ร่วมเขียนบทความเพื่อลงในเว็บไซต์อิสลามมอร์
  จำนวนคนเข้าชม  27310

 

เปิดรับบทความจากพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธา

               ร่วมเขียนบทความเพื่อลงเว็บไซต์อิสลามมอร์

คุณสมบัติ

- ครู  อาจารย์  นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

- เป็นบทความที่ให้ความรู้กับพี่น้องมุสลิม และคนต่างศาสนิกได้เข้าใจ อิสลาม มากขึ้น

- ระบุชื่อ นามสกุลของผู้เขียน ให้กับทางแอดมินทราบ แต่ถ้าผู้เขียนต้องการให้ลงแค่นามปากกา เรายินดีตามที่บอกไว้

** ทุกบทความจะมีการตวจสอบสำนวนเพื่อความถูกต้องก่อนการลงเว็บไซต์

 

               ส่งบทความได้ที่ E mail : [email protected] 

        

          ญาซากัลลอฮุคอยรอนสำหรับผู้ที่ส่งบทความในการเผยแพร่ ผู้ที่ให้คำแนะนำเว็บไซร์อิสลามมอร์ และผู้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ บุคคลและองค์กรต่างๆที่ให้การสนับสนุน ผู้ที่ให้ทุนในการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อการแจกจ่าย และผู้ที่เป็นกำลังใจให้เรา ผู้ที่ขอดุอาร์ให้กับพวกเรา ท่านจะอยู่ในดุอาร์ของเราเสมอ

ขออัลลอฮ์  ทรงตอบแทนตามที่ทุกท่านตั้งเจตนาไว้

ขอพระองค์ประทานสุขภาพที่แข็งแรง

ประทานความเข้มแข็งและมั่นคงในศาสนา

ประทานความสามารถในการทำงานเพื่อศาสนาของพระองค์ต่อไป

ขอพระองค์ประทานปัจจัยยังชีพโดยปราศจากการคำนาณนับด้วยเถิด

และขอพระองค์ทรงตอบรับดุอาร์ที่ดีของท่าน เพื่อความสุข ความสงบสันติ ทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์

อามีนยารอบบัลอาลามีน

 

          สำหรับบรรดาผู้เผยแพร่ความรู้ เมื่อบทความของท่านได้ทำให้พี่น้องมุสลิมที่อ่านมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิต มีความรู้ในโลกกว้างขวางมากขึ้น หรือคนต่างศาสนิกได้เข้าใจในอิสลามมากขึ้น ท่านจะได้รับผลบุญตอบกลับอย่างต่อเนื่อง ผลบุญที่จะมาในวันกิยามะฮ์แบบไม่รู้ว่าทำความดีอะไรไว้ ตั้งแต่เมื่อไหร่ ผลบุญที่จะช่วยส่งเสริมให้มีน้ำหนักบนตราชั่ง แม้ในดุนยาท่านอาจจะไม่ได้อะไรจากมนุษย์ก็ตาม

แต่แน่นอนท่านจะได้จากพระองค์อัลลอฮ์  ทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ์

อินชาอัลลอฮ์