ถึงภรรยา และว่าที่ภรรยาทั้งหลาย..
  จำนวนคนเข้าชม  8970


ถึงภรรยา และว่าที่ภรรยาทั้งหลาย..

แปลโดย  : อะมะตุ้ลญะลิ้ล

 

 

 

** รายงานจากท่าน อนัส -ضي الله عنه ر -   ว่า: ท่านร่อซู้ล - صلى الله عليه وسلم  -  กล่าวว่า:

“ สิ่งแรกที่สตรีจะถูกสอบถามในวันกิยามะฮฺ คือ การละหมาดของเธอ และ สามีของเธอ ” 

(ไม่มีผู้ระบุว่าเป็นฮะดีสซอเฮี๊ยฮฺ)

 

 

** ท่านร่อซู้ล  - صلى الله عليه وسلم    กล่าวว่า :

“ หากว่าฉันสามารถสั่งให้ใครสุญูดให้แก่ใครได้ แน่นอนว่า ฉันจะสั่งให้สตรีสุญูดให้แก่สามีของเธอ ”

(บันทึกโดย อิมาม ติรมีซียฺ)

 **  

“  จงพินิจดูจากเขาเถิด ว่าเธออยู่ตรงไหน ?เพราะความจริงแล้ว เขาคือสวรรค์ของเธอ และ คือนรกของเธอ ”

(บันทึกโดย อิมาม นะซาอียฺ)

 

** 

“ อัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดพระเนตรยังสตรีที่ไม่ขอบคุณ กตัญญู ต่อสามี ทั้งๆ ที่เธอไม่อาจเพียงพอจากเขาได้ ”

(บันทึกโดย อิมาม นะซาอียฺ อัล-ฮากิม และ อัล-บัรรอศ)

 

** 

“ สตรีคนใดก็ตามที่จบชีวิตลง และสามีพอใจในตัวเธอ เธอได้เข้าสวรรค์แล้ว ” 

 (บันทึกโดย อิมาม ติรมีซียฺ)

 

** ท่านหญิง อาอิชะฮฺ  -ضي الله عنها  ر - กล่าวว่า:

“ สตรีทั้งหลาย .. หากเธอได้รู้ถึงสิทธิของสามีของพวกเธอที่มีต่อพวกเธอแล้ว

แน่นอนว่า คนหนึ่งในหมู่พวกเธอ จะยอมลูบฝุ่นบนเท้าทั้งสองของสามี ด้วยใบหน้าของเธอเอง!!

 

** ท่านร่อซู้ล   - صلى الله عليه وسلم   กล่าวว่า  :

 “ ภรรยาอันเป็นที่รักของพวกท่านในสรวงสวรรค์นั้น คือ คนที่เมื่อเธอทำร้ายหรือถูกทำร้าย 

เธอจะเข้ามาหาสามีจนได้วางมือของเธอบนฝ่ามือของเขา

และบอกเขาว่า “ ฉันคงหลับตาลงไม่ได้ จนกว่าเธอจะพอใจ ”

(บันทึกโดย อิมาม อัด-ดารุ้ลกุฏนียฺ)

 

** รายงานจากท่านมุอ๊าซ -ضي الله عنه ر - ว่า: ท่านร่อซู้ล - صلى الله عليه وسلم      กล่าวว่า :

“ในดุนยานี้ไม่มีภรรยาที่ทำร้ายสามี นอกเสียจากว่า ภรรยาของเขาจากนางสวรรค์ (ฮูรุ้ลอัยน) จะกล่าวว่า  

“ อย่าได้ทำร้ายเขาเลย ขออัลลอฮให้เธอวิบัติเถิด 

แท้จริงเขาจะอยู่กับเธอเพียงชั่วยาม และใกล้แล้วที่เขาจะจากเธอมาหาเรา !!” 

 (บันทึกโดย อิมามอะฮฺมัด และ อัตติรมีซียฺ)

**

“ ฉันได้มองไปที่นรก และเห็นว่าสตรีเป็นชาวนรกมากที่สุด”

(บันทึกโดย อิมามบุคอรี มุสลิม  อะฮฺมัด และ ติรมีซียฺ)

 

          สาเหตุเพราะสตรี บกพร่องในการเชื่อฟังอัลลอฮ  และร่อซูลของพระองค์ รวมทั้งบกพร่องต่อการเชื่อฟังสามี,  สตรีตกแต่งประดับประดา อวดโฉมกันอย่างมากมาย สร้างฟิตนะฮฺแก่ผู้อื่นด้วยตัวของเธอ ถึงแม้เธอจะปลอดภัย แต่คนรอบข้างไม่อาจปลอดภัยจากตัวเธอ!!

 

 

 

  จาก: “ อัล-กะบาอิร” (บาปใหญ่) โดย อิมาม อัซ-ซะฮะบียฺ หน้า 177-182