คำศัพท์
  จำนวนคนเข้าชม  12354

คำศัพท์

อัลลอฮ์     พระองค์ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงอภิบาลสากลโลก ผู้ทรงรอบรู้ทุกการกระทำทั้งที่ลับและเปิดเผย ผู้ทรงยุติธรรม ผู้ทรงเมตตากรุณา ปรานีฯลฯ คุณลักษณะอันบริสุทธิ์และสูงส่งของพระองค์มีมากมายเกินกว่าจะนำมากล่าวได้ทั้งหมด ณ ที่นี้

อัลกุรอาน   คัมภีร์ที่อัลลอฮ์   ทรงประทานมาให้มนุษย์ปฏิบัติตามเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต เป็นแนวทางอันเที่ยงตรง ป้องกันการล่อลวง และการทำร้ายจากพวกชัยฏอน

ท่านนะบีมุฮัมมัด    ผู้นำสาสน์ของอัลลอฮ์   ท่านสุดท้าย ท่านนะบี   ได้รับคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายเพื่อนำมาสั่งสอนและตักเตือนมนุษย์

ฮะดิษ   คำกล่าว การปฏิบัติ และการยอมรับของท่านนะบีมุฮัมมัด    ยังหมายรวมถึงคำกล่าวของเหล่าผู้ศรัทธาร่วมยุคเดียวกับท่านที่ได้อ้างอิงถึงการยอมรับของท่านนะบี

ซุนนะฮ์   แนวทางของท่านนะบีมูฮัมมัด   ซึ่งนอกจากที่ท่านจะเป็นผู้นำสาสน์จากอัลลอฮ์   มาเผยแพร่แล้ว การปฏิบัติของท่านนั้นถือเป็นแบบฉบับแก่มวลมนุษย์ผู้ศรัทธาทั้งหลาย

มุสลิม   ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามมีความเป็นพี่น้องกัน จึงเรียกว่า พี่น้องมุสลิม

มุสลิมะห์   ชื่อเฉพาะสตรีมุสลิม ที่น้อมรับคำบัญชาของพระองค์ และปฎิบัติตามหลักการอัลอิสลามโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

ฮิญาบ   อาภรณ์ที่มุสลิมะห์สวมใส่อย่างมิดชิดเรียบร้อยเพื่อปกป้องให้พ้นจากสิ่งไม่ดี รวมถึงมารยาท การปฏิบัติ การวางตัว ควบคุมความประพฤติ ความคิดและจิตใจ ให้อยู่ในกรอบของหลักการอัลอิสลามอย่างเที่ยงตรง

ดุนยา  ชีวิตในโลกนี้ เป็นโลกที่มนุษย์กำลังมีชีวิตอยู่ เพื่อพระองค์อัลลอฮ์   จะทดสอบว่าผู้ใดเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อย่างแท้จริง

อาคิเราะฮ์  โลกหน้าซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องประสบและได้รับการตัดสิน หลังจากที่พระองค์อัลลอฮ์   ให้ทุกคนฟื้นขึ้นมาเป็นโลกที่จีรังถาวรไม่มีที่สิ้นสุด และคงอยู่ตลอดกาล

ชัยฏอน   ญิน หรือ ปีศาจ เป็นมารร้ายศัตรูตัวฉกาจ ที่ล่อลวงมนุษย์ให้ทำความชั่วและตั้งภาคีขึ้นมาเทียบเคียงอัลลอฮ์     มันทำทุกวิถีทางเพื่อหลอกล่อให้มนุษย์เข้าสู่ไฟนรก

นรกญะฮันนัม  นรกขั้นหนึ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา

มลาอิกะฮ์  สร้างจากรัศมีเป็นบ่าวที่ภักดีต่ออัลลอฮ์   เพียงพระองค์เดียว มลาอิกะฮ์มีหน้าที่ติดตามมนุษย์ เพื่อบันทึกความดีและความชั่วของมนุษย์แต่ละคน และหน้าที่อื่นๆ

ละหมาด  ภาษาอาหรับเรียกว่า “อัศเศาะลาฮ์”การขอพร การขออภัย การเคารพสักการะ การเข้าเฝ้าต่ออัลลอฮ์     ด้วยอิริยาบทต่างๆ ดังที่ถูกบัญญัติไว้ตามหลักการของศาสนา มุสลิมทุกคนต้องทำการละหมาด(บังคับ)ฟัรดูวันละ 5 เวลา

อัลฮัมดุลิลลาฮ์  การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์   เพียงพระองค์เดียว เป็นการกล่าวขอบคุณพระองค์อย่างสมบูรณ์

ฟิตนะฮ์   สถานการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดความสับสน วุ่นวาย เช่น การใส่ไคล้ การนินทา การอิจฉาริษยา การพูดจาว่าร้าย การกล่าวหาผู้อื่น การปองร้าย การยั่วยุ การอาฆาต  ความยากลำบาก  และความไม่เป็นระเบียบทางสังคม

เจว็ด  รูปภาพและรูปปั้นต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจากดิน,หิน หรือวัสดุต่างๆ และสมมุติขึ้นว่ามันมีอำนาจ โดยทำการเคารพสักการะ เพื่อหวังในการคุ้มครองต่างๆ

Next >>>>Click

slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php