เส้นทางสายใหม่ Why I believe in Islam ?
  จำนวนคนเข้าชม  3666


บทนำในการพิมพ์ครั้งที่ 5

การทำงานกับความคาดหวังของมนุษย์ !

          ความหวังของมนุษย์มีขึ้นเสมอเมื่อตั้งใจจะทำอะไรสักอย่าง ทุกคนหวัง หรือ คาดหวัง เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจ  เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้  แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถทำได้อย