• img
   อิสลาโมเฟีย และอิสลามโมโฟเบีย
   ชาวยิวเชื่อว่านะบีท่านสุดท้ายจะต้องมาจากชนชาติยิว เมื่อนะบีมุฮัมมัด ปรากฏตัว ชาวยิวจึงรู้สึกผิดหวัง ความอิจฉาริษยา และความเกลียดชังจึงเพาะอยู่ในจิตใจ 

  • img
   อัลลอฮ์ พระเจ้าผู้ทรงสร้าง
    แท้จริงอัลลอฮทรงค้ำจุนชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินเอาไว้  มิให้มันหล่นลงมา และหากมันทั้งสองหล่นลงมา  ก็ไม่มีผู้ใดค้ำจุนมันทั้งสองไว้ได้นอกจากพระองค์

  • img
   เหตุการณ์ปัจจุบัน กับ อุดมการณ์อิสลาม
   ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมจะตกนรกกันทุกคนกระนั้นหรือ ?ในขณะที่มีบางคนเป็นคนดี และมีกริยามารยาทดีกว่ามุสลิมบางคน

  • img
   อิสลาม ไม่บังคับ
   มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตได้หากปราศจากศาสนาและการศรัทธาในพระเจ้า ผู้ที่ปฏิเสธแนวคิดความเชื่อในพระเจ้า แท้จริงแล้วบุคคลผู้นั้นกำลังสร้างศาสนาใหม่และสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าแทน

  • img
   สุกร หรือ หมู
   สุกรชอบกินของสกปรกและมีลักษณะนิสัยมักมากในกาม  ขี้เกียจตัวยง  กินจุ  อันเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลให้กับผู้บริโภคทางด้านจิตใจประการหนึ่ง

  • img
   ไม่กินหมู ตอน คุณค่าทางอาหาร
    ในกรณีอาหารนั้นเป็นสิ่งโอชารส ราคาแพงคุณภาพสูงส่งสักปานใด วิเศษสักแค่ไหน หากไม่เป็นที่อนุมัติจากพระองค์ ย่อมเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับมุสลิม

  • img
   หมู ค่านิยมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
   ถึงแม้ว่าบางคนจะไม่เคยพบเห็นหมู แต่มักได้ยินชื่อ เห็นรูปภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิติศัพท์ ในทางไม่เป็นศิริมงคลของมัน บ่อยครั้งและมากมายหลายประการ ค่านิยมดังกล่าวของมัน ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปในทางดีเลย แม้แต่น้อย


  • img
   ข้อห้าม และ สิ่งที่ควรปฏิบัติ ในศาสนา
   สิ่งที่ต้องปฏิบัติในอิสลามและข้อห้ามในอิสลาม

  • img
   นะบี แห่ง อิสลาม
   อัลลอฮ์ ทรงใช้ผู้คนทั้งหลายให้รักพระองค์ และให้พวกเขารักกัน การรักพระองค์ แสดงด้วยการละหมาด และการรักผู้คนทั้งหลายด้วยการอยู่ร่วมกันของพวกเขา ในยามที่มีความสุข และในยามที่มีความทุกข์

  • img
   อิสลามเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้น
   "ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และโลกหน้า ก็ให้เขาได้ให้เกียรติต่อเพื่อนบ้านของเขา ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และโลกหน้า ก็ให้เขาให้เกียรติผู้ที่เยี่ยมเยียนเขา ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และโลกหน้า  ก็ให้เขาได้พูดแต่สิ่งที่ดี หรือให้เขานิ่งเสีย (หากเขาพูดดีไม่ได้)"

  • img
   พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง คือ “อัลลอฮ์”

    การทำความเคารพ(อิบาดะฮ์)ต่ออัลลอฮ์ ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความยำเกรง การตั้งความหวังต่อพระองค์นั้นถือเป็นแกนหลักของการทำความเคารพสักการะ 


  • img
   อิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบจริงหรือ?

   "จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของเจ้า โดยสุขุมและการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า"


  • img
   ใครนะ...คือผู้สร้าง ?
   พี่น้องที่รักและมีเกรียติทุกท่าน ได้โปรดคิดพิจารณา.... 

  • img
   สตรีมุสลิมสมรสกับคนต่างศาสนิก?
    อิสลามห้ามไม่ให้สตรีมุสลิมสมรสกับคนต่างศาสนิก และการกระทำดังกล่าวเป็นการกีดกันทางศาสนาจริงหรือ....

  • img
   อิสลามกับการก่อการร้าย

    ยิ่งกว่านั้นอิสลามได้เรียกร้องให้มุสลิมสร้างความดี ทั้งที่ผู้อื่นเป็นผู้ผิด โดยหวังว่าสักวันหนึ่งศัตรูผู้ผิดจะกลายมาเป็นมิตร


  • img
   อิสลาม คือ อะไร ?
   ไม่มีครอบครัวใดจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากหัวหน้าครอบครัวที่มีความรับผิดชอบ และไม่มีเมืองใดๆที่จะสามารถจะเจริญรุ่งเรืองได้นอกจากการบริหารที่ดีและไม่มีรัฐใดๆที่จะสามารถอยู่รอดได้  นอกจากจะต้องมีผู้นำที่มีความสามารถ


  • img
   ศาสนา...
   มนุษย์ ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากศาสนาได้ ศาสนาได้ให้แสงสว่างสติปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ นำทางหัวใจของเขาด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา ปลุกพลัง กำลังต่างๆเพื่อให้มีความกระปรี้กระเปร่า ในเรื่องของความจริงและความดีงาม และกำหนดแบบอย่างที่สูงส่ง สมบูรณ์ที่สุด เพื่อที่มนุษย์จะได้ไม่ผิดเป้าหมายหรือหลงทาง

  • img
   อิสลาม คือ ศาสนาสากล
    พระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุว่าตะอาลา ทรงประทานศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นที่พึ่งพิงสำหรับมนุษย์ทุกคน มิใช่เพื่อชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด มิใช่เพื่อชนชาติหนึ่งชนชาติใด

  • img
   ความหมายของคำว่า อิสลาม
   อิสลาม มาเพื่อที่จะนำเอาความผ่องใส กลับคืนสู่หลักธรรม คำสอน และทำให้ศาสนาบริสุทธิ์ ผุดผ่องจากสิ่งที่ติดพันอยู่ และสิ่งที่มีการบิดเบือน ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ และการเรียกร้องไปสู่การสมานสามัคคีของประชาชน ความใกล้ชิดของประชาชาติต่างๆ การทำให้โลกมีเอกภาพ

  • img
   ความครอบคลุมของศาสนาอิสลาม
    อิสลามเป็นศาสนาแห่งความเมตตาและเป็นทางนำแห่งมวลมนุษยชาติ  ซึ่งอัลลอฮฺได้ประทานลงมาเป็นของกำนัลแด่มวลมนุษยชาติ  โดยที่พระองค์ได้ส่งท่านนบีผู้นำแห่งบรรดาศาสนทูตและเป็นนบีท่านสุดท้าย 

  • img
   เพื่อปลดเปลื้องความแห้งแล้ง
   ฉันขอเชิญชวนท่านซึ่งเป็นพี่น้องของฉัน เพื่อท่านหันกลับมานับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาอันดังเดิมที่นับถือ โดยอาดัมต้นตระกูลของมวลมนุษย์ทั้งโลก

  • img
   อิสลามกับงานศิลป์
   หากบทเพลงมีเนื้อร้องที่ดีละเอียดอ่อน มีเสียงร้องที่ไพเราะ อิสลามก็ไม่ปฏิเสธตราบใดที่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรม