อย่าจาบจ้วงผู้อาวุโส
  จำนวนคนเข้าชม  979


อย่าจาบจ้วงผู้อาวุโส

เชคสุลัยมาน อัรรุฮัยลีย์ ฮะฟิศ่อฮุ้ลลอฮฺ

อุมมุ อุ้ลยา แปลและเรียบเรียง

 

           คำพูดที่ดีนับเป็นศ่อดาเกาะฮฺ (กุศลทาน) การใช้คำพูดที่ดีควรมีอยู่ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะในการอบรมสั่งสอน หรือในการสนทนาโต้ตอบกับผู้คน  ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสลักสำคัญ

 

           การมีคำพูดที่ดี หมายถึง ใช้ภาษาถ้อยคำที่ดี อ่อนโยน ละมุนละม่อม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺ ตะอาลา จะทรงนำทางให้เฉพาะแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้น ดังที่พระองค์ตรัสว่า :

> وهدوا إلى الطيب من القول <

และพวกเขาได้รับทางนำในการมีวาจาที่ดีงาม

(อัลฮัจญ์ /24)

และถ้อยคำที่ประเสริฐที่สุด คือ การรำลึกถึงอัลลอฮฺ ตะอาลา 

< إليه يصعد الكلم الطيب >

คำพูดที่ดีจะถูกยกขึ้นสู่พระองค์” 

(ฟาฏิร / 10)

          ดังนั้น การรำลึกถึงอัลลอฮฺ การอ่านอัลกุรอาน การเรียนการสอนศาสนา จึงนับเป็นถ้อยคำที่ดีที่สุด 

 

           ส่วนหนึ่งของการมีคำพูดที่ดีก็คือ การใช้คำพูดที่ดีกับผู้คน  พูดกับแต่ละคนให้เหมาะสมกับสถานะของพวกเขา เพราะฉะนั้น เวลาที่เอ่ยคำสนทนากับผู้รู้ ก็จะไม่เหมือนกับสนทนากับคนไม่รู้ทั่วไป สนทนากับผู้อาวุโสก็จะต่างกับสนทนากับเด็ก และเด็กก็จะไม่สนทนากับผู้ใหญ่เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเล่นกัน  นี่คือสิ่งที่ควรจะมีอยู่ในทุกๆ เรื่อง  แล้วนับประสาอะไรกับเรื่องของวิชาการและเรื่องของศาสนา

 

           ทุกวันนี้วัยรุ่นคนอายุน้อย พากันพูดโต้ตอบกับอุละมาอฺอาวุโสที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺอย่างไร้มารยาท  คุณเป็นอย่างนั้น คุณเป็นอย่างนี้ ทั้งๆ ที่พวกเขาเทียบได้ไม่ถึง 1 ใน 10 ของวิชาความรู้ และจรรยามารยาทที่ผู้รู้เหล่านั้นมี  พวกเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูปลูกฝังตามแนวทางซุนนะฮฺ ไม่รู้จักแนวทางของท่านบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม และแนวทางตามบทบัญญัติศาสนา 

 

           คำพูดที่ดี คือ การใช้ถ้อยคำในการสนทนาที่เหมาะสมกับสถานะของแต่ละคน ใช้สำนวนภาษาที่คนยินดีชื่นชอบ หากท่านทราบว่าคู่สนทนาชอบให้ใช้ชื่อเล่น ก็ให้ใช้ชื่อเล่น หากทราบว่าเขาชอบให้ใช้ชื่อจริง ก็ให้ใช้ชื่อจริง  นี่คือความงดงามของศาสนานี้ ชนชาวสลัฟขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยพวกเขาคือผู้ที่เจริญรอยตามแบบอย่างนี้อย่างขมักเขม้นจริงจังที่สุด ขณะที่พวกเรากลับเป็นผู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดในการศึกษาจรรยามมารยาท   

 

         เมื่อชาวสลัฟต่างกล่าวว่าทุกวันนี้เราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องมารยาทยิ่งกว่าศึกษาเรื่องวิชาการ”  แล้วนับประสาอะไรกับยุคสมัยนี้ ?! คนอายุไม่เท่าไหร่จาบจ้วงล่วงเกินคนอายุมากกว่า  ใช้วาจาไม่เหมาะไม่ควรกับคนที่อาวุโสกว่า  หากว่าพวกเขายังคงไม่ยุติ ฉันก็คิดว่าบทลงโทษสำหรับพวกเขาในโลกดุนยานี้คงช่างเลวร้ายนัก ผู้ที่ไม่ดำรงตนตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ก็อย่าได้หลงตนว่าอัลลอฮฺจะทรงปกปิดความผิดให้

ขออัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงโปรดชี้นำเราทุกคน จงใช้คำพูดที่ดี คำพูดที่ดีนับเป็นกุศลทาน

 

ที่มา : ส่วนหนึ่งจากเทปบรรยายในการอธิบายหนังสืออัตตัรฆีบวัตตัรฮีบ 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq3eWBBYPlQ&feature=youtu.be