สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแล้ว ขอให้ท่านส่งไปรษณีย์บัตรตอบกลับตามที่อยู่นี้
  จำนวนคนเข้าชม  30347

 


สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือแล้ว ขอให้ท่านส่งไปรษณีย์บัตรตอบกลับทางสถานฑูตซาอุดิอาระเบีย ตามที่อยู่นี้

ฝ่ายศาสนา สถานฑูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย

82 อาคารแสงทองธานี ชั้น 23 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

 

         ถ้าท่านรักที่จะให้พี่น้องของท่านได้หนังสือ อย่างที่ท่านได้ ขอจงทำในสิ่งที่เป็นความดี เพื่อเราจะนำไปรษณีย์บัตรของท่าน ไปแสดงในการขอทุนพิมพ์หนังสือ และทุนในการจัดส่งหนังสือให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้รับหนังสือ ท่านที่ทราบกรุณาบอกต่อเพื่อนๆ พี่น้องที่ได้รับแล้วให้ทำในสิ่งที่ควร เพื่อเผยแพร่ศาสนาอัลอิสลามให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

        หวังว่าคงไม่ลำบากสำหรับทุกท่านในการส่งไปรษณีย์บัตรเพียงใบเดียว เพราะทางเจ้าหน้าที่ของเรานั้นส่งหนังสือให้ทุกท่านที่มีค่ามากกว่าไปรษณีย์บัตรเพียงหนึ่งใบ

ขออัลลอฮ์เปิดหัวใจของทุกท่านที่ได้รับหนังสือเพื่อศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ขออัลลอฮ์เปิดทางสะดวกให้กับท่านในการส่งไปรษณีย์บัตร เพื่อให้พี่น้องที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเขา ได้รับในสิ่งเดียวกับที่พวกเขาได้รับด้วยเถิด

อามีนญารอบบัลอาลามีน