ท่านอุมัยรฺ อิบนิ วะฮฺบฺ 2
  จำนวนคนเข้าชม  1780

ท่านอุมัยรฺ อิบนิ วะฮฺบฺ 2

          หลังจากนั้นอุมัยรฺจึงลับดาบของเขาพร้อมด้วยอาบยาพิษ และออกเดินทางไปจนถึงนครมะดีนะห์ ขณะนั้นท่านอุมัร อิบนุลค๊อฎฎ็อบ กำลังให้อูฐของท่านคุกเข่าลง ณ ประตูมัสยิดของท่านร่อซูล และท่านก็กำลังสะพายดาบอยู่ด้วย ท่านอุมัรได้กล่าวกับผู้ที่ติดตามของท่านว่า :

           นี่คือ อุมัยรฺ อิบนิ วะฮฺบ ศัตรูของอัลเลาะห์ เขาไม่ได้มาที่นี่นอกจากเพื่อประสงค์ร้ายเท่านั้น และเขายังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ของพวกกุเรชในสงครามบัดรฺอีกด้วย

ท่านอุมัรจึงเดินเข้าไปหาท่านร่อซูล และกล่าวว่า :

          ท่านร่อซูลุลลอฮฺ นี่คือ อุมัยรฺ อิบนิ วะฮฺบ ศัตรูของอัลเลาะห์ มาพบท่านโดยสะพายดาบมาด้วย

ท่านร่อซูล กล่าวว่า :

          จงนำเขาเข้ามาหาฉันเถิด อุมัรเอ๋ย

ท่านอุมัรจึงออกไปหาอุมัยรฺ พร้อมกับเอาดาบจี้ที่คอของอุมัยรฺ และกล่าวกับชาวอันซ้อรซึ่งอยู่ ณ ที่นั้นด้วยว่า :

          ท่านทั้งหลายจงพาเขาเข้าไปหาท่านร่อซูล แล้วจงนั่งอยู่กับ ท่านด้วยพร้อมกับให้ระวังชายผู้นี้ให้จงดี เพราะว่าเขาไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ

          ท่านอุมัรได้นำอุมัยรฺเข้าไปหาท่านร่อซูล โดยเอาดาบจี้ไว้ที่คอหอยของอุมัยรฺ เมื่อท่านร่อซูล เห็นเช่นนั้นจึงกล่าวว่า :

          ปล่อยเขาเถิด อุมัร และนั่งลงซิ อุมัยรฺ

อุมัยรฺจึงนั่งลง พร้อมกับกล่าวว่า :

          อันอิม ซ่อบาฮัน  (ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุขในตอนเช้า )   อันเป็นการแสดงเคารพเมื่อ พบปะกันของชาวอาหรับกุฟฟาร

ท่านร่อซูล กล่าวว่า :

          พระองค์อัลเลาะห์ได้ทรงให้เกียรติแก่เราโดยให้วิธีการแสดงความเคารพที่ดีกว่าการแสดงความ เคารพของท่าน โอ้ อุมัยรฺ นั่นคือถ้อยคำนี้  " อัสสะลามมุอะลัยกุม " (ขอความสันติสุขได้มีแด่ท่าน ) อันเป็นการเคารพของชาวสวรรค์

อุมัยรฺ กล่าวว่า :

          หามิได้ มุฮัมมัด ฉันทราบเกี่ยวกับอิสลาม

ท่านร่อซูล กล่าวว่า :

          ท่านมาที่นี่เพื่อต้องการอะไร?

ท่านอุมัยรฺ กล่าวว่า :

          ฉันมาที่นี่เพราะเชลยคนหนึ่งที่อยู่กับพวกท่าน

ท่านนบี กล่าวว่า :
 
          แล้วทำไมท่านจึงต้องสะพายดาบเข้ามาด้วย

อุมัยรฺ กล่าวว่า :

          ขอพระองค์อัลเลาะห์ทรงให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นกับดาบทั้งหลาย และท่านต้องได้รับอันตราย อะไรจากเรากระนั้นหรือ?

ท่านร่อซูล กล่าวว่า :
 
         จงบอกเราตามความเป็นจริงเถิดว่า เพราะเหตุใดท่านจึงมาที่นี่?

