• img
   สุนัน อัต-ติรมิซีย์
   ท่านจะแบ่งระดับหะดีษออกเป็นสามระดับ นั่นคือ เศาะฮีหฺ หะสัน และเฎาะอีฟ ซึ่งนับว่าท่านเป็นคนแรกที่ได้แบ่งระดับหะดีษดังกล่าว

  • img
   สุนัน อบี ดาวูด
   สาเหตุของการเขียนนั้นเพื่อคัดสรรและรวบรวมหะดีษที่บรรดาอุละมาอ์อิสลามใช้เป็นหลักฐานในด้านศาสนบัญญัต(ฟิกฮฺ) ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า

  • img
   เศาะฮีหฺ มุสลิม
    มีคนมาร้องขอให้ท่านทำการคัดเฟ้นหะดีษที่ถูกต้องและไม่ซ้ำกันที่รายงานมาจากท่านเราะสูล เพื่อความสะดวกในการศึกษาและง่ายต่อการเข้าใจและนำไปปฏิบัติ

  • img
   เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์
   อัล-บุคอรีย์ เป็นคนแรกที่ได้คัดเลือกและรวบรวมหะดีษที่เศาะฮีหฺหรือถูกต้องเท่านั้น เขียนขึ้นเป็นตำรา ท่านได้ให้ความสำคัญกับหนังสือเล่มนี้มาก

  • img
   การเป็นต้นแบบที่ดีงามของท่านนบี
   “และดวงตาของความพึงพอใจนั้น จะมองไม่เห็นข้อตำหนิ เช่นเดียวกับดวงตาของความโกรธ จะเห็นแต่ความผิด”

  • img
   การปรากฏตัวของอิหม่ามมะห์ดีย์
    อิหม่าม มะห์ดีนั้น เป็นผู้ที่อยู่ในสายตระกูลของท่านนบี เขาจะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำถึง 7 ปี จะมาทำให้คุณธรรมเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้

  • img
   ดัจญาลจอมโกหก อ้างตนว่าเป็นนบี
   สังคมก็สามารถจับโกหกของพวกก็อดยานีย์ได้ และมิรซา ฆุลาม อะหมัด ก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยกับมุซัยละมะต์ จอมโกหก

  • img
   ผู้ที่แอบอ้างเป็น นบี
    ดัจญาลที่ท่านนบี ได้กล่าวถึงนั้น มันจะมายึดครองสร้างความเสียหายบนแผ่นดินนี้ เมื่อมันผ่านไปยังที่ใด ตรงนั้นก็จะพังพินาศ

  • img
   การบริจาคทานช่วยนำพาสู่สังคมที่ดี
   การขอบคุณในเนียะมัตต่างๆเหล่านี้ โดยการบริจาคทาน (ศอดะเกาะห์) นั้นเป็นวาญิบทุกวัน

  • img
   การสอบสวนผู้ทำความชั่วในกุบูร
    มีผู้เรียกจากฟากฟ้าว่า เขาโกหก ดังนั้น เจ้าทั้งหลายจงปูที่นอนให้แก่เขาจากนรก และจงเปิดประตูแก่เขาสู่นรก

  • img
   เป็น..อยู่..คือ..อะฮฺลุ้ซซุนนะฮฺวั้ลญะมาอะฮฺ
   และใครที่เชื่อฟังอัลลอฮฺและท่านร่อซู้ล พวกเขาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาบุคคลที่อัลลอฮฺทรงเมตตา จากบรรดาผู้ที่เป็นนบี เป็นผู้สัจจริง เป็นชะฮีด และเป็นคนดีๆทั้งหลาย

  • img
   การศรัทธาที่สมบูรณ์ คือการปรารถนาดีต่อผู้อื่น
   ผู้ที่มีความศรัทธาจะหวังให้ผู้ศรัทธาทั้งมวลมีส่วนร่วมได้รับสิ่งดีๆ ที่อัลลอฮฺทรงประทานให้ โดยที่ไม่มีสิ่งใดขาดหายไปเลยแม้แต่น้อย

