หิญาบ ความหมาย หลักฐาน
  จำนวนคนเข้าชม  8514

สอง : หิญาบ ความหมาย หลักฐาน  และประโยชน์ต่างๆ

..........

          หิญาบ นั้นมีความหมายว่า การที่สตรีปกปิดร่างกายของนางไม่ให้พวกผู้ชายที่ไม่ได้เป็นมะฮฺร็อมได้เห็น เหมือนกับที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้ว่า....

ความว่า :  “และอย่าให้พวกนางเอาเครื่องตกแต่งของพวกนางมาแสดงนอกจากสิ่งที่อยู่ภายนอกให้พวกนางเอาผ้าคลุมศรีษะของพวกนางมาคลุมที่คอเสื้อของพวกนาง

หรืออย่าให้พวกนางได้เอาเครื่องตกแต่งของพวกนางมาแสดง นอกจากสามีของพวกนาง พ่อของพวกนาง ลูกของสามีของพวกนาง ลูกของพวกนาง ลูกของสามีของพวกนาง หรือพี่น้องของพวกนาง” (อันนูร 31)

ความว่า:  “และเมื่อพวกเจ้าได้ขอจากพวกนางซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใด พวกเจ้าก็จงขอพวกนางจากทางด้านหลังของสิ่งกำบัง” (อันนูร 53)

           และความมุ่งหมายของสิ่งกำบังนั้นคือ สิ่งที่สตรีปกปิด อันประกอบไปด้วยฝาผนังประตูและเครื่องสวมใส่  และอายะฮฺนั้นถึงแม้ว่าจะเจาะจงเฉพาะภรรยาของท่านนบี ข้อตัดสินของมันก็ครอบคลุมบรรดาผู้ศรัทธาหญิงทั้งหมด เพราะมันถูกให้เหตุผลด้วยคำตรัสของอัลลอฮฺที่ว่า...

ความว่า: “ทั้งนี้เนื่องจากว่ามันเป็นความสะอาดที่สุดสำหรับหัวใจของพวกเจ้าและหัวใจของพวกนาง” (อัล-อะฮฺซาบ 53)

          และอันนี้เป็นเหตุผลทั่วไป  การมีเหตุผลทั่วไปของมันนั้นบ่งบอกถึงการมีข้อตัดสินทั่วไปของมัน  อัลลอฮ์ ได้ตรัสไว้ว่า....

ความว่า :  “โอ้ผู้เป็นนบีเอ๋ย เจ้าจงกล่าวแก่ภรรยาของเจ้าและลูกสาวของเจ้า และสตรีของบรรดาผู้ศรัทธา ให้พวกนางได้ดึงเอาเสื้อคลุมของพวกนางเข้ามาใกล้ชิดตัวของพวกนาง”  (อัล-อะฮฺซาบ 59)

          ไซฺยคุลอิสลาม อิบนุไตยมียะฮฺ รอฮิมาฮุลลอฮฺ  ได้กล่าวไว้ในมัจมัวอุลฟาตาวา  เล่มที่ 22  หน้าที่ 1-10-111 ว่า

“และอัลหิญาบนั้นคือเสื้อคลุม และมันก็คือสิ่งที่อิบนุมัสอู้ด และท่านอื่นๆ เรียกมันว่าริดาอฺ  และคนทั่วไปเรียกมันว่าอิซ้าร  และมันคืออิซ้ารใหญ่ที่ปกปิดศรีษะของนางและร่างกายของนางทั้งหมด  อบูอุบัยดะฮฺ  และท่านอื่นๆ ได้เล่าว่านางนั้นจะดึงมันลงจากด้านบนของศรีษะของนาง  โดยที่นางจะไม่ให้เห็นนอกจากตาของนางเท่านั้น  และในจำพวกของมันได้แก่หน้ากาก”

           และในหลักฐานด้านซุนนะฮฺของท่านนบี  ที่บ่งบอกถึงความจำเป็นในการปกปิดใบหน้าของสตรีไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นมะฮฺร็อมเห็นนั้น คือ หะดิษของอาอีซะรอดิยัลลอฮุอันฮา  กล่าวว่า : 

“พวกผู้เดินทางนั้นได้ผ่านเราไปในขณะที่เราอยู่กับท่านรอซูลลุลลอฮฺ  ในลักษณะผู้ครองเอี๊ยะฮฺรอม

แล้วเมื่อพวกเขาได้เข้ามาใกล้เราคนหนึ่งของเราก็ได้ปล่อยเสื้อคลุมของนางลงมาจากศรีษะของนางมาปิดใบหน้าของนาง แล้วเมื่อพวกเขาได้ผ่านเราไป เราก็ได้เปิดมันออก”  

(อะฮฺหมัด ดาวุด และอิบนุมาญะฮฺรายงาน)

           หลักฐานต่างๆที่บ่งถึงความจำเป็นในการปกปิดใบหน้าของสตรีไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นมะฮฺร็อมของนางเห็นจากกิตาบซุนนะฮฺนั้นมีมากมาย และแท้จริงฉันนี้ โอ้พี่น้องมุสลิมมะฮฺเอ๋ย  ขอแนะนำเธอเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังหนังสือ (หิญาบบุลมัรอะฮฺวะลิบาซุฮา  ฟิศเศาะล้าต) ของไซฺยคุลอิสลามอิบนุไตยมียะฮฺ และสาร(อัลหิญาบ)  ของสะมาหะตุซไซฺยค  อับดุลอาซี้ซ  อับดุลลอฮฺ อิบนุบาซฺ  สาร (อัศศอริมุล มัซฺฮูรอะลัลมัฟตูนีน  บิสซูฟู้ร)  ของไซฺยค มุฮำหมัดซอและฮฺ  อัลอุไซยมีน  ซึ่งสารต่างๆเหล่านี้ได้ประมวลไว้ซึ่งสิ่งที่ให้ความพอเพียง

          จงรู้ไว้เถิด โอ้พี่น้องมุสลิมะฮฺเอ๋ย ผู้ที่อนุมัติให้เธอเปิดหน้าได้จากพวกผู้รู้ พวกเขาได้วางเงื่อนไขไว้ว่าจะต้องปลอดภัยจากความปั่นป่วน และความปั่นป่วนนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก โดยเฉพาะในสมัยนี้ที่มีความหึงหวงทางด้านศาสนาในหมู่ของพวกผู้ชาย และหญิงนั้นมีน้อย  ความละอายมีน้อย  ผู้ที่เรียกร้องไปสู่ความปั่นป่วนในเรื่องดังกล่าวมีมาก  และพวกสตรีที่ได้ใช้ศิลปะในการนำเอาเครื่องตกแต่งชนิดต่างๆมาใส่บนใบหน้าของพวกนาง  ซึ่งมันจะเชิญไปสู่ความปั่นป่วน 

         ดังนั้นโอ้พี่น้องมุสลิมะฮฺเอ๋ย เธอจงระวังสิ่งดังกล่าว  และจงสวมใส่หิญาบที่มันปกป้องให้พ้นจากความปั่นป่วนด้วยความปรารถนาของอัลลอฮฺ   และไม่มีผู้รู้ท่านใดจากบรรดามุสลิม  ที่ได้รับการยอมรับทั้งปัจจุบัน  และอดีตที่อนุมัติให้แก่พวกผู้หญิงที่ถูกหลอกเหล่านี้ในสิ่งที่พวกนางได้กระทำไป

         และในบรรดาผู้หญิงมุสลิมมะฮฺบางคนนั้นจะมีผู้ที่ใช้การกลับกลอกในการสวมใส่หิญาบ  บางคนจะสวมใส่ในที่สาธารณะ  และเมื่อได้เข้าไปอยู่ในห้างร้านค้า โรงพยาบาล หรือพูดกับคนเจียรไนเพชรพลอยหรือช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  นางก็จะเปิดใบหน้า และสองแขนของนางเหมือนกับว่านางนั้นอยู่กับสามีของนาง  หรือมะฮฺร็อมคนหนึ่งคนใดของนาง ดังนั้นโอ้พวกผู้หญิงที่กระทำเช่นนั้นขอให้พวกเธอมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ  ซึ่งเราได้เห็นสตรีที่โดยสารเครื่องบินที่มาจากต่างประเทศโดยที่พวกนางจะไม่สวมใส่หิญาบนอกจากในขณะที่เครื่องบินลงจอดที่สนามบินเท่านั้น ประหนึ่งว่าหิญาบนั้นได้กลายเป็นประเพณี ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติในศาสนาไปเสียแล้ว

          โอ้ สตรีมุสลิมมะฮฺเอ๋ย  แท้จริงหิญาบนั้นมันจะปกป้องเธอให้พ้นจากสายตาอันตรายที่ออกมาจากพวกผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรค  และสุนัขมนุษย์  และมันจะปกป้องเธอจากความโลภ ละโมบที่เป็นบ้าดังนั้นเธอจงยึดมั่นอยู่กับมัน  และอย่าได้เหลียวไปดูการโฆษณาชวนเชื่อที่ทำสงครามกับหิญาบ หรือลดความสำคัญของมัน  แท้จริงมันต้องการให้ความชั่วเกิดขึ้นกับเธอ  เหมือนกับที่อัลลอฮฺ ได้ตรัสไว้ว่า...


ความว่า :  “และพวกที่ดำเนินตามความใคร่ ต้องการที่จะให้พวกเจ้าได้โอนอ่อนไปย่างมากมาย” (อันนิซาอฺ 27)

จากหนังสือ"คำเตือนในเรื่องกฎต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบรรดาหญิงผู้ศรัทธา"