อุมัยรฺ กล่าวว่า :

         ฉันมิได้มาเพื่อประสงค์อื่นใดนอกจากสิ่งนี้เท่านั้น

ท่านร่อซูล กล่าวว่า :
 
         ท่านมิได้ร่วมประชุมกับซ้อฟวานในห้องหนึ่ง แล้วท่านทั้งสองได้กล่าวรำลึกถึงพวกกุเรชที่ เสียชีวิตในสงครามบัดรฺ แล้วท่านกล่าวว่า  ถ้าหากฉันไม่มีหนี้สิน และไม่มีลูกแล้ว ฉันจะออกไป เพื่อฆ่ามุฮัมมัดมิใช่หรือ? แล้วซ้อฟวานก็เป็นผู้รับภาระในเรื่องหนี้สินและลูกๆของท่าน  เพื่อท่านจะได้ฆ่าฉันให้แก่เขา แต่พระองค์อัลเลาะห์ได้ทรงป้องกันระหว่างท่านกับสิ่งนี้มิให้เกิดขึ้น 

ทันใดอุมัยรฺ ก็ร้องขึ้นว่า :

         ฉันขอปฎิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ ฉันขอปฎิญาณว่า ท่านเป็นร่อซูล ของอัลเลาะห์ สิ่งนี้ไม่มีผู้ใดรู้ได้นอกจากฉัน และซ้อฟวานเท่านั้น ขอสาบานด้วยอัลเลาะห์ ไม่มีผู้ใด บอกให้ท่านทราบได้นอกจากอัลเลาะห์เท่านั้น การสรรเสริญเป็นของอัลเลาะห์ ผู้ทรงนำพาฉันสู่อิสลาม

ท่านร่อซูลจึงกล่าวแก่บรรดาศอฮาบะห์ว่า :

         ท่านทั้งหลายจงสอนศาสนาให้แก่พี่น้องของท่าน จงสอนการอ่านอัลกุรอานให้แก่เขาและจง ปล่อยเชลยศึกของเขาเสีย

          ในช่วงเวลาที่ พระองค์อัลเลาะห์ได้ทรงเปิดหัวใจของอุมัยรฺ ให้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม จึงทำให้เขา เปลี่ยนสภาพจากชัยฎอนอันเลวร้ายมาเป็นทหารแห่งสัจจธรรม และเป็นผู้อนุเคราะห์อิสลาม และทำ ให้ท่านอุมัร อิบนุล ค้อฎฎ็อบกล่าวขึ้นว่า :

          ขอสาบานด้วยอัลเลาะห์ ขณะที่อุมัยรฺปรากฎตัวขึ้นมานั้น หมูนั้นยังเป็นที่รักยิ่งของฉันมากกว่าเสียอีก แต่ในวันนี้เขากลายเป็นผู้ที่ฉันมีความรักต่อเขามากกว่าลูกของฉันบางคนเสียอีก

          หลังจากนั้นอุมัยรฺได้ครุ่นคิดอยู่เป็นเวลานานถึงความสะดวกง่ายดายของศาสนานี้ เขาพบกับความ โอบอ้อมอารีของท่านร่อซูล เพราะเหตุใดที่ทำให้ชาวกุเรชต่างพยายาม ทำลายล้างอิสลามและมุสลิมที่นครมักกะห์ก่อนการอพยพ เขาได้ถูกทดสอบอย่างไรบ้างในการสู้รบกับบรรดามุสลิมในสงครามบัดรฺ? และเขา สะพายดาบมาเพื่อสังหารท่านร่อซูล ได้อย่างไร?  ทุกสิ่งที่เขาได้ใคร่ครวญ ถึงสิ่งเหล่านี้นั้นมีสาเหตุเกิดขึ้นภายหลังการกล่าวว่า " ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺมุฮัมมะดุรร่อซูลุลเลาะห์" ( ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ ) ทั้งสิ้น 
                

 
       

โปรดติดตามตอนต่อไป


  Click<<<   ท่านอุมัยรฺ อิบนิ วะฮฺบฺ 1                                                         ท่านอุมัยรฺ อิบนิ วะฮฺบฺ 3 >>>Click