อุ้มเด็กละหมาดได้หรือไม่ ?
  จำนวนคนเข้าชม  1313


อุ้มเด็กละหมาดได้หรือไม่ ?


 

ตอบโดย เชค อฏียะฮฺ  ศ็อกร์
อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 

คำถาม  
 

          ท่านนบี  เคยอุ้มท่านฮาซันและท่านฮุเซน ลูกชายของท่านหญิงฟาติมะฮฺ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮา ขณะละหมาด อีกทั้งท่านยังเคยอุ้มอุมามะฮฺ บินติ้ล อ๊าศ ลูกสาวของท่านหญิงซัยหนับ ร่อฏิยัลลอฮุอันฮา หากเป็นเรื่องที่ทำได้แล้ว เราจะสามารถอุ้มเด็กที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าตัวสะอาดหรือเปื้อนอยู่ละหมาดได้หรือไม่ ? 
 

          หรือถ้าเด็กที่มีนญิสเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าอยู่ ขึ้นมาปีนป่ายคนที่กำลังละหมาด ละหมาดของเขาถือว่าใช้ได้หรือไม่ ? 


 


คำตอบ 


          อุละมาอฺบอกไว้ว่า การละหมาดที่ถูกต้องนั้นมีเงื่อนไขว่า ต้องสะอาดทั้งเครื่องแต่งกาย ร่างกาย และสถานที่ที่จะละหมาด หากผู้ละหมาดถือสิ่งที่เป็นนญิส หรือโดนนญิส และรู้ตัวว่ากำลังเปื้อนนญิสอยู่ ก็ถือว่าละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ 


        เรื่องที่ระบุในคำถามนั้นอยู่ในฮะดีสที่บันทึกโดยอิมามมุสลิม ว่า  “ท่านนบี  เคยอุ้มอุมามะฮฺ บินติ ซัยหนับ ขณะละหมาด เมื่อท่านสุญูด ท่านก็จะวางเธอลง และเมื่อท่านลุกขึ้นยืน ท่านก็จะอุ้มเธอ”


         อิมาม อันนะวะวีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ อธิบายว่า ฮะดีสนี้เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าการอุ้มคนหรือสัตว์ที่สะอาดขณะละหมาดนั้น อนุญาตให้กระทำได้ และร่างกายของเด็กนั้นยังถือว่าสะอาด จนกว่าจะพบว่ามีนญิสเปรอะเปื้อนอยู่จริง 


          มัซฮับชาฟิอีย์ ระบุว่า อนุญาตให้อุ้มเด็กหรือสัตว์ที่สะอาดขณะละหมาดได้ ไม่ว่าจะเป็นอิมามเป็นมะมูม หรือละหมาดตามลำพังก็ตาม


          ดังนั้น เมื่อทราบว่าเด็กมีนญิสอยู่จริง ก็ไม่อนุญาตให้อุ้มเด็กละหมาด และการอุ้มที่อนุญาตนี้ควรกระทำเท่าที่จำเป็น ไม่บ่อยจนเกินไปนัก  เพราะอาจเป็นการรบกวนความคุชูอฺของผู้ที่ละหมาด 


          เชค อิบนิ อุซัยมีน ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ  ระบุว่า หากผู้ละหมาดมีนญิสเปรอะเปื้อนร่างกายหรือเสื้อผ้าอยู่ ถือว่าละหมาดนั้นใช้ไม่ได้ ตามทัศนะของอุละมาอฺส่วนใหญ่ แต่หากเขาไม่รู้ว่าเปื้อน หรือรู้แต่ลืมล้างทำความสะอาด แล้วได้ละหมาดไปจนเสร็จ ก็ถือว่าละหมาดนั้นใช้ได้ และไม่จำเป็นต้องกลับไปละหมาดใหม่ 


ที่มา 

http://ar.islamway.net/fatwa/28776
https://islamqa.info/ar/1365