• img
   ชะอ์บาน ประตู สู่รอมาฏอน
   ชะอฺบานคือประตูสู่เดือนเราะมะฎอนเป็นเดือนที่ใกล้เคียงกับเราะมะฎอนมากที่สุด จึงเป็นโอกาสเดียวจะเตรียมตัวเข้าสู่เดือนเราะมะฎอนในทุกๆ ด้าน

  • img
   การถือศีลอด
   การถือศีลอดทำให้มุสลิมรู้จักกับความยากลำบากของพี่น้องมุสลิมด้วยกัน ซึ่งมันจะเป็นแรงผลักดันให้เขารู้จักกับการเสียสละและทำกุศลกรรมกับคนยากจนอนาถา

  • img
   การดูเดือน(ในเดือนรอมาฎอน)
   เราควรถือศีลอด(ในเดือนรอมาฎอน)และเลิกถือศีลอดของเราตามการเห็นฮิลาลที่ไหน ?

  • img
   การละหมาดอีดทั้งสอง
   และในวันอีดิลอัฏฮาท่านจะไม่รับประทานก่อนทำการละหมาดอีด เพื่อที่ท่านจะได้รับประทานเนื้ออุฏฮียะฮ์ของท่าน หากท่านมีอุฏฮียะฮ์

  • img
   การทำอุฏฮิยะห์ให้กับคนตาย
   การทำอุฏฮิยะห์ให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วรวมกับการทำให้กับผู้ที่มีชีวิตอยู่ ตัวอย่างเช่น การที่คนหนึ่งได้ทำอุฏฮิยะห์(กุรบาน)ให้กับตัวเอง และให้กับครอบครัวของเขา โดยที่เขาเจตนาให้กับผู้ที่มีชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้ว

  • img
   ฮัจญ์มับรูรฺ องค์รวมแห่งสาสน์สันติภาพ
   สังคมมุสลิมในทุกระดับ ไม่สามารถปลดห่วงโซ่ตรวนและวังวนแห่งความเสื่อมถอย เว้นแต่จะยึดมั่นในสายเชือกแห่งอัลลอฮฺและสายเชือกของเพื่อนมนุษย์ผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺที่เป็นพี่น้องกัน

  • img
   สัตว์ที่ควรเชือดในช่วงอีดดิ้ลอัฏฮา
   ส่งเสริมให้รับประทานส่วนหนึ่งจากเนื้ออุฎหิยะฮฺ มอบฮะดิยะฮฺให้ผู้อื่นส่วนหนึ่ง และบริจาคเป็นกุศลทานแก่ผู้ยากไร้อีกส่วนหนึ่ง 

  • img
   ความประเสริฐของเดือนซุลหิจญะฮฺ
   “การถือศีลอดในวันอาเราะฟะฮฺ ฉันคาดหวังว่าอัลลอฮฺจะทรงลบล้างบาปของหนึ่งปีที่ผ่านมา และหนึ่งปีที่จะมาถึง”

  • img
   พลังแห่ง อัลฮัจญ์ มับรูร์
    อัลฮัจญ์ มี  "พลังแฝง" หลายประการที่เป็นประโยชน์ต่ออุมมะฮ์ของ ท่านนะบีมุฮัมมัด  

  • img
   ฮัจญ์มับรูร์
   ฮัจญ์มับรูร์ที่พระองค์อัลลอฮ์ จะทรงตอบรับมีเครื่องหมายที่เห็นใด้ในชีวิตประจำวันของผู้ที่กลับมาจากการไปทำฮัจญ์

  • img
   การให้ทานน้ำและอาหารในช่วงฤดูกาลหัจญ์
   ความประเสริฐของการให้ทานในช่วงฤดูหัจญ์ช่างยิ่งใหญ่นัก จะมีผู้ใดอีกเล่าที่ไม่อยากบริจาคทานในช่วงฤดูหัจญ์ หากเขาได้ทราบถึงความประเสริฐที่มากมายเช่นนั้น

  • img
   ความสำคัญของ 10 วันแรกเดือนซุลฮิจญะฮ์
    วันอีดิ้ลอัฏฮา  ท่านเราะซูล   สนับสนุนส่งเสริมให้มุสลิมที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์เชือดสัตว์พลี สำหรับผู้ที่มีความสามารถ

  • img
   บัญญัติเกี่ยวกับการประกอบพิธีหัจญ์
   การเข้าไปข้างในกะอฺบะฮฺไม่ถือว่าเป็นวาญิบ หรือสุนัตที่กำชับให้กระทำแต่อย่างใด แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี

  • img
   ปรัชญาฮัจญ์
   หาไม่แล้วฮัจญ์ก็เป็นเพียงทัศนาจรราคาแพงที่มีการเก็บออมและลงทุนทั้งชีวิต แต่ไม่สามารถเกิดดอกออกผลในชีวิตจริง สังคมมุสลิมก็ตกอยู่ในวังวนแห่งการบูชาพิธีกรรม และเทศกาลที่ไม่มีผลต่อระบวนการพัฒนาเลย

  • img
   ขั้นตอนการประกอบพิธีหัจญ์
   ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ประกอบพิธีหัจญ์เพียงครั้งเดียว นั่นคือ หัจญ์วะดาอฺ (หัจญ์อำลา)

  • img
   การถือศีลอดสำหรับฉันและฉันจะตอบแทนเอง
   ผู้ที่งดจากการกินและดื่มเมื่อไม่ได้ตั้งเจตนาการถือศีลอดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺ  ผู้นั้นไม่ใช่ผู้ที่ถือศีลอดแม้แต่น้อยตามกฎหมายอิสลาม 

  • img
   บัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอดของผู้ป่วย
   และหากการถือศีลอดจะก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต ก็จำเป็นแก่ผู้ป่วยที่จะต้องละศีลอด อัลเลาะห์ ตรัสว่า : และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเอง แท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ

  • img
   เข้า-ออก รอมาฏอนพร้อมกัน เอกภาพของสังคมมุสลิม จริงหรือ ?
   ทางสำนักจุฬาราชมนตรีจะประกาศการเข้าสู่รอมาฏอนตามการดูเดือนหรือการเข้าสู่เดือนใหม่ของประเทศไทย  แต่มีนักวิชาการบางท่าน บางกลุ่มยึดการเข้าสู่เดือนใหม่ตามการประกาศของประเทศซาอุดิอาราเบีย

  • img
   รอมาฏอน อุทยานแห่งการพัฒนา
   กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเดือนรอมาฎอนจะไม่จบลงเพียงในภาคกลางวัน แต่จะต่อเนื่องไปจนถึงภาคกลางคืน