การยืนไว้อาลัยในอิสลาม
  จำนวนคนเข้าชม  3433


การยืนไว้อาลัยในอิสลาม


 

อุมมุ  อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 

คำถาม 

 

ศาสนามีข้อชี้ขาดอย่างไรเกี่ยวกับการยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ตาย?

 


คำตอบ 


          การยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยดังที่คนบางกลุ่มยึดถือปฏิบัติกันในปัจจุบัน เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ดวงวิญญาณของผู้ตายนั้น นับเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจ (มุงกัร) เป็นอุตริกรรม (บิดอะฮฺ) และเป็นพฤติกรรมที่ปรากฎขึ้นใหม่ (มุฮดิซะฮฺ) ซึ่งไม่มีปรากฎทั้งในสมัยของท่านนบี صلى الله عليه وسلم สมัยศ่อฮาบะฮฺและสลัฟซอและห์ อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับแบบแผนแห่งอัตเตาฮีด และการให้ความยิ่งใหญ่อย่างบริสุทธิ์ใจแก่อัลลอฮฺ ตะอาลา อีกด้วย 

         ยิ่งไปกว่านั้นยังนับเป็นการเลียนแบบพวกกุฟฟาร และลอกเลียนธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาในการเทิดเกียรติบรรดาผู้นำอย่างเกินพอดี ทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตและเสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งท่านนบี صلى الله عليه وسلم ได้สั่งห้ามการเลียนแบบพวกกุฟฟารเอาไว้ 

         สิทธิที่ครอบครัวผู้ตายพึงได้รับในทัศนะของอิสลามก็คือ การขอพรให้แก่ผู้ตายที่เป็นมุสลิม การทำศ่อดาเกาะฮฺแทนผู้ตาย การระลึกถึงคุณความดีของผู้ตาย และยุติการสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ตาย และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้อันเป็นมารยาทที่อิสลามได้ชี้แจงเอาไว้ อีกทั้งอิสลามยังได้ส่งเสริมให้ดูแลเอาใจใส่พี่น้องมุสลิมทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้ว ไม่ใช่ด้วยการหยุดยืนไว้อาลัยเพียงไม่กี่นาทีซึ่งนับเป็นสิ่งที่หลักการอิสลามปฏิเสธและไม่ยอมรับ และอัลลอฮฺนั้นคือผู้ทรงทราบดีที่สุด

(ฟตาวา อัลลัจนะฮฺ อัดดาอิมะฮฺ 2/427)

ที่มา :  https://islamqa.info/ar/120181


ตอบโดย เชค อับดุรร็อซซ๊าก อัลบะดัร ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ 

        การยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้ตายนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับหลักการศาสนา ถือเป็นพฤติกรรมที่ปรากฎขึ้นใหม่ เป็นการเลียนแบบศัตรูของศาสนาและเป็นการกระทำที่ไม่มีที่มาจากหลักศาสนา ซึ่งเข้าอยู่ภายใต้ความหมายของฮาดีษที่ว่า


من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد


“ผู้ใดที่กระทำการงานหนึ่งการงานใดที่มิได้มาจากศาสนาของเรา การงานนั้นถือเป็นโมฆะ” 


(ศ่อฮี้ฮุ้ล บุคอรี)ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5_SWyqkmQJs