• img
   ซูเราะฮ์ยาซีน มีความพิเศษจริงหรือ ?
   มีหะดีษมากมายที่ มีการรายงานระบุถึงความประเสริฐของ ซูเราะห์ ยาซีน โดยส่วนมากเป็นหะดีษที่โกหก

  • img
   “อะฮฺลุ้ลบัยติ” ที่ปรากฏอยู่ใน“อัซซุนนะฮ์”
     “อะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ” คือ ผู้ที่มีความสุขใจในการปฏิบัติตามคำสั่งเสียของท่านนบี 

  • img
   ความประเสริฐของ “อะฮฺลุ้ลบัยติ” ที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน
   ที่จริง อัลลอฮฺทรงต้องการจะลบล้างความผิดให้หมดไปจากพวกเธอ โอ้! บรรดาวงศ์วาน(บรรดาภรรยาของนบี) และพระองค์ทรงต้องการชำระพวกเจ้าให้สะอาดบริสุทธิ์จากความผิดนั้นอย่างแท้จริง

  • img
   หลักการเชื่อมั่นที่มีต่อ “อะฮฺลุ้ลบัยติ”
    ผู้ใดที่มาจากวงศ์วานของท่านร่อซูล และเป็นซอฮาบะฮฺของท่านร่อซูล “อะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ” ก็จะให้ความรักแก่บุคคลนั้น อันเนื่องจากความศรัทธา และความยำเกรง(ตักวา)

  • img
   ใครคือ “อะฮฺลุลบัยติ” ?
   ทัศนะที่ถูกต้องต่อความหมายของ “อะฮฺลุลบัยติ” (วงศ์วานหรือครอบครัว) ของท่านร่อซูล นั้นคือ บุคคลที่ซอดะเกาะฮฺ (ซะกาต)เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา

  • img
   การให้เอกภาพ : التوحيد
   อัลมุวะฮิด คือคนที่มีความเชื่อมั่นว่า  อัลลอฮ์ ทรงเป็นพระเจ้าผู้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง  ทรงเป็นทั้งผู้ทรงสร้าง ทรงครอบครองทั้งหมด  

  • img
   ภารกิจของเยาวชน(มุสลิม)
   มุสลิมที่ต้องภูมิใจกับอัญมณีอันทรงคุณค่าที่อยู่ในครอบครอง จงเลือกเดินบนทางสายกลาง ขอให้ออกห่างจากแนวทางที่สุดโต่ง 


  • img
   โลกหลังความตาย
   พวกเจ้าจงให้เขากลับคืนสู่แผ่นดิน เพราะว่าแท้จริงข้าได้สัญญาว่า จากแผ่นดินข้าได้สร้างพวกเขาขึ้นมา และในแผ่นดิน ข้าจะให้พวกเขากลับไป และจากแผ่นดิน  ข้าจะเอาพวกเขาออกมา

  • img
   ข้อชี้ขาดสำหรับผู้ทิ้งละหมาด
   ในขณะที่ท่านนะบี จะจากโลกนี้ไป คำสั่งเสียสุดท้ายของท่าน คือ ให้รักษาละหมาด  ผู้ที่ไม่ละหมาด คือ ผู้ปฏิเสธศรัทธา

  • img
   การรักใคร่ สนิทสนมกับบรรดาผู้ปฏิเสธ
   “ฉันจะไม่ให้เกียรติพวกเขาเพราะเนื่องจากอัลลอฮ์ มิทรงให้เกียรติแก่พวกเขา และฉันจะไม่ให้เกียรติพวกเขาเพราะเนื่องจากอัลลอฮ์ ทรงให้เขาต่ำต้อย   ฉันจะไม่ให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับพวกเขาภายหลังจากที่อัลลอฮ์ ทรง(สาปแช่ง)ขับไล่พวกเขาแล้ว”

  • img
   ต้นเหตุที่เกิดบิดอะฮ์ ในศาสนาอิสลาม
    บิดอะฮ์ คือ  การปฏิบัติเพิ่มเติมในหลักการศาสนาที่ไม่ได้นำมาจากคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะฮ์ท่านนะบีมุฮัมมัด 

  • img
   لا إله إلا الله
   คำกล่าวที่ว่า ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ นั้นโดยภาษาแล้วหมายความว่า “ไม่มี อิลาฮ์ อื่นใดนอกไปจากผู้ยิ่งใหญ่เพียงองค์เดียวที่รู้จักกันในชื่อว่า อัลลอฮ์”

  • img
   หลักสำคัญสามประการ พร้อมหลักฐาน
   เมื่อมีใครถามท่านว่า ใครคือผู้เป็นเจ้าของท่าน พึงกล่าวแก่เขาเถิดว่า พระผู้เป็นเจ้าของฉันคือ อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุว่า ตะอาลา


  • img
   10 ประการ เนื้อแท้ของความรู้
   ความเบี่ยงเบนในอิสลามจากหลักคำสอนดั้งเดิมของท่านเราะซูล  ถูกอุปโลกน์ขึ้นโดยผู้ที่แสดงตนเป็นมุสลิมแต่ธาตุแท้คือผู้กลับกลอก

