วันอีด...วันของเรา
  จำนวนคนเข้าชม  15088

วันอีด...วันของเรา


ยูซุฟ อบูบักร / เขียน


ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา ผู้ทรงกรุณาปราณีเสมอ

          อัลฮัมดุลิลลาฮฺ...ที่ความเมตตาของพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลมิเคยเหือดแห้งจางหายไปจากมวลมนุษยชาติ ถึงแม้ปวงบ่าวของพระองค์จะกระทำความผิดมากมายเพียงใดก็ตาม  การที่พระองค์ทรงให้พวกเรามีลมหายใจจนถึงทุกวินาทีนี้ เป็นเครื่องการันตีว่าพระองค์ทรงให้โอกาสแก่พวกเราได้พิจารณาทบทวนบทบาทของตัวเอง  ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต และที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน  และไม่แน่ใจว่ามันจะเกาะกินหัวใจของเราต่อไปในกาลเวลาแห่งอนาคตหรือไม่

         ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ร่วมศรัทธา... ผู้ที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสธารแห่งความโปรดปรานและความเมตตา  โปรดพิจารณาทบทวนบทบาทของตัวเองถึงความผิดพลาดที่ผ่านมา  และจงขออภัยโทษต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ (เตาบะตันนะศูฮา)  แล้วมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะไม่กลับไปกระทำความผิดอีกต่อไป

          เวลาของเราบนโลกดุนยาอันแสนสับสนวุ่นวายใบนี้ มีไม่มากมายนัก เป็นช่วงเวลาที่จำกัด หากนับตั้งแต่เราเริ่มเกิดมา เราก็กำลังมุ่งหน้าในแต่ละย่างก้าวไปหาความตาย เพราะเมื่อความตายเข้ามาทักทายเมื่อไร จะไม่มีคำแก้ตัวอันใดแล้วต่อจากนั้น...

          ในโอกาสวันอีดที่เรากำลังมีชีวิตมาพบพานอีกครั้ง ขอเรียกร้องพี่น้องผู้ร่วมเจตนารมณ์และอุดมการณ์อิสลามทั้งหลาย โปรดนำเอาหลักธรรมคำสอนแห่งอิสลามมาปฏิบัติในทุกมิติของการดำเนินชีวิต รวบรวมพลังกาย พลังใจ ถักทอหัวใจทุกดวงให้เป็นหนึ่งเดียว ก้าวข้ามความขัดแย้ง แล้วก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างมั่นคงหนักแน่น พร้อมที่จะทวงความยิ่งใหญ่แห่งอัลอิสลามคืนมา


และขอทายทักกับพี่น้องผู้มีเกียรติด้วยกับวลีอันทรงคุณค่ายิ่ง ที่ว่า...

تقبل الله منا ومنكم

คำอ่าน  ตะก็อบบะ ลัลลอฮุ มินนา วะมินกุม

ความหมาย  “ขออัลลอฮฺทรงตอบรับการงานของเราและการงานของพวกท่าน”


ภารกิจในวันอีด

 หนึ่ง..กล่าวขอบคุณต่ออัลลอฮฺว่า “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ” ที่พระองค์ทรงให้พวกเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าในเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

 สอง..กล่าวตักบีร ตั้งแต่พลบค่ำของวันสุดท้ายรอมฎอน จนกระทั่งไปละหมาดอีด

 สาม..จ่ายซะกาตฟิตรฺ ให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปละหมาดวันอีด

 สี่..อาบน้ำชำระร่างกาย  ปะพรมน้ำหอม (สำหรับผู้ชาย) และสวมเสื้อผ้าที่ดีที่สุด

 ห้า..รับประทานอินทผลัมจำนวนคี่ ก่อนที่จะออกจากบ้านเพื่อไปละหมาดอีด

 หก..ร่วมละหมาดและฟังคุตบะฮฺ มีสุนนะฮฺให้ละหมาดในสนาม ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่  หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีรอบเดือนก็ควรเข้าร่วมรับฟังคุตบะฮฺ

 เจ็ด..ส่งเสริมให้ไปละหมาดอีด ไปและกลับคนละเส้นทาง

 แปด..มอบความสุขให้แก่กัน อาทิ กล่าวสลามสวมกอด ดุอาอฺ ยิ้มแย้ม แบ่งปันอาหาร มอบของกำนัล และบริจาคทาน ฯลฯ


ข้อควรระวังในวันอีด

 หนึ่ง..การกล่าวตักบีรพร้อมกันเป็นญะมาอะฮฺ (กล่าวพร้อมกันเป็นกลุ่ม)

 สอง..การเจาะจงเยี่ยมกุโบร์ในวันอีด

 สาม..การปะปนระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย

 สี่..ฉลองวันอีดด้วยสิ่งต้องห้าม เช่น ดูหนัง ฟังเพลง และสิ่งไร้สาระทั้งปวง

 ห้า..การฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น เช่น อาหาร เสื้อผ้าอาภรณ์ ฯลฯ


          พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่มีเกียรติ...พระเจ้าของเดือนรอมฎอนก็คือพระเจ้าองค์เดียวกันกับเดือนอื่นๆ จงศรัทธามั่นต่อพระองค์อย่างต่อเนื่อง ไม่เจาะจงเฉพาะเดือนหนึ่งเดือนใด หรือวันหนึ่งวันใด แต่จงยืนหยัดอย่างมั่นคงต่ออุดมการณ์แห่งอิสลามอย่างไม่หวั่นไหว สั่นคลอน


           อิสลามเป็นเพียงวิถีเดียวเท่านั้นที่จะสามารถขจัดปัญหาต่างๆ ของโลกที่กำลังผุกร่อนใบนี้ให้หมดสิ้นไปได้ เพียงเราร่วมมือกันในการฟื้นฟูอิสลามในทุกแง่มุมของการดำเนินชีวิต พร้อมกับพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลก แล้ววันที่พระองค์อัลลอฮฺทรงสัญญาเอาไว้ก็จะมาถึง..