เมื่อรอมฎอนจากไป...?
  จำนวนคนเข้าชม  12463

เมื่อรอมฎอนจากไป...?


โดย ยูซุฟ อบูบักร


          อัลฮัมดุลิลลาฮฺ..

          สุดยอดแห่งความโปรดปรานที่พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลทรงประทานให้กับเรา คือ การให้ร่มธง “ลาอิลาฮา ฮิลลัลลอฮุ มุหัมมะดุร รอสูลุลลอฮฺ” มาปกคลุมวิธีชีวิตของเราและทรงต่อลมหายใจแก่พวกเราเพื่อไขว่คว้าความดีอันมากมายที่มีอยู่ในเดือนรอมฎอน ซึ่งมันได้อำลาจากพวกเราไปแล้ว และไม่แน่ใจว่าเราจะมีโอกาสได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินี้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่?


เราได้รับอะไรจากรอมฎอน?

     ♣ เราได้อำลาเดือนรอมฏอนอันมีเกียรติ ด้วยกับทิวากาลอันงดงามและยามราตรีกาลอันหอมหวานไปแล้วใช่หรือไม่?

     ♣ เราได้ส่งท้ายเดือนแห่งอัลกรุอาน เดือนแห่งความยำเกรง เดือนแห่งความอดทน เดือนแห่งการต่อสู้ เดือนแห่งความเมตตา เดือนแห่งการอภัยโทษ และเดือนแห่งการปลดปล่อยให้รอดพ้นจากไฟนรกไปอย่างไร?

     ♣ เราได้ตอกย้ำความยำเกรงให้กับตัวเองมากน้อยเพียงใด และเราได้ออกจากมหาวิทยาลัยรอมฎอนไปพร้อมกับปริญญาบัตรแห่งผู้ศรัทธาได้หรือไม่?

     ♣ รอมฎอน ได้สอนให้รู้จักความอดทนต่อความหิวโหย อดกลั้นต่อการฝ่าฝืนหลักการมากน้อยเพียงใด ! !

     ♣ รอมฎอน ได้สอนให้รู้จักต่อสู้กับตัวเอง กับอารมณ์ใฝ่ต่ำ จนทำให้เรามีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้น หรือเราตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ต่อการเลียนแบบประเพณีอันป่าเถื่อน อย่างไร้เหตุผล...


จากรอมฎอน.. ถึงรอมฎอน

♥ รอมฏอน.. มหาวิทยาลัยแห่งความยำเกรง

♥ รอมฎอน.. สถานีแห่งจิตวิญญาณในการสะสมเสบียงไว้สำหรับเดือนอื่นๆ ที่เหลือ

♥ รอมฏอน.. โรงพยาบาลแห่งการเยียวยา รักษาโรคร้าย โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากหัวใจ

♥ รอมฎอน.. เป็นดั่งค่ายอบรมระยะสั้น 29-30 วันแห่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เปลี่ยนแปลงการงาน นิสัย ความเคยชินต่างๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติอิสลาม

ดังอัลลอฮฺ  ตรัสไว้ความว่า

“แท้จริง อัลลอฮฺจะไม่เปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใด นอกจากเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวของพวกเขาเอง "

(สูเราะฮฺ อัร-เราะอฺดุ / 11)

          หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากรอมฎอน และได้ตอกย้ำคุณลักษณะของการเป็นผู้ศรัทธาที่ถือศีลอดอย่างมุ่งมั่น ละหมาดตะรอเวียะฮฺอย่างตั้งใจ อดทน ได้ทุ่มเท เสียสละในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น..จงขอบคุณต่ออัลลอฮฺ และขอให้ยืนหยัดอย่างหนักแน่นมั่นคงจนกระทั่งความตายมาเยือน

     ไม่อยากให้เคารพภักดีอัลลอฮฺเพียงเฉพาะเดือนรอมฎอน เพราะพระเจ้าของเดือนรอมฎอนก็ยังเป็นพระเจ้าองค์เดียวกับเดือนอื่นๆ น่าเวทนายิ่งนักสำหรับผู้ที่รู้จักอัลลอฮฺเพียงเฉพาะเดือนรอมฎอน

     ≈ จงอย่าฉีกสัญญาตั้งแต่เริ่มอำลารอมฎอน ฉลองวันอีดด้วยกับการดูหนังฟังเพลง แต่งกายด้วยอาภรณ์ที่ต้องห้าม เที่ยวในสถานที่รื่นเริง ปะปนระหว่างชาย-หญิง ฯลฯ

     ≈ เราจะพบว่ามัสยิดเริ่มว่าง คนละหมาดญะมาอะฮฺเริ่มลดน้อย ละหมาดตะรอเวียะฮฺเป็นสุนนะฮฺแต่..การละหมาด 5 เวลาเป็นฟัรฎู

     ≈ ละหมาดตะรอเวียะฮฺครบ 30 วัน คุณค่าของมันจะทดแทนการทิ้งละหมาดฟัรฎูเพียงเวลาเดียวได้ กระนั้นหรือ?

     ≈ เราจะขอบคุณอัลลอฮฺด้วยกับสิ่งเหล่านี้หรือ เราจะอำลารอมฎอนด้วยกับการฝ่าฝืนต่อพระองค์ กระนั้นหรือ?


มีอะไรต่อหลังจากรอมฎอน?

     ♦ ถึงแม้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะหมดไป แต่..ยังมีการถือศีลอดสุนนะฮฺ 6 วันในเดือนเชาวาล และการถือศีลอดในวันจันทร์ วันพฤหัส วันอาชูรออฺ ฯลฯ อีก

     ♦ ถึงแม้การละหมาดตะรอเวียะฮฺจะหมดไปในค่ำคืนสุดท้ายพร้อมการจากไปของรอมฎอน แต่..ยังมีการละหมาดกิยามุลลัยน์ และวิตร ในยามค่ำคืนอีก

     ♦ ถึงแม้การจ่ายซะกาตฟิตรฺสิ้นสุดลง แต่..ยังมีซะกาตวาญิบ การบริจาคทานสมัครใจ (ศอดาเกาะฮฺ) และการเสียสละในรูปแบบต่างๆ อีกมากมายหลายโอกาส

     ♦ ถึงแม้รอมฎอนจะจากไป แต่..ไม่ได้หมายความว่าอัลกุรอานจะถูกหยุดอ่าน ! !

 

         การประกอบคุณงามความดี มิได้มีเวลาหรือสถานที่เฉพาะเจาะจง หากทว่าเราต้องทำอยู่ตลอดเวลาและสม่ำเสมอเป็นกิจวัตร ขออัลลอฮฺทรงประทานการยืนหยัด ที่มั่นคงทั้งคำพูด และการกระทำให้กับพวกเราด้วย 


โอ้ อัลลอฮฺ  ผู้ทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจ จงให้หัวใจของเรา มั่นคงต่อศาสนาของพระองค์ด้วยเทอญ....อามีน”