150 ประตูแห่งความดี แด่...ผู้มีชีวีตถึงรอมฎอน(3)
  จำนวนคนเข้าชม  8416

150 ประตูแห่งความดี แด่...ผู้มีชีวีตถึงรอมฎอน...(3)


โดย ...ยูซุฟ อบูบักร


อัลฮัมดุลิลลาฮฺ  วัศเศาะลาตุวัสลาม  อะลาคอติมิลอัมบิยาอฺ วัลมุรสะลีน  นบียินามุฮัมมัด  วะอะลาอาลิฮี  วะเศาะฮฺบิฮี อัจญมะอีน

          พวกเราจำเป็นต้องมีหุ้นส่วนในการร่วมฟื้นฟูเดือนอันยิ่งใหญ่เดือนรอมฎอน  เดือนแห่งการอภัยโทษและความพอพระทัย  ซึ่งอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า:

«شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»

  “เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเป็นข้อแนะนำสำหรับมวลมนุษยชาติ  และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนำนั้น

 และเป็นสิ่งที่มาจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ  ดังนั้นผู้ใดจากกลุ่มพวกท่านเข้าอยู่ในเดือนนั้นแล้วก็จงถือศีลอด...” 

(อัลบะกอเราะฮฺ  :185)

            ในโอกาสนี้เราเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรวบรวมบรรดาหะดีษและอาษารฺซึ่งเป็นประตูหลายบานที่จะนำไปสู่ความดีงามพร้อมทั้งเป็นการมาช่วยขัดเกลาในภารกิจอันสำคัญของเดือนอันประเสริฐนี้  พร้อมกันนี้ได้เตือนระวังถึงความจำเป็นต่อการรักษาการทำอิบาดะฮฺทั้งที่เป็นฟัรฏูและซุนนะฮฺ  และอัลลอฮฺเป็นผู้นำทางสู่เส้นทางอันเที่ยงตรง

 

ประตูที่ 1 - 20     ประตูที่ 21 - 50     ประตูที่ 51 - 80     ประตูที่ 81 - 100     ประตูที่ 101 - 120     ประตูที่ 121 - 150

 

51. พยายามรักษาดุอาอฺขณะละศีลอด 

“ซะฮะบัซซอมาอุ  วับตัลละติลอุรูกู  วะซะบะตัลอัจญรุ  อินชาอัลลอฮุตะอาลา” 

(อะบูดาวุด , อัดดารุกุฏนียฺและอัลฮากิม)


52. ให้ขอดุอาอฺขณะที่จะละศีลอด

 “แท้จริงสำหรับผู้ถือศีลอด  ขณะที่เขาจะละศีลอดการขอพรของเขาจะไม่ถูกปฏิเสธ” 

(อิบนิมาญะฮฺ)


53. ขอดุอาอฺโดยทั่วไป 

“แท้จริงอัลลอฮฺตรัสว่า : ฉันอยู่  ณ  ที่บ่าวของฉันเมื่อเขานึกถึงฉัน และฉันจะอยู่พร้อมกับเขา  (ใกล้ชิด)  เมื่อเขาร้องขอต่อฉัน”

(อัลบุคอรียฺและมุสลิม)


54. รับประทานอาหารสะหูร 

“พวกท่านจงรับประทานอาหารสะหูรเถิด  เพราะแท้จริงในสะหูรมีบารอกะฮฺ”

(อัลบุคอรียฺและมุสลิม)


55. กล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮฺหลังจากรับประทานหรือดื่มเสร็จ 

“แท้จริงอัลลอฮฺจะพอพระทัยต่อบ่าว  เมื่อเขารับประทานอาหารเขาได้กล่าวสรรเสริญหรือเมื่อเขาได้ดื่มเขาก็ได้กล่าวสรรเสริญ” 

(มุสลิม)


56. จ่ายซะกาต 

“และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ  เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์เป็นผู้อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรง

และดำรงการละหมาด และจ่ายซะกาต และนั่นคือศาสนาอันเที่ยงธรรม” 

(อัลบัยยินะฮฺ : 5)


57. จ่ายซะกาตฟิตรี 

          “ท่านรอสูล  ได้กำหนดซะกาตฟิตรีให้แก่ผู้ถือศีลอดเพื่อเป็นการชำระล้างจากเรื่องไร้สาระและการเกี้ยวพาราศรีและเป็นอาหารให้แก่คนยากจน  ผู้ที่จ่ายมันก่อนละหมาดอีดถือว่าเป็นซะกาตที่ถูกรับ  ส่วนผู้ที่จ่ายมันหลังจากละหมาดอีดถือว่าเป็นศอดาเกาะฮฺเหมือนกับศอดาเกาะฮฺทั่วไป”

