• img
   “ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้”
   รูปแบบการดลใจ  เป็นวิธีการสอนที่ประทานแก่บ่าวที่พระองค์ทรงประสงค์ ซึ่งไม่ต้องเสาะแสวงหาและศึกษาแต่อย่างใด

  • img
   อัลมุนาฟิกุ-อัลกุฟร์
   "เครื่องหมายของผู้กลับกลอกมี 3 ประการ เมื่อเขาพูดเขาก็โกหก เมื่อเขาสัญญาเขาก็ผิดสัญญา เมื่อเขาได้รับความไว้วางใจเขาก็บิดพลิ้ว"

  • img
   วันขึ้นปีใหม่
   ท่านรสูลุลลอฮฺ ต้องการให้มุสลิม เป็นประชาชาติตัวอย่าง เป็นประชาชาติ ที่นำประชาชาติอื่น ไม่ใช่เป็นประชาชาติ ที่เลียนแบบประชาชาติอื่น 

  • img
   ข้อชี้ขาดสำหรับผู้ที่ทิ้งละหมาด
   การละหมาดนั้นเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายที่ท่านเราะซูล  ได้สั่งเสียแก่ประชาชาติของท่านก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไป

  • img
   แนวทางที่เที่ยงตรง
   ความโง่เขลาไม่ยอมศึกษาในหลักการของศาสนา การปฏิบัติตามอารมณ์ การติดยึดอยู่กับบรรดาความเห็น และตัวบุคคล การเลียนแบบต่างศาสนิก

  • img
   ข้อควรระวัง สำหรับคนหนุ่มสาว
   สิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดที่ประสบอยู่ทุกวันนี้ คือการทำลายล้างที่เป็นระบบ การโจมตีคุณค่าจริยธรรม และแนวคิดของอิสลาม

  • img
   หลังความตาย
   นะบีมุฮัมมัด  สอนว่าโลกนี้และทุกสิ่งในโลกต้องมีจุดจบในวันที่กำหนดไว้ ทุกสิ่งจะถูกทำลาย ในวัน “กิยามะฮ์” หรืออีกนัยหนึ่งคือ “วันฟื้นคืนชีพ”

  • img
   อิกเราะฮ์ (จงอ่าน)
   การสั่งด้วยคำว่า “จงอ่าน” ได้มีการทวนซ้ำในคำสอนแรกของอิสลาม เพื่อให้มนุษย์ได้อ่านจนกระทั่งถึงวันปรโลก(กิยามะฮ์)  จะมีศาสนาอื่นไหมในรูปแบบของคัมภีร์ ทฤษฎี ปรัชญาและแนวคิด ที่จะกำชับให้มนุษย์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการอ่านเหมือนดังที่ปรากฏในโองการแรกของการประทานอัลกุรอาน

  • img
   การขอต่อสื่อกลางสิ่งที่ทำให้เสียอิสลาม 2
   การที่ยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นสื่อกลางเพื่อขอกับอัลลอฮ์ ถือว่าเป็นการปฏิเสธที่ทำให้หมดสภาพจากการเป็นมุสลิม

  • img
   การศรัทธาที่แท้จริง
   “ผู้ที่ดีเลิศในหมู่ท่านทั้งหลาย (มุสลิม) ก็คือคนในยุคของฉัน จากนั้นคือผู้ที่ต่อจากพวกเขา และผู้ที่สืบต่อจากพวกเขาอีกที...”

    


  • img
   การตั้งภาคีสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามประการที่ 1
   ข้อตัดสินของผู้ตั้งภาคีเมื่อได้เสียชีวิตลง ก็ไม่ต้องละหมาดให้ และไม่ต้องอาบน้ำศพให้  และไม่อนุญาตให้ไปฝังในสุสานของมุสลิม

  • img
   หลักความเชื่อในอิสลาม
   บรรดาเราะซูลได้มาทำการเรียกร้องสู่หลักความเชื่ออัลอิสลาม และคัมภีร์ทั้งหมดของอัลลอฮ์  ได้ประทานลงมาเพื่ออธิบายชี้แจง

  • img
   กลุ่มแรกที่ถูกไฟนรก
   ท่านโกหก! ทว่าท่านแสวงหาวิชาความรู้เพื่อให้ผู้คนกล่าวยกย่องว่าท่านเป็นคนอาลิม ท่านได้อ่านอัลกุรอานเพื่อให้ผู้คนกล่าวว่าเป็นนักกอรี


  • img
   เสรีภาพในการเลือก แก่นแท้แห่งสาสน์อิสลาม
   นักวิชาการได้พยายามหาข้อยุติในประเด็นต่างๆ ที่ขัดแย้งเพื่อแสวงจุดร่วม กำหนดวัตถุประสงค์ ตอบโต้แนวคิดสุดโต่งและการบิดเบือนศาสนา สู่การประยุกต์ใช้หลักคำสอนของอัลกุรอานและซุนนะฮ์ตามเจตนารมณ์อันแท้จริงของอิสลาม

  • img
   เจตนารมณ์พื้นฐาน 5 ประการในอิสลาม
   จุดมุ่งหมายสำคัญของการกำหนดบทบัญญัติในอิสลาม คือการปกป้องมนุษย์ในห้าประการสำคัญ คือ ศาสนา ชีวิต สติปัญญา วงศ์ตระกูล และทรัพย์สิน