การถือไม้ตุก๊ะของงเคาะฏีบ เวลาขึ้นคุตบะห์ เป็นซุนนะหฺหรือไม่ ?
  จำนวนคนเข้าชม  2004

การถือไม้ตุก๊ะของงเคาะฏีบ  เวลาขึ้นคุตบะห์ เป็นซุนนะหฺหรือไม่ ?

 แปลเรียบเรียง อับดุลวาเฮด สุคนธา


การถือไม้ตุก๊ะ ดาบ หรือ คันธนู ของ  เวลาขึ้นคุตบะห์ มี  2  ทัศนะ ด้วยกัน


ทัศนะที่
หนึ่ง

ส่งเสริมให้กระทำ นักวิชาการสังกัดมัซฮับอัลมาลิกียะ อัช-ชาฟิอียะ และ ฮัมบาลีย์

          ท่านอิหม่าม มาลิก กล่าวว่า "เรื่องนี้ ส่งเสริมให้บรรดาอิหม่ามทุกคนที่ทำการขึ้นคุตบะในวันศุกร์ให้มีการถือไม้เท้าเพื่อใช้ยันในขณะยืนกล่าวคุตบะ เพราะเราเห็นและได้ยินในเรื่องนี้"

 

         หนังสือ มุเนาวะนะ กุรอ หน้า (1/151)หนังสือ ญาวาฮิร อิกลีน หน้า (1/97)หนังสือ อาซียะ ดัสซูกีย์ หน้า(1/382).อิหม่ามชาฟิอียฺ ระบุว่า มีสุนนะฮฺชอบที่จะให้เคาะฏีบฺใช้ไม้เท้าในขณะกล่าวคุตบะหนังสือ อัลอุม (1/272)หนังสือ นิฮายะตุล มุฮ ตารญี(2/326)

 

สายนักวิชาการสังกัดมัซฮับ ฮัมบาลี ท่าน อิหม่าม บูฮูตีย์ อัลฮัมบาลีย์ กล่าวว่า มีสุนนะฮฺให้เคาะฏีบฺใช้คันธนูหรือดาบหรือไม้เท้า มีข้างหนึ่งข้างใดจากทั้งสอง

 หนังสือ กัสซาฟ อัลกอนาฮ (2/36)อิงซอฟ (2/397)

ปรากฏว่ามีหลักฐานอ้างอิง การใช้ไม้เท้าในขณะกล่าว คุตบะ   รายงานจากท่าน ฮิกัม อิบนุ ฮุสนิย์  : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الجمعة (متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه...) 

“แท้จริงท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) นั้นในการคุฏบะฮฺวันศุกร์ท่านเคยใช้มือของท่านจับดาบหรือสิ่งอื่น

อันที่จริงท่านนบีเคยใช้คันธนูและไม้เท้าค้ำยืนก่อน กล่าวคุตบะ”

 

 (กิตาบ อัล-มัจญมูอฺ เล่มที่ 4 หน้า 399) สุนัน อบีดาวูด(1096) หะดีษ หะสัน อิม่าม อัลบานีย์ 

บางส่วนปราช์ให้ตัวบทนี้ อ่อน เช่น อิบนุ กะซีร 

 

 ทัศนะที่สอง 

มักรุฮ น่ารังเกียจ สายสังกัด มัสฮับ อานะฟียะ

         จากกลุ่ม ตะตาร ค่อนียะ ในหนังสือ มุฮีตุล บุรฮานี กล่าวว่า เมื่อเคาะฏีบค้ำยันด้วยคันธนู หรือไม้เท้านั้น เป็นสิ่งที่อนุญาตแต่ มักรูฮฺ เพราะ ค้านกับซุนนะ  หนังสือ ฟัตวา ตะตาร หน้า(2/61)  หนังสือ ฟัตวา อินดียะ(1/148) เป็นที่น่ารังเกียจ ที่เคาะฏีบนั้นใช้ไม้เท้า ดาบ หรือ คันธนู ค้ำยัน

 

อิบนุ อัล-กอยยิมฺ กล่าวว่า : 

           “แท้จริงท่านนบี (صلى الله عليه وسلم) นั้นในการคุฏบะฮฺวันศุกร์ท่านไม่เคยใช้มือของท่านจับดาบหรือสิ่งอื่น อันที่จริงท่านนบีเคยใช้คันธนูและไม้เท้าค้ำยืนก่อนที่ท่านจะมีมิมบัรฺ และปรากฏว่าในยามสงครามท่านเคยใช้คันธนูค้ำยืนและในวันศุกร์ท่านจะใช้ไม้ เท้าค้ำยืน...”

 (ซาดุลมะอาด เล่มที่  1/429)

 

     ท่านเชค อุษัยมีนกล่าวว่า  การค้ำยันด้วยไม้ หรือ ดาบ คันธนู ถือว่าเป็นซุนนะในขณะกล่าวคุตบะเพราะมีสายรายงานหะดีษจากท่านนบี  ที่ถูกต้อง

     แต่ทว่า ท่าน อิบนุก็อยยิม กล่าว่า ไม่มีหลักฐานจากท่านนบี  ครั้งเมื่อท่านนบีนั้นใช้มิมบัรในการคุตบะ คือท่านนบี  ไม่ใช้สิ่งใดค้ำยัน

          จึงสรุปได้ว่าการใช้ไม้ตุก๊ะของเคาะฏีบขณะแสดงคุฏบะฮฺวันศุกร์นั้นเป็นสิ่ง ที่ส่งเสริมให้กระทำ (มุสตะหับ) เพราะท่านนบี  เคยทำเมื่อมีความจำเป็น เช่น คนแก่ชรา อ่อนเพลีย ต้องการสิ่งค้ำยันในการยืนคุตบะแต่หากว่าไม่จำเป็นที่จะใช้ ก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้า 

الشرح الممتع " (5/62-63)

 

อ้างอิงมาจาก เว็ป  อิสลามถามตอบ เชค ซอเเหละ อันมูนัจญิด