไม่มีเงินทองอยู่ในมือเลยก็ตาม


 คนเขลาจะร้องทุกข์กับมนุษย์ในเรื่องของอัลลอฮฺ 

 

(เช่น การพร่ำบอกกับคนอื่นว่า ทำไมอัลลอฮฺ  ไม่ให้เรื่องนี้สะดวกง่ายดายสำหรับตน)
 

มันคือความเขลาที่สุดกับเรื่องที่ร้องทุกข์และกับคนที่ถูกร้องทุกข์
 

เพราะหากเขารู้จักพระผู้เป็นเจ้าของเขา (อย่างแท้จริง)
 

แน่นอน เขาจะไม่ร้องเรียน เรียกร้องใดๆ ต่อพระองค์
 

และหากเขารู้จักมนุษย์ แน่นอน เขาก็จะไม่ร้องทุกข์กับคนเหล่านั้นเลย


 ความผิดบาป ก็เหมือนกับการดื่มยาพิษ

 

การสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัว จึงเปรียบเสมือนกับยาถอนพิษและยาบำบัด
 

และการภักดีเชื่อฟัง คือ สุขภาพพลานมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

 

 


õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