• img
   มารู้จักคุณอนันต์ของความเจ็บป่วย
   เมื่อบ่าวคนหนึ่ง ประสบกับเคราะห์กรรม ก็อย่าได้ตั้งคำถามเลยว่ามันมาจากไหน ? มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ? เพราะที่เขาประสบนั้น ล้วนเกิดจากความผิดบาปทั้งสิ้น

  • img
   ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น
   หากเบ้าที่หล่อเสานั้นเป็นสี่เหลี่ยมเข้าฉากและสวย เสาต้นนั้นก็จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับเบ้าหลอมของมัน

  • img
   นิทานเรื่อง.....3 สหาย
   ส่วนตัวเราเองนั้น คงเป็นแค่เสาหลักเก่าๆที่ไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่า หลายคนรู้จัก แต่ไม่เคยเข้าใจ หลายคนเลื่อมใส แต่ไม่เคยศรัทธา....

  • img
   จดหมายที่ไปรษณีย์ไม่นำส่ง
   ขณะที่เขียนจดหมายฉบับนี้ทุกคนสบายดี ผมเขียนจดหมายฉบับนี้ก็เพื่อเรียนให้พ่อทราบว่า "พวกเรารักพ่อมาก"

  • img
   น้ำตาที่ประเสริฐ...
   น้ำตามักมีความหมายในตัวเอง และถึงแม้ว่าน้ำตาเป็นเพียงแค่สายน้ำสายเล็กๆ แต่น้ำตาก็สามารถสื่อได้ลึกซึ้ง

  • img
   ความกังวลใจของผู้ศรัทธา
    ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ไม่มีครั้งใดที่ฉันเกิดความวิตกกังวลจากหนี้สิน เว้นแต่ ฉันจะกล่าวว่า โอ้ เมาลา ของอัซ ซุบัยรฺ โปรดชดใช้หนี้สินของเขาด้วย แล้วพระองค์ก็ชดใช้ให้

  • img
   ความแข็งแกร่งที่แท้จริง
    ความแข็งแกร่ง ในความเข้าใจของคนโดยทั่วไปอาจเข้าใจว่า คือการมีร่างกายที่ทนทาน มีกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่ง มีพละกำลังมากพอที่จะเอาชนะผู้อื่นได้

  • img
   รูปแบบของความระทมทุกข์
   ความระทมทุกข์ที่ดาอียฺ (นักทำงานศาสนา) ต้องประสบในระหว่างการเชิญชวนกลุ่มชนของเขามาสู่อิสลาม

  • img
   คลายความทุกข์ด้วยคำสอนอิสลาม
   มนุษย์จำนวนมากได้ให้คำตอบต่อปรากฏการณ์แห่งความทุกข์หรือความเศร้าจากปรัชญาและแนวคิดต่าง ๆ ที่คลุมเครือ อันเกิดจากประดิษฐ์กรรมของมนุษย์ด้วยกัน

  • img
   สิทธิมนุษยชนตามแบบฉบับท่านนะบีมุฮัมมัด
   การรู้จักซึ่งกันและกัน ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเข้าถึงความร่วมมือกันในด้านต่างๆ และถือเป็นบันไดขั้นแรกของกระบวนการสร้างอารยธรรมอันสูงส่งของมนุษยชาติ

  • img
   สิทธิและหน้าที่ของการเป็นเพื่อนในด้านวาจา
   สิทธิที่เพื่อนพึงได้รับจากท่านก็คือ ท่านจะต้องปิดปากไม่พูดความบกพร่องของเขาทั้งลับหลังและต่อหน้า

  • img
   ลักษณะของผู้รักกันในหนทางของอัลลอฮฺ
   ลักษณะของรักแท้นั้น จะต้องไม่เพิ่มเพราะการทำดีต่อกัน และไม่ลดเพราะความห่างเหินจากกัน

  • img
   เลือกคบหากับใครดี ?
   จงคบกับเพื่อนหนึ่งในสองประเภทนี้เท่านั้น คือ คนที่ท่านสามารถเรียนรู้และได้ประโยชน์ทางศาสนากับเขา หรือไม่ก็คนที่ท่านสามารถสอนและตอบรับเรื่องศาสนาจากท่าน

  • img
   ภัยอันตรายจากการบริโภค
   บรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลลอฮฺ  สร้างมานั้น มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่ได้รับเกียรติสูงสุดเหนือสรรพสิ่งอื่นใดทั้งหมด

  • img
   เทศกาลของผู้ปฏิเสธศรัทธา
   เทศกาลรื่นเริงนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับหลักยึดมั่น ศรัทธาอย่างไม่ต้องสงสัย มิได้เป็นเพียงงานร่ืนเริงตามประเพณี แต่อย่างใด

  • img
   อินเตอร์เน็ต (ดาบสองคม)
   หนทางที่ศัตรูจะหลอกล่อหนุ่มสาวมุสลิมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญที่สุด ที่อันตรายที่สุด ที่เร็วที่สุด และที่ได้ผลมากที่สุด คงหนีไม่พ้นสื่อแมงมุมอิเล็กทรอนิก

  • img
   ทบทวนตัวเอง !!
   การเป็นบ่าวที่แท้จริงจึงหมายถึง การมีความรักอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับนอบน้อมยอมจำนนอย่างสมบูรณ์ 

  • img
   เมื่อรอซูลลุลลอฮฺ ถูกดูถูกเหยียดหยาม
   และพวกเขาก็ยังคงดูถูก และเหยียดหยามท่านรอซูลลุลลอฮฺเรื่อยมา แล้วอะไรคือผลของมัน ?

  • img
   รูปแบบของความอดทน
   ความอดทนในยามทุกข์ยากเดือดร้อน ช่วยให้เราปลอดภัยจากไฟนรก เพราะอัลลอฮฺได้ทรงทำให้คนเหล่านั้นเข้าสวรรค์ โดยไม่คิดคำนวณสำหรับการงานของเขา

  • img
   ตามทันอาคิเราะฮฺ
   ท่านต้องเป็นผู้ที่ก้าวทันโลก รู้ทันอิสลาม รู้ทันซึ่งอาคิเราะฮฺ 

  • img
   เครือข่ายสังคมออนไลน์
   โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ชอบที่จะมีสังคม ชีวิตคนเราจะดำรงอยู่ได้จำเป็นต้องมีการคบหาสมาคมกับผู้คนในสังคม

  • img
   คิดอย่างมด
   รอยยิ้มที่ท่านนบีสุลัยมานมีให้แก่มดตัวนั้นจึงเป็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเมตตาเอ็นดู และเป็นรอยยิ้มที่สื่อถึงความประทับใจต่อปฏิกิริยาและการแสดงออกของมดตัวน้อย

  • img
   สาสน์ถึงเยาวชน
   สาเหตุสำคัญประการหลักที่จะทำให้ประชาชาติใด ๆ ก็ตามเจริญรุ่งเรืองและมีวัฒนธรรมอันดีงามก็คือ คุณภาพและความรู้ของเยาวชนในที่นั้น ๆ

  • img
   รับประทานอย่างมุสลิม
   อิสลามไม่อนุญาตให้เรารับประทานอาหารที่ไม่แน่ใจในความถูกต้อง เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะคับขัน ที่หาสิ่งที่ดีกว่ารับประทานไม่ได้

  • img
   กุญแจแห่งความดี
   เพราะดูอาอ์ คือ กุญแจแห่งความดีทั้งหลาย อัลลอฮ์จะไม่ทรงทำให้ดูอาอ์ของผู้เป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ไร้ผล