ดีกับเลว ไม่เท่าเทียมกัน
  จำนวนคนเข้าชม  1233


ดีกับเลว ไม่เท่าเทียมกัน

 

ผศ.ดร. อับดุลเลาะ หนุ่มสุข

 

ความหมายโดยสรุป ซูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ อายะฮ์ที่ 100

 

จงกล่าวเถิด มุฮัมหมัด ว่าสิ่งเลวกับสิ่งดีนั้นไม่เท่าเทียมกัน

และแม้ว่าความเลว ที่มีอย่างมากมายจะทำให้เจ้าพึงพอใจก็ตาม

จงยำเกรงอัลลอฮ์ เถิด โอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลาย เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ

 

คำอธิบาย

 

         อัลลอฮ์ เป็นผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งต่างๆ และทรงให้สรรพสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะที่ตรงข้ามกัน เช่น ขาวดำ เล็กใหญ่ สูงต่ำ สวยขี้เหร่ และดีชั่ว เป็นต้น การสร้างสรรพสิ่งต่างๆ ให้มีลักษณะตรงข้ามหรือลักษณะเป็นคู่ๆ นั้น เป็นเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์  ดังที่อัลลอฮ์  ได้ตรัสไว้ความว่า 

 “และจากทุกๆ สิ่งนั้นเราได้สร้าง (มัน) ขึ้นเป็นคู่ๆ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ

(อัซซาริยาต 49)

 

         ความดีและความชั่ว สิ่งดีและสิ่งเลวเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์  ได้กำหนดให้เกิดขึ้นโดยที่พระองค์ได้ทรงชี้นำให้มนุษย์ได้ตระหนักว่าความดีกับความชั่ว สิ่งดีกับสิ่งเลวนั้นไม่เท่าเทียมกัน สถานะของความดีเป็นสถานะที่สูงที่มนุษย์ทุกคนจะต้องแสวงหา ต่างกับสถานะของความชั่วซึ่งเป็นสถานะที่ต่ำทรามที่มนุษย์ทุกคนจะต้องออกห่างไกล 

 

         สำนวนของอัลกุรอานที่ว่าสิ่งดีและสิ่งเลวไมเท่าเทียมกันนั้นอาจฟังดูเป็นสำนวนบอกเล่า แต่ในความเป็นจริงก็คือ ต้องการกระตุ้นให้มนุษย์ใช้สติปัญญาในการเลือกระหว่างสองสิ่ง เพราะสองสิ่งไม่เท่าเทียมกัน และสิ่งที่มนุษย์ผู้มีปัญญา จะต้องเลือกคือสิ่งดีเท่านั้น แม้ว่าสิ่งดีจะมีอยู่จำนวนน้อยก็ตาม

 

         การที่อัลลอฮ์  บอกถึงสิ่งไม่ดีว่ามีเป็นจำนวนมาก สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสังคมโลก โดยเฉพาะในสภาพปัจจุบันซึ่งพบว่าความชั่วแพร่หลายในทุกยุคของสังคม ซึ่งความชั่วที่เปิดเผย และความชั่วที่แอบแฝง ความชั่วบางประเภทที่สังคมเห็นเป็นเรื่องแปลกจนกลายเป็นความชั่วในที่สุด ปริมาณจึงมิได้เป็นเกณฑ์หรือเครื่องวัดในการเลือกแต่อย่างใด และเช่นเดียวกับความพึงพอใจต่อความชั่วที่แพร่หลายก็มิได้เป็นเหตุอนุญาตให้เลือกทำความชั่วนั้นๆ ตรงกันข้ามกลับเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง 

 

       ขอยกตัวอย่างเช่น การแพร่หลายของยาเสพติดบางประเภทที่มุสลิมหลายคนเข้าใจว่าไม่อยู่ในข่ายต้องห้าม (ฮะรอม) เช่น น้ำใบกระท่อม หรือ ที่เรียกกันในหมู่วัยรุ่นว่าสี่คูณร้อย มีส่วนผสมของใบกระท่อม ยาแก้ไอ โคคา โคลา บางสูตรมียากันยุงและหลอดไฟนีออนผสมด้วย ยาเสพติดสี่คูณร้อยกำลังแพร่หลายอย่างหนักในหมู่เยาวชนมุสลิม โดยเข้าใจว่าไม่เป็นสิ่งฮะรอม เพราะไม่ใช่สุรา ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด 

 

         เพราะคำว่า สุรา หรือ เหล้า ในทัศนะของอิสลาม คือ ทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมา ไม่ว่าจะเรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรก็ตาม ดังนั้น การดื่มสี่คูณร้อยจึงไม่แตกต่างจากการดื่มสุราแต่อย่างใด มีค่าเท่ากันทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์

 

คำสอนจากอายะฮ์

 

   1. ความดีกับความชั่ว สิ่งดีกับสิ่งเลว ไม่เท่าเทียมกัน

   2. อย่านำความชั่วมาเจือปนความดี จนทำให้ความชั่วกลายเป็นความดี

   3. อย่าพึงใจต่อการแพร่หลายของความชั่ว และต่อจำนวน เพราะถึงอย่างไรความชั่วก็คือความชั่ว แม้ว่าสังคมให้การยอมรับ

   4. การตักวาต่ออัลลอฮ์  คือ การรู้จักแยกแยะสิ่งดี สิ่งเลว

   5. ผู้มีตักวาดังกล่าวคือผู้มีปัญญาและรู้จักใช้ปัญญาตรึกตรอง

 

บทกวีจากท่านอีหม่ามซาฟิอี (เราะฮิมะฮุลลอฮ์)

 

เชิญด่าว่าให้ร้ายฉันตามสบายเถิด ที่ฉันไม่พูดอะไรนั้นถือเป็นการตอบแล้ว

ใช่ว่าฉันจะไม่มีคำตอบให้ เพียงแต่ว่า เรื่องอะไรที่ราชสีห์จะไปตอบโต้ฝูงสุนัข

 

 

วารสาร มุสลิม กทม.