 (อะบูดาวุด)


58. การใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺ

«وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»

  “และความดีงามอันใดที่พวกเจ้าได้กระทำไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวของพวกสูเจ้าเอง 

พวกสูเจ้าก็จะได้พบมัน  ณ  ที่อัลลอฮฺ  แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้เห็นในสิ่งที่พวกสูเจ้ากระทำกันอยู่” 

(อัลบะเกาะเราะฮฺ : 110)


59. เศาะดะเกาะฮฺ

  “การทำเศาะดะเกาะฮฺจะลบล้างความผิด  เสมือนการเอาน้ำดับไฟ” 

(อัตติรมิซียฺ)


60. เศาะดะเกาะฮฺของผู้ที่มีเพียงเล็กน้อย 

“โอ้ท่านรอซูลุลลอฮฺ!  เศาะดะเกาะฮฺประเภทใดที่ประเสริฐที่สุด ? 

ท่านตอบว่า : การพยายามทำศอดาเกาะฮฺของผู้ที่มีเพียงเล็กน้อยและเริ่มจากผู้ที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบดูแล” 

(อะบูดาวุด , อิบนิคุซัยมะฮฺและอัลฮากิม)


61. เศาะดะเกาะฮฺในที่ลับ

 “การกระทำดีจะปกป้องการเกิดความชั่ว และการเศาะดะเกาะฮฺในที่ลับจะมาลบล้างความกริ้วโกรธแห่งพระผู้อภิบาล  และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเครือญาติจะทำให้อายุยืน” 

(อัฏฏอบรอนียฺ)


62. ความประเสริฐของผู้ทำหน้าที่จัดเก็บเศาะดะเกาะฮฺ 

“แท้จริงผู้เฝ้ากองคลังมุสลิมที่มีความซื่อสัตย์  ซึ่งเขาได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

และเขาได้แจกจ่ายมันไปให้แก่ผู้ที่มีสิทธิที่ได้รับด้วยความบริสุทธ์ใจ  เขาก็เป็นผู้หนึ่งจากจากบรรดาผู้บริจาคทาน”  

(อัลบุคอรียฺและมุสลิม)


63. สร้างมัสยิด

 “ผู้ที่ได้สร้างมัสยิดโดยแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮฺ  จะถูกสร้างเหมือนกับมัสยิดให้แก่เขาในสวนสวรรค์” 

(อัลบุคอรียฺ)


64. ให้สลามและแจกจ่ายอาหาร 

โอ้บรรดามนุษยชาติ ! จงให้สลาม  แจกจ่ายอาหาร  ติดต่อเครือญาติ  และจงละหมาดในยามค่ำคืนขณะที่มนุษย์นอนหลับ  แล้วท่านจะได้เขาสวนสวรรค์อย่างสันติภาพ” 

(อัตติรมิซียฺ)


65. ขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากถนน 

“ฉันเห็นชายคนหนึ่งกำลังเพลิดเพลินในสวนสวรรค์เพราะต้นไม้ต้นหนึ่งที่เขาได้ตัดออกจากท้องถนน  ซึ่งมันได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนที่สัญจรไปมา” 

(มุสลิม)


66. ทำดีและเชื่อฟังต่อบิดามารดา 

“น่าเวทนา  น่าเวทนา  น่าเวทนา  มีคนกล่าวว่า : ใครกันท่านรอซูลุลลอฮฺ ?

ท่านรอสูลตอบว่า : ผู้ที่มีชีวิตช่วงที่พ่อแม่ของเขาคนหนึ่งคนใดแก่ชราหรือทั้งสองคน  แต่เขากลับไม่ได้รับสวนสวรรค์” 

(มุสลิม)


67. ภรรยาปฏิบัติตามและเชื่อฟังต่อสามี

  “เมื่อภรรยาได้ละหมาดห้าเวลา  ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  รักษาอวัยวะเพศและเชื่อฟังสามีของเธอ  สามารถเลือกเข้าประตูสวรรค์บานไหนก็ได้ตามความประสงค์” 

(อิบนุมาญะฮฺ)


68. แสวงหาปัจจัยยังชีพที่หะลาลและทำงานด้วยตัวเอง 

“ท่านรอสูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ถูกถามว่า : การแสวงหาปัจจัยยังชีพอย่างไรที่ดีที่สุด ? 

