ประเด็นที่ 8 การที่ผู้ไร้ศรัทธามีชัยชนะเหนือมุสลิม
  จำนวนคนเข้าชม  5024

ประเด็นที่แปด :
การที่ผู้ไร้ศรัทธา มีชัยชนะเหนือมุสลิม


            บรรดาศอฮาบะฮ์ (สาวก) ของท่านนะบีมุฮัมมัด    ต่างขอให้ท่านช่วยตอบข้อสงสัยให้ในประเด็นนี้ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ และอัลลอฮ์   ได้ทรงตอบปัญหาดังกล่าวด้วยพระองค์เองในคัมภีร์ของพระองค์ ซึ่งเป็นคำตอบที่มาจากฟากฟ้า เพื่อขจัดข้อสงสัยนั่นคือ สิ่งที่บรรดามุสลิมได้ประสบในวันสงครามอุฮุด พวกเขาแสดงความกังขาว่า ทำไมบรรดาผู้ตั้งภาคีมีชัยชนะเหนือพวกเขาได้อย่างไร ทั้งๆที่พวกเขานั้นตั้งอยู่บนความจริง ขณะที่พวกเหล่านั้นเป็นฝ่ายปฎิเสธศรัทธาตั้งอยู่บนความเท็จ

ดังนั้น อัลลอฮ์   จึงประทานดำรัส ลงมาว่า

 
"และเมื่อมีภยันอันตรายหนึ่ง มาประสบแก่พวกเจ้าทั้ง ๆ ที่พวกเจ้าได้ให้มันประสบแก่พวกเขามาแล้วถึงสองเท่าของภยันอันตรายนั้น พวกเจ้าก็ยังกล่าวว่า สิ่งนี้มาจากไหนกระนั้นหรือ จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่า มันมาจากที่ตัวของพวกท่านเอง..." (อาละอิมรอน : 165)

 
          และดำรัสของอัลลอฮ์   ที่ว่า "(มุฮัมมัด) จงกล่าวเถิดว่ามันมาจากตัวของพวกเจ้าเอง" นั้น อัลลอฮ์   ได้ทรงอธิบายให้เห็นความเป็นจริงในเรื่องดังกล่าว 

ด้วยดำรัสของพระองค์ที่ว่า

 
"และแน่นอน อัลลอฮ์ ได้ทรงให้สัญญาของพระองค์เป็นจริงแก่พวกเจ้าแล้ว ขณะที่พวกเจ้าเข่นฆ่าพวกเขาด้วยอนุมัติของพระองค์    จนกระทั่งพวกเจ้าขลาดที่จะสู้รบ และขัดแย้งกันในคำสั่ง และพวกเจ้าได้ฝ่าฝืน หลังจากที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าได้เห็นสิ่งที่พวกเจ้าปรารถนา ในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้ที่ต้องการโลกนี้ และจากพวกเจ้านั้นมีผู้ที่ต้องการปรโลก แล้วพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้าหันกลับจากพวกเขาเสีย  ทั้งนี้เพื่อที่จะทดสอบพวกเจ้า..." (อาละอิมรอน : 152)


            อัลลอฮ์  ได้ทรงอธิบายในคำชี้ขาดว่า สาเหตุที่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามีอำนาจเหนือพวกเขานั้น  มาจากตัวของพวกเขานั่นเอง การที่พวกเขาหวาดกลัวที่จะสู้รบ ขัดแย้งต่อคำสั่ง บางคนฝ่าฝืนท่านเราะซูลุลลอฮ์    ขณะเดียวกัน บรรดาทหารแม่นธนูที่อยู่บนภูเขา ที่คอยสาดลูกธนูเข้าใส่บรรดาผู้ปฏิเสธ มิให้เข้ามายังที่ตั้งของมุสลิม กลับละโมบอยากจะได้ทรัพย์เชลย ในช่วงขณะที่บรรดามุชริกกำลังปราชัยในครั้งแรก พวกเขาละทิ้งฝ่าฝืนคำสั่งของท่านเราะซูลุลลอฮ์   ทั้งนี้เพราะความโลภในทรัพย์สมบัติของพวกเขา  ที่พวกเขาคิดถึงแต่โลกดุนยา จนลืมโลกอาคิเราะฮ์ ซึ่งยั่งยืนและแน่นอนกว่า

ประเด็นที่ 9 >>>>Click