• img
   มนุษย์ คือ ผู้แทน
   "ค่อลีฟะฮ์" มีความหมายอย่างมากมาย เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนของพระองค์ในโลกนี้

  • img
   ปริศนาแห่งจักรวาล !!
   มนุษย์จึงคงเพียงแค่เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเอง จากสถาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่ง

  • img
   สู่สหรัฐอิสลาม
   อิสลามกำลังอยู่ในฐานะศาสนาที่มีผู้คนนับถือมากที่สุดของโลก และจะกลายเป็นศาสนาสากลแทนที่คริสต์ศาสนา

  • img
   เสียงเรียกร้องถึงชาวคัมภีร์ทั้งหลาย
   * มาสู่อิสลามกันเถิด ! โอ้ บรรดาผู้ที่กำลังหลงทางอยู่ท่ามกลางแหล่งหล้าของการดำเนินชีวิตที่ไร้ทิศทาง ท่ามกลางความมืดมิดของราตรีกาล 

  • img
   ลักษณะที่แท้จริงของมุสลิม
   ถ้าท่านเข้าใจลักษณะที่แท้จริงของมุสลิมแล้ว  ท่านก็จะตระหนักว่ามุสลิมนั้นจะไม่อยู่ในลักษณะที่ต่ำต้อยใดๆ เป็นอันขาด 

  • img
   เธอเข้ารับอิสลามทำไม ?
   ชีวิตของเธอหลังจากที่ได้เป็นศิลปินแล้ว ได้โลดแล่นไปในสิ่งที่เสียหายทางกิริยามารยาท วันแล้ววันเล่า ในรูปแบบศิลปะ

  • img
   สิ่งศักดิ์สิทธิ์...คืออะไร ?
    โอ้ ! เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อได้ทราบเช่นนี้แล้ว ท่านจะตามหาสิ่งศักสิทธิ์จากที่ไหนอีกเล่า


  • img
   สตรีกับความบริสุทธิ์ ในคัมภีร์ไบเบิล
   การมองศาสนาก็เช่นเดียวกันแทนที่เราจะตัดสินศาสนาด้วยการมองที่ผู้นับถือศาสนาเพียงอย่างเดียวคงไม่เป็นการเพียงพอ เพราะทุกศาสนาต่างก็มีทั้งคนดีและคนชั่ว

  • img
   สถานะของสตรีในคัมภีร์ไบเบิล
   “แต่หญิงทุกคนที่กำลังอธิษฐานหรือพยากรณ์ ถ้าไม่คลุมศีรษะ ก็ทำความอัปยศแก่ศีรษะ เพราะเหมือนกับว่านางได้โกนผมเสียแล้ว

  • img
   เหตุผลในการสร้างมนุษย์
    อัลลอฮฺได้สร้างมนุษย์โดยให้เขาได้ก้าวผ่านขั้นตอน กาลเวลาสถานที่ สภาพการณ์ต่างๆ  เเละสุดท้ายไปบรรจบอยู่ยังสถานที่อันนิรันด์ไม่สวนสรรค์ชั้นบรมสุขหรือไม่ก็หุบเหวเเห่งไฟนรก 

  • img
   โลกใบนี้มีผู้สร้างจริงหรือ ?
   ท่านคิดว่า โลกนี้ถูกสร้างและบริหารโดยผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่  ชาญฉลาด  และมีพลังอำนาจ กระนั้นหรือ ?

