สำหรับผู้ที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดต่อขอรับคัมภีร์อัลกุรอานได้ที่นี่
  จำนวนคนเข้าชม  40136

 

สำหรับพี่น้องที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สามารถติดต่อขอรับคัมภีร์อัลกุรอาน แปลภาษาไทย และหนังสืออิ่นๆของทางเว็บไซต์ ได้ที่

อาจารย์ อะหมัด  อัลฟาริตี

23 / 3  ม.1  ต.ปูยุด  อ.เมือง  จ.ปัตตานี

โทรศัพท์ : 086 - 490 - 6296