การปฏิญานพร้อมเงื่อนไขในคำว่า لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
  จำนวนคนเข้าชม  11490

 

การปฏิญานพร้อมเงื่อนไขในคำว่า  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ


อ. อับดุลฆอนี  บุญมาเลิศ 


    ความหมายของการปฏิญานว่า   لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ     พร้อมเงื่อนไขต่างๆ ของคำว่า  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 

 

อธิบายคำปฏิญาณ

          การกล่าวปฏิญาณคำว่า    لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ       นั้นคือการกล่าวคำให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์   ซึ่งความหมายของคำว่า  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ  คือ ไม่มีพระเจ้าที่ถูกเคารพอย่างถูกต้องเว้นแต่อัลลอฮ์ และคำว่า  (الإله)   อัลอิลาฮ์   แปลว่าผู้ถูกเคารพ ถูกนับถือเป็นพระเจ้า ได้รับการเชื่อฟังภักดีตามคำสั่งใช้ ซึ่งบรรดาหัวใจทั้งหลายได้นอบน้อมยอมตามให้การนับถืออย่างมีความรัก ความเทิดทูน พร้อมด้วยความยำเกรงและให้ความสำคัญยิ่งใหญ่ ด้วยความนบนอบ พร้อมกับความมุ่งหวังและมอบหมาย 

 

 สองรู่ก่นของคำว่า   لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 

     1.  النفى    : อันนัฟ แปลว่า การปฏิเสธ ขจัดให้หมดสิ้นไป

     2.  الإثبات  : อัลอิษบาต แปลว่า การให้คงไว้ตรงข้ามกันกับการปฏิเสธ

             لاإله    :   การปฏิเสธทุกสิ่งที่ถูกเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์ ฉะนั้นจึงไม่ควรจะทำการเคารพภักดีสิ่งอื่นใด ยกเว้นอัลลอฮ์  เท่านั้น

              إلاالله  : ยืนยันให้คงไว้ซึ่งการอิบาดะฮ์แด่อัลลอฮ์เพียงผู้เดียว ซึ่งพระองค์ทรงเป็นเจ้าที่แท้จริง ถูกต้องเหมาะสมในการได้รับความจงรักภักดีและเคารพ

 
 

 เงื่อนไขต่างๆ ของคำว่า  لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ  


           คำว่า      لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ  ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ จะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่ผู้ที่กล่าวประโยคนี้นอกจากจะครบเงื่อนไขทั้ง 7 ประการ คือ

 

 1. ความรู้ในเนื้อหาของคำว่า   لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 

          ที่เป็นวัตถุประสงค์ในประโยคทั้งการปฏิเสธ และการให้คงไว้   الإثبات    จนหมดไม่เหลือส่วนที่ไม่รู้ النفى   ในเรื่องดังกล่าวนั้นเลย 

อัลลอฮ์   ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮ์มูฮัมหมัด อายะห์ที่ 19 ความว่า

 “ดังนั้น พึงรู้เถิดว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพอื่นนอกจากอัลลอฮ์”

 
           จากหนังสือศอเฮี๊ยะฮ์ ของอิหม่ามมุสลิม จากรายงานของอุสมาน ว่า ท่านร่อซูล  ได้กล่าวว่า

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

 “ผู้ใดที่ตายไปโดยที่เขาทราบดีว่า แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพอื่นจากอัลลอฮ์ เขาจะได้เข้าสวนสวรรค์แล้ว”

 

2. แน่วแน่ ไม่มีข้อสงสัยใดในใจ

         อัลลอฮ์ ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮ์อัลฮุจญรอจ อายะห์ที่ 15 ความว่า

 “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นซึ่งพวกเขาศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ ต่อท่านร่อซูลของพระองค์

แล้วพวกเขาไม่มีความเคลือบแคลงใดๆ เลย”

 

3. มีการยอมรับตามความหมายของประโยคนี้ด้วยจิตใจและคำพูด

           ดังนั้นผู้ใดที่ไม่ยอมรับประโยคนี้ แถมยังยโสโอหัง เขาผู้นั้นคือคนกาเฟร ผู้ปฏิเสธศรัทธาคนหนึ่ง ดังเช่นที่อัลลอฮ์ ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮ์อัศศอฟฟาต อายะห์ที่ 35-36  ความว่า

 “แท้จริงพวกเขาเหล่านั้นเมื่อได้มีการกล่าวแก่พวกเขาว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ พวกเขาก็หยิ่งผยอง

และพวกเขาก็กล่าวว่า จะให้เราทอดทิ้งพระเจ้าต่างๆ  ของพวกเราเพื่อคนหนึ่งกระนั้นหรือ ?”

 

4. มีความนอบน้อมยอมตามข้อบ่งชี้โดยไม่เคลือบแคลงสงสัยใดๆ

           อัลลอฮ์   ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮ์ อัซซุมัร อายะห์ที่ 54  ความว่า

 “และเจ้าทั้งหลายจงผินหน้าของเจ้าไปหาพระเจ้าของพวกเจ้า และจงนอบน้อมต่อพระองค์ ...”

และได้ตรัสไว้ในซูเราะฮ์ลุกมาน อายะห์ที่ 22  ความว่า

 “และผู้ใดยอมนอบน้อมใบหน้าของเขายังอัลลอฮ์ โดยที่เขาเป็นผู้กระทำดี แน่นอนเขาได้ยึดห่วงอันมั่นคงของเขาไว้แล้ว”

 

5. มีความสัตย์จริงในการกล่าวประโยคนี้ ด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์

          กล่าวประโยคนี้ด้วยความสัตย์จริงจนไม่เหลือความเท็จใดๆ หรือเคลือบแคลงสงสัยใดๆ ด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ 
 
     ดังที่อัลลอฮ์   ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮ์อัลอังกะบูต อายะห์ที่ 1-3  ความว่า

 “อะลีฟ ลาม มีม มนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้ง เพียงแต่พวกเขากล่าวว่า เราศรัทธา และพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกระนั้นหรือ?