  • img
   สาส์นแห่งศาสนาปลอม
   ในโลกนี้มีแนวความคิด  ความเชื่อ ลัทธิ  ศาสนา หลักปรัชญา และกลุ่มต่างๆมากมายต่างก็อ้างว่า  ลัทธิความเชื่อของตนนั้นเป็น "แนวทางที่ถูกต้อง"

  • img
   ศาสนาที่เที่ยงแท้
   สิ่งแรกที่มนุษย์เราควรรับทราบ  และทำความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับศาสนาอิสลามก็คือ  ความหมายของคำว่า  “อัลอิสลาม”   

  • img
   กำเนิดเพชรในตม
   คนในประเทศทั้งหมดสามารถเป็นพยานได้อย่างเอกฉันท์ถึงความสัตย์ของท่าน  แม้แต่ศัตรูที่ร้ายกาจก็ไม่อาจกล่าวหาในเรื่องการกล่าวเท็จได้ 

  • img
   อะไร คือ ความดีในอิสลาม ?
   ศรัทธาเป็นเรื่องภายใน ไม่อาจบังคับ ไม่มีใครเห็น ปัญหาอยู่ที่ว่าการปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งภายนอกที่ทุกคนสัมผัส มีอะไรเป็นเครื่องวัด ว่าอย่างไรคือดี อย่างไรคือไม่ดี

  • img
   ธรรมชาติในยุคปัจจุบัน
   ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนี้ มันก็มิได้ให้ความสงบสุขแก่จิตใจ หัวใจ ยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่าความเจริญก้าวหน้านี้ ได้นำมาซึ่งความกังวลความกลัว และความกระวนกระวาย

  • img
   ผู้แสวงหา
    ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บุคคลไม่มีความสุขคือ การหาหลักยึดเหนี่ยวทางใจไม่ได้ หรือมีความลังเลใจในสิ่งที่คนยึดมั่นศรัทธา จึงทำให้หลายคนพยายามค้นหาทางที่จะพบกับสัจธรรม

  • img
   ความจำเป็นแห่งศาสนา
   แท้จริง สิ่งที่มีเกียรติที่สุด ที่อยู่บนพื้นแผ่นดิน คือ มนุษย์ สิ่งที่ประเสริฐที่สุด ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ คือ หัวใจของเขา และสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ที่มีอยู่ในหัวใจของเขา คือ .....

  • img
   ทางรอดของชีวิต
   โอ้มนุษย์ทั้งหลาย ! การเรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ ในโลกนี้และโลกหน้า อิสลามนำความรอดพ้นแด่ทุกชีวิต  

  • img
   สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องทราบ...
   คุณทราบหรือไม่ ?  มนุษย์ทุกคนมาจากอาดัมและฮาวา   อาดัมถูกสร้างมาจากดิน  และฮาวาถูกสร้างจากส่วนหนึ่งของอาดัม  ฉะนั้นมนุษย์ถูกสร้างมาจากดิน

  • img
   เส้นทางแห่งสันติสุข

   โอ้ มนุษย์ทั้งหลาย แนวทางที่เที่ยงแท้ คือ แนวทางอิสลาม

   อิสลามนำความสุขบนโลกนี้และโลกหน้านิรันดร์


  • img
   อาหารมื้อสุดท้าย
   ท่านคิดว่าท่านมีความรู้มากกว่าพวกเขากระนั้นหรือ? แล้วทำไมไม่ถามตัวท่านเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นต้องละทิ้งศาสนาของพวกเขา และประกาศการอพยพสู่ศาสนาอิสลาม?

  • img
   ผู้ที่ถูกแขวนตรึงบนไม้กางเขนคือผู้ถูกสาปแช่ง
   อะไรคือสาเหตุและเงื่อนงำของไม้กางเขนที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ในเมื่อมันเป็นเหตุของภัยพิบัติที่มีต่อตัวท่านมะซีฮฺ ดังที่ท่านทั้งหลายเชื่อถือ

  • img
   เมื่อพระเจ้าทรงอยู่ในร่างมนุษย์ และรู้จักกันว่า“หลักตรีเอกานุภาพ” !
   พื้นฐานแห่งสาสน์ของท่านได้เรียกร้องสู่การมีเอกภาพ ออกห่างจากการเปรียบเทียบกับสรรพสิ่งถูกสร้างของพระองค์ มิให้ฐานะความเป็นเจ้าแก่อื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