รอสูลตอบว่า : การที่คนๆ  หนึ่งทำงานด้วยตัวเองและทุก ๆ แสวงหาในสิ่งที่ดี” 

(อัลฮากิม)


69. เลี้ยงดูภรรยาและผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง

 “เมื่อมุสลิมได้จ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขา  ในสภาพที่เขาคาดหวังผลบุญเท่ากับเขาได้เศาะดะเกาะฮฺ” 

(อัลบุคอรียฺและมุสลิม)


70. เลี้ยงดูหญิงหม้ายและคนยากจน 

“ผู้ที่เลี้ยงดูหญิงหม้ายและคนยากจน  เปรียบเสมือนผู้ที่ออกต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ” 

และฉันคิดว่าท่านพูดว่า  “เปรียบเสมือนคนยืนละหมาดไม่หยุดพักหรือผู้ที่ถือศีลอดโดยไม่ละ” 

(อัลบุคอรียฺ)


71. อุปถัมภ์และเลี้ยงดูเด็กกำพร้า

 “ฉันและผู้ที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้าในสวนสวรรค์จะอยู่กันอย่างนี้”  ท่านพูดโดยที่ชูนิ้วกับนิ้วกลาง  (หมายถึงอยู่กันอย่างใกล้ชิด) 

(อัลบุคอรียฺ)


72. ลูบศรีษะและแสดงความเอ็นดูต่อเด็กกำพร้า

 มีชายคนหนึ่งร้องทุกข์กับท่านรอสูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ว่าเขามีหัวใจที่แข็งกระด้าง 

ท่านรอสูลตอบว่า : “จงลูบศรีษะเด็กกำพร้า และจงให้อาหารกับคนยากจน” 

(อะหฺมัด)


73. เป็นธุระให้กับพี่น้องที่มีความจำเป็น

 “การที่คนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกท่านเดินไปกับพี่น้องเพื่อช่วยปลดเปลื้องความจำเป็นให้กับเขา

– และท่านได้ชี้นิ้วไปยังมัสยิด – ประเสริฐกว่าการที่เขาเอิ๊ยะติกาฟในมัสยิดของฉันถึงสองเดือน” 

(อัลฮากิม)


74. เยี่ยมเยียนพี่น้องเพื่ออัลลอฮฺ

 “นบีได้เข้าสวรรค์  ผู้ที่อีมานอย่างแท้จริงได้เข้าสวรรค์

และผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องของเขาอีกเมืองหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้เยี่ยมเพื่อสิ่งใดนอกจากเพื่ออัลลอฮฺจะได้เข้าสวนสวรรค์” 

(อัฏฏอบรอนียฺ)


75. เยี่ยมเยียนผู้ป่วย 

“ผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยเขายังคงอยู่ใน ค็อรฟะตุลญันนะฮฺ

 มีคนกล่าวว่า : โอ้ท่านรอสูล ค็อรฟะตุลญันนะฮฺคืออะไร ?

ท่านรอสูลตอบว่า : ส่วนปีกของสวรรค์” 

(มุสลิม)


76. ติดต่อเครือญาติถึงแม้ว่าเขาตัดสายสัมพันธ์ 

“เครือญาติถูกผูกติดอยู่กับบัลลังก์  เครือญาติกล่าวว่า : ใครติดต่อกับฉันอัลลอฮฺจะติดต่อกับเขา  และใครที่ตัดสัมพันธ์กับฉันอัลลอฮฺจะตัดสัมพันธ์กับเขา” 

(อัลบุคอรียฺและมุสลิม)


77. มอบความเปี่ยมสุขให้แก่พี่น้องมุสลิม 

“ผู้ใดที่พบพี่น้องมุสลิมของเขาด้วยกับสิ่งที่เขารักเขามีความสุขกับสิ่งดังกล่าว  ในวันกิยามะฮฺอัลลอฮฺจะประทานความสุขให้แก่เขา” 

(อัฏฏอบรอนียฺ)


78. ให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มีความลำบากยากแค้น

 “ผู้ใดที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ที่มีความลำบากยากแค้น  อัลลอฮฺจะให้ความสะดวกกับเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ” 

(มุสลิม)


79. ลดหย่อนภารกิจต่อคนรับใช้หรือคนงานในช่วงเดือนรอมฎอน

 “ผู้ใดที่ลดภาระให้แก่ทาสของเขา  อัลลอฮฺจะอภัยโทษให้แก่เขาและจะปลดปล่อยเขาให้รอดพ้นจากไฟนรก” 

(ส่วนหนึ่งของหะดีษอิบนุคุซัยมะฮฺ)


80. อ่อนโยนเมตตาต่อผู้ที่มีความอ่อนแอ

 “บรรดาผู้ที่มีความเมตตาอาทร  ผู้กรุณาปราณีจะเมตตาต่อพวกเขา  พวกท่านจงเมตตาอาทรต่อผู้ที่อยู่บนผืนดินแล้วผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าจะเมตตาต่อพวกท่าน” 

(อะบูดาวุดและอัตติรมิซียฺ)

 

 

next .......... >>> click