  • img
   การพ้นสภาพจากศาสนาอิสลาม
   กลุ่มที่หันกลับสู่การเป็นผู้ออกนอกกรีต (มุรตัด) เนื่องจากการปฏิเสธหลักการอิสลามหลังจากพวกเขาเป็นมุสลิม

  • img
   ญิฮาด !
   หากมีการใช้ญิฮาดผิดวัตถุประสงค์ แทนที่จะกลายเป็นภูมิคุ้มกัน กลับกลายเป็นการทำลายและเป็นตัวถ่วงในการเผยแผ่อิสลาม   

  • img
   وعد الله على الإيمان สัญญาของอัลลอฮ์
   “และหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากันและมีความยำกรงแล้วไซร้ แน่นอนเราจะเปิดให้แก่พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาความเพิ่มพูนจากฟากฟ้าและแผ่นดิน...

  • img
   การเผยแพร่อิสลามของเชคมุฮัมมัด
    เชคมุฮัมมัด มิได้จำกัดการศึกษาเฉพาะผู้ชายเท่านั้น ท่านยังได้ใช้ให้บรรดาสตรีและเด็ก ได้ร่วมรับฟังบรรยาย และทำการศึกษาวิชาการต่างๆด้วย

  • img
   ผลของเตาฮีดต่อชีวิตมนุษย์
   “มุสลิม”คือ“ผู้ที่เชื่อฟังอัลลอฮ์” และการเชื่อฟังจะเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากคนผู้นั้นมีความศรัทธาอย่างมั่นคงใน ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์

  • img
   คำสั่งเสียประการสุดท้าย
   พระองค์ได้ทรงแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ฏิบัติตามและยังทรงแจ้งข่าวร้ายสำหรับผู้ที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ถึงบทลงโทษที่จะได้รับ

  • img
   การได้มาซึ่งความสุขและความสำเร็จ
   อัลลอฮฺได้ประทานให้แก่บางคนและไม่ได้ให้อีกหลายคน เช่น เงินทอง ตำแหน่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มิใช่สาเหตุที่นำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จอย่างแท้จริง

  • img
   หลักศาสนบัญญัติ
    กิจกรรมทุกอย่างล้วนเป็น“อิบาดะฮ์”เมื่อทำความดีและหลีกเลี่ยงความชั่ว หมายความว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่แห่งอิสลามแล้ว

  • img
   ข้อบัญญัติอนาชีดอิสลามียะห์
   การกระทำเช่นนั้นเป็นแนวทางพวกซูฟีย์ เนื่องจากการขับร้องคล้ายกับการร้องเพลง จึงทำให้เกิดความรักต่อเสียงเพลง

  • img
   เส้นทางที่ อัลลอฮ์ รัก
   อัลลอฮ์  ได้ทรงมีดำรัสว่า ผู้ใดที่ทำร้ายวะลี(สหาย ผู้ใกล้ชิด คนรัก)ฉัน แน่แท้ว่า ฉันได้ประกาศต่อสู้กับเขา

  • img
   “ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้”
   รูปแบบการดลใจ  เป็นวิธีการสอนที่ประทานแก่บ่าวที่พระองค์ทรงประสงค์ ซึ่งไม่ต้องเสาะแสวงหาและศึกษาแต่อย่างใด

https://www.lkpj.bandung.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://www.tracer.feb.unsoed.ac.id/slot-gacor-terbaik/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://caen.edu.pe/site/http://main.unpkediri.ac.id/wp-content/uploads/slot-shopeepay/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/situs-slot-gacor/https://lazismu.uhamka.ac.id/https://map.uhamka.ac.id/https://math.uhamka.ac.id/https://penerbit.unipar.ac.id/bola88/https://warta.unipar.ac.id/slot-gacor/https://warta.unipar.ac.id/agen-bola/https://warta.unipar.ac.id/bandar-togel-terpercaya/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://unipar.ac.id/slot-gacor/https://unipar.ac.id/slot88/https://unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/css/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/sv388/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/joker123/https://pkk.egov.balangankab.go.id/slot-gacor/https://pkk.egov.balangankab.go.id/togel-online/https://sisfo.akperdharmainsan.ac.id/judi-bola88/https://e-skripsi.stikehutananpantekulu.ac.id/judi-bola/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://ejournal.sttkb.ac.id/slot-gacor/http://dpkpp.cirebonkab.go.id/web/public/slot-gacor/https://puskesmasbulian.batangharikab.go.id/upload/slot-gacor/https://komunikasi.ucm-si.ac.id/judi-bola88/https://pertanian.ucm-si.ac.id/slot88/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://pasca.iaidalwa.ac.id/totogel/https://pai.iaidalwa.ac.id/bola88/https://tarbiyah.iaidalwa.ac.id/joker123/http://standpunkt-pferd.de.schnellphoto.de/https://crm.lurity.com/sv388/http://persadabunda.ac.id/situs-slot-gacor/https://meethongkongsingles.com/slot-deposit-pulsa/https://www.as-seerah.com/slot-dana/https://ug-rai.ru/sv388/https://libertin-debutant.fr/slot-gacor/https://inhm.ru/bandar-togel-terbesar/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/slot-gacor-terpercaya/https://tuct.ac.th/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php