ชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
  จำนวนคนเข้าชม  99575

 

 

ชีวประวัตินะบีมุฮัมมัด

 

เรียบเรียงโดย

 

ดร.อัดุลลอฮฺ  อิบนุ อับดิรเราะฮ์มาน อัลค็อรอาน

 

เผยแพร่โดย

 

 

 

www.islammore.com

 
 

    

จุดเริ่มต้นของการศึกษาชีวประวัตินะบีมุฮัมหมัด

ความต้องการของมนุษยชาติ ในการส่งบรรดานะบี และเราะซูลมา

การเรียกร้องเชิญชวนของบรรดานะบี

สิ่งที่จำเป็นต่อมุสลิมที่ต้องปฏิบัติต่อบรรดานะบี

ความเหลื่อมล้ำของบรรดานะบี

ความสำคัญของชีวประวัติของนะบีมุฮัมมัด และภาพต่างๆที่ทำให้เห็นความแตกต่าง

การสืบเชื้อสาย

การเกิดและวัยเด็กของท่านนบีมุฮัมหมัด

อุปนิสัยและฐานะก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง

การแต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะฮ์

สภาพของชาวอาหรับก่อนการแต่งตั้งศาสดา

การเริ่มประทานอัลกุรอาน

การเผยแพร่ที่นครมักกะห์และการถูกทดสอบ

วิธีการต่าง ๆ ในการต่อต้านการเผยแพร่อิสลาม

- การดูถูก เย้ยหยัน 
 
- การทำร้ายท่านเราะซูล 
 
- การกดขี่ข่มเหง สร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย แก่ผู้ที่ดำเนินตาม
 
- การเจรจาต่อรอง
 
- ความพยายามที่จะเห็นปาฏิหาริย์ 
 
- เผ่ากุเรชตัดความสัมพันธ์กับตระกูลบนีฮาชิม
 

การเสียชีวิตของผู้เป็นลุงและภรรยาของท่าน

การจุดยืนของท่านนบีมุฮัมหมัด ต่อการทดสอบต่างๆ

การอพยพสู่นครมะดีนะห์

- การเข้ารับอิสลามของชาวอันศ็อร
 
- การทำสัตยาบัน "อัลอะกอบะห์" 
 
- การอพยพของบรรดามุสลิม
 
- การอพยพของท่านนบี
 

 

 

 

 

สภาพของสังคมมุสลิมในนครมะดีนะห์

- การสร้างมัสยิด
 
- การจับมือเป็นพี่น้องกัน  
 
- การมีข้อตกลงกับชาวยิว 

การเผยแพร่ศาสนาในนครมะดีนะห์

  •  ท่าทีของท่านเราะซูลลุลลอฮ์ ต่อพวกมุชริกีน

   - ขั้นตอนที่  1 พวกมุชริกีนออกมารบกับบรรดามุสลิม

๐  สงครามบะดัร 

๐  สงครามอุฮุด 

๐  และสงครามอัลอะฮฺซ๊าบ

   - ขั้นตอนที่ 2 การประณีประนอมสงบศึก 

๐  การประนีประนอมที่ "อัลฮุดัยบียะห์"

   - ขั้นตอนที่ 3 บรรดามุสลิมออกรบกับพวกมุชริกีน

๐  การพิชิตนครมักกะฮ์

 

 

 

 

 

 

 

  • ท่าทีของท่านเราะซูลลุลลอฮ์ ต่อพวกอะฮ์ลิลกิตาบ (ชาวคัมภีร์)

   - ท่าทีของท่านรอซูล ที่มีต่อพวกยะฮูด (ยิว) 

๐  ท่าทีของท่านรอซูลต่อพวกยิวที่ทำผิดสัญญา

๐  ท่าทีของท่านรอซูลต่อพวกยิวที่ "คอยบัร"

   - ท่าทีของท่านรอซูล ที่มีต่อพวกนะซอรอ (คริสเตียน)

 

 

 

 

 

  •  ท่าทีของท่านร่อซูล ต่อพวกกลับกลอก (ตีสองหน้า)  

   - วิธีการต่าง ๆ ของพวกมุนาฟีกีน (พวกกลับกลอก) ในการต่อต้านอิสลาม  

   - ท่าทีของท่านร่อซูล ต่อพวกกลับกลอก (ตีสองหน้า)

 

เหตุการณ์ช่วงสุดท้ายของท่านเราะซูล

การป่วยและการเสียชีวิตของท่านเราะซูล

             แหล่งที่มาและหนังสือต่างๆ

 

 

 

 

 ส่วนหนึ่งจากมารยาทของท่านนะบี  

 

 

มารยาทต่อพระผู้เป็นเจ้า                                                                           

การปฏิบัติต่อครอบครัว

การปฏิบัติ ต่อบรรดาศอฮาบะฮ์

การปฏิบัติ ต่อ บรรดาศัตรู

 

 

หลักฐานการเป็นนะบี และปฏิหาริย์

คัมภีร์อัล-กุรอาน มุอญิซาตที่ดำรงอยู่ถาวร                                                                     

สิ่งที่เป็นมุอญิซาต (ปฏิหาริย์)อื่นๆ

 

 

บทสรุป