  • img
   คนจนที่ประเสริฐคือคนอย่างไร ?
   คนจนที่ว่านี้ คือ ผู้นั้น ยินดีน้อมรับ ส่วนแบ่งเท่าที่อัลลอฮฺทรงกำหนดให้ และอดทน ไม่พูดไม่ทำในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงโกรธ ไม่ละทิ้งการแสวงหาการทำงาน

  • img
   จากวะซียัต (คำสั่งเสีย) ของท่านเราะซูล
   ท่านทั้งหลายยึดแนวทางของพวกฉัน และแนวทางของบรรดาผู้ปกครองที่เปรื่องปราด อยู่ในทางนำ ท่านทั้งหลายจงยึดแนวทางนั้นให้มั่นคงเถิด

  • img
   การเป็นอิหม่าม
   แท้จริง อิหม่ามนั้นถูกแต่งตั้งมาในละหมาด เพื่อให้คนได้ตาม โดยที่การเปลี่ยนอิริยาบทของมะมูมจะเกิดขึ้น หลังการเปลี่ยนอิริยาบทของอิหม่าม

  • img
   ความอดทนจากการพลัดพราก
   เพราะความชั่วร้ายเมื่อเกิดขึ้นมา แท้จริงแล้วมันมีอยู่ในสิ่งที่ถูกกำหนดมา มิใช่อยู่ที่การกำหนดของผู้ที่กำหนด

  • img
   ชำระล้างญะนาบะฮ์
   การอาบน้ำชำระล้างร่างกาย(อัลฆุสล์) คือ การเอาน้ำมาอาบให้ทั่วร่างกาย เดิมทีคำว่า ญะนาบะฮ์ แปลว่า ความห่างไกล

  • img
   ค่าของคนอยู่ที่คุณภาพของงาน
   ฉันฝันที่จะให้บ้านนั้นเต็มด้วยชายที่เหมือนกันอบู อุบัยดะฮ์ อิบนุ ญัรรอห์  มุอาซ์ อิบนุ ญะบัล และสาเล็มเมาลา อบูฮุซัยฟะฮ์

  • img
   ความตายที่โยงใยมารดา
   "ใครเห็นเมียสำคัญกว่าแม่ อัลลอฮฺจะทรงสาปแช่งเขา และความดีของเขาทั้งฟัรดูและสุนัติ อัลลอฮฺจะไม่รับ"

  • img
   จงระวังอันตรายในบั้นปลายชีวิต !
   ไม่มีเหตุการณ์ใดจะร้ายแรงเท่า เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลแห่งความพยายามที่กระทำมาตลอดชีวิต แต่เขากลับไม่พบสิ่งใดเลย นอกจากความว่างเปล่า

  • img
   การกระทำที่ลบล้างบาป
   “เมื่อผู้หนึ่งในหมู่พวกท่านได้กล่าว “อามีน” บรรดามลาอีกะบนฟากฟ้าก็พากันกล่าว “อามีน”ด้วย ดังนั้นหากการกล่าวตรงพ้องกัน ผู้นั้นจะได้รับการอภัยในบาปต่างๆที่ผ่านมา"

  • img
   การละอายต่ออัลลอฮฺ
    ถึงแม้นผู้ศรัทธา (มุอฺมิน) จะใช้เวลาตลอดชีวิตให้หมดไปกับการภักดี (อิบาดะฮฺ) เพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถทดแทนความเมตตาเพียงหนึ่งของพระองค์ได้

  • img
   การงานแต่ละอย่างมีคุณค่าแตกต่างกัน
   ผู้ที่ติดตามคำสอนที่ปรากฏในอัลกุรอาน และอัสสุนนะฮ์จะเห็นได้ว่า อิสลามได้กำหนดมาตรฐานว่า ภาระการงานใดถือว่าประเสริฐ และภาระการงานใดถือว่าประเสริฐกว่า

  • img
   สิทธิที่ต้องได้รับ
    เมื่อมุอาซไม่รู้สิ่งใดเลย มุอาซตอบด้วยคำว่า อัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์รู้ดียิ่ง

  • img
   หนทางสู่สรวงสวรรค์
    ผู้ใดที่วอนขอสวรรค์จากอัลลอฮฺ  3 ครั้ง สวรรค์จะกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮฺ  โปรดทำให้เขาได้เข้าสวรรค์ด้วยเถิด”