และโดยแน่นอน เราได้ทดสอบ บรรดาคนก่อนหน้าพวกเขาแล้ว

ดังนั้นอัลลอฮ์จะทรงจำแนกให้รู้ถึงบรรดาผู้สัตย์จริง และทรงจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้กล่าวเท็จ”

      และในฮะดีษบทหนึ่งรายงานโดยมุอ๊าซบินญะบัล  ว่า แท้จริงท่านร่อซูล ได้กล่าวว่า

 “ไม่มีใครสักคนเดียวที่กล่าวปฏิญาณว่า       لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًارَسُولُ اللَّهِ         ด้วยความจริงจากหัวใจของพวกเขา 

นอกจากอัลลอฮ์ ได้ทรงห้าม ไฟนรก จากเขาแล้ว”

 

6. ความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ เมื่อกล่าวประโยคนี้
 
อัลลอฮ์  ได้ตรัสไว้ใน ซูเราะฮ์อัซซุมัร อายะห์ที่ 3  ความว่า

 “พึงรู้เถิดว่าการอิบาดะฮ์โดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นของอัลลอฮ์องค์เดียว ....”

         มีบอกในหนังสือศอเฮี๊ยะฮ์อัลบุคอรีย์ จากรายงานของอบีฮุรอยเราะฮ์ว่า ท่านนะบีได้กล่าวว่า

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

 “คนมีความสุขที่สุดกับการได้รับความช่วยเหลือของฉันในวันกิยามะฮ์นั้นคือ

คนที่กล่าวว่า    لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه   จากหัวใจและจิตใจที่บริสุทธิ์ของเขา”

 

7. มีความรักในความหมายและบ่งชี้ของประโยคนี้ทั้งหมด

          มีความรัก และชื่นชอบในความหมายทั้งหมด ตลอดจนมีความรักและชอบบรรดาคนที่กล่าวประโยคนี้  ดำรงตามประโยคนี้ พร้อมแสดงความแค้นเคืองต่อสิ่งที่สวนทางกับประโยคนี้

     อัลลอฮ์   ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮ์ อัลบะกอเราะฮ์ อายะห์ที่ 165   ความว่า

 “และมีคนบางพวกที่ยึดถือพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ โดยที่รักพวกเหล่านั้นเช่นเดียวกับรักอัลลอฮ์

ส่วนบรรดาผู้ศรัทธานั้น จะรักแต่อัลลอฮ์อย่างมากที่สุด”

 

 

 https://www.lkpj.bandung.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://www.tracer.feb.unsoed.ac.id/slot-gacor-terbaik/https://cat.univrab.ac.id/slot-gacor-terpercaya/slot gacorhttps://jdih.tanahbumbukab.go.id/slot-pulsa/https://solo.to/slot-demo-terlengkap
https://iaicirebon.ac.id/slot5000/https://aos.cianjurkab.go.id/slot-gacor/https://caen.edu.pe/site/http://main.unpkediri.ac.id/wp-content/uploads/slot-shopeepay/https://pusbangpmpp.lppmp.untad.ac.id/situs-slot-gacor/https://lazismu.uhamka.ac.id/https://map.uhamka.ac.id/https://math.uhamka.ac.id/https://penerbit.unipar.ac.id/bola88/https://warta.unipar.ac.id/slot-gacor/https://warta.unipar.ac.id/agen-bola/https://warta.unipar.ac.id/bandar-togel-terpercaya/https://revistadeodontologia.facpp.edu.br/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://unipar.ac.id/slot-gacor/https://unipar.ac.id/slot88/https://unipar.ac.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/slot-deposit-pulsa/http://sipinter.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/css/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/judi-bola/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/sv388/http://dpmptsp.situbondokab.go.id/joker123/https://pkk.egov.balangankab.go.id/slot-gacor/https://pkk.egov.balangankab.go.id/togel-online/https://sisfo.akperdharmainsan.ac.id/judi-bola88/https://e-skripsi.stikehutananpantekulu.ac.id/judi-bola/https://stikesbethesda.ac.id/situs-slot-gacor/https://scs.stikesbethesda.ac.id/wp/bandar-bola88/https://iaidalwa.ac.id/slot-gacor/https://ejournal.sttkb.ac.id/slot-gacor/http://dpkpp.cirebonkab.go.id/web/public/slot-gacor/https://puskesmasbulian.batangharikab.go.id/upload/slot-gacor/https://komunikasi.ucm-si.ac.id/judi-bola88/https://pertanian.ucm-si.ac.id/slot88/https://doktorpai.iaidalwa.ac.id/togel88/https://pasca.iaidalwa.ac.id/totogel/https://pai.iaidalwa.ac.id/bola88/https://tarbiyah.iaidalwa.ac.id/joker123/http://standpunkt-pferd.de.schnellphoto.de/https://crm.lurity.com/sv388/http://persadabunda.ac.id/situs-slot-gacor/https://meethongkongsingles.com/slot-deposit-pulsa/https://www.as-seerah.com/slot-dana/https://ug-rai.ru/sv388/https://libertin-debutant.fr/slot-gacor/https://inhm.ru/bandar-togel-terbesar/https://elearning.smkinfokom-bogor.sch.id/slot-gacor-terpercaya/https://tuct.ac.th/slot-deposit-pulsa/
slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php