ขอพระองค์ทรงโปรดให้แก่เราด้วยเถิด
  จำนวนคนเข้าชม  731


ขอพระองค์ทรงโปรดให้แก่เราด้วยเถิด

 

แปลโดย อัลดุลวาเฮด สุคนธา

 

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

 

     “เขาจะกล่าววิงวอนว่า ข้าแต่พระเจ้าของเข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้แก่ข้าพระองค์

     เพื่อให้ข้าพระองค์ขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์ท่าน

     ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงโปรดปรานแก่ข้าพระองค์ และบิดามารดาของข้าพระองค์

     และให้ข้าพระองค์ทำความดีเพื่อให้ความดีเกิดขึ้นในลูกหลานของข้าพระองค์

     แท้จริงข้าพระองค์ขอลุแก่โทษต่อพระองค์ และแท้จริงข้าพระองค์อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อม

 

( ชูเราะห์ อะกอฟ อายะ ที่ 16)

 

 สิ่งที่ได้รับจากโองการนี้ 

 

♦- คนที่รู้จักขอบคุณต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ทั้งการใช้ชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า

 

♦- จะต้องปฏิบัติตามด้วยความบริสุทธิ์และเจริญร่อยตามท่านนบี

 

♦- จะต้องให้ลูกหลานนั้นดำรงไว้บนแนวทางที่ถูกต้อง

 

♦- การได้รับคุณลักษณะที่ดีนั้น คือ เครื่องหมายแห่งการพอพระทัยจากอัลลอฮฺ

 

♦- การขอดุอาถูกตอบรับจะต้องสารภาพผิดต่ออัลลอฮฺด้วย

 

♦- ความโปรดปรานของงพระองค์ที่มีต่อมนุษย์นั้นไม่สามารถคนานับได้

 

♦- ความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่นั้นคือ ศาสนาอิสลาม ฉะนั้นจำเป็นแก่มุสลิมทุกคน ภาคภูมิใจของการขอบคุณอัลลอฮฺ

 

♦- เมื่อขอบคุณอัลลอฮฺ เราต้องรู้จักขอบคุณบิดามารดา นั้นคือสิทธิที่สำคัญ

 

♦- ขอดุอาให้อัลลออฺทรงชี้ทางนำ

 

♦- แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรู้และเห็นในการกระทำของมนุษย์ทั้งหมด ฉะนั้น เราจะต้องมีความบริสุทธิ์ต่อพระองค์

 

♦- บ่าวทุกคนนั้นจะต้องทุ่มเท เสียสละในการใกล้ชิดพระองค์ด้วยการประกอบคุณงานความดี มันจะนำมาซึ่งความพอพระทัยของพระองค์

 

♦- บ่าวทุกคนจะต้องหมั่นขอพรต่ออัลลอฮฺ ปรับปรุงแก้ไข้ให้ลูกหลานของเรานั้น มั่นคงบนศาสนาและเป็นผู้ศรัทธา

 

♦- การใช้สื่อความดีขอต่ออัลลอฮฺ เพื่อที่อัลลอฮฺนั้นทรงตอบรับดุอาของเขา

 

♦- การกลับเนื้อกลับตัว คือ สาเหตุในการตอบรับดุอา

 

♦- สิ่งสำคัญ ต้องขอพรให้กับบิดามารดาและลูกหลานของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้า และได้อยู่ร่วมกันในสวนสวรรค์ของพระองค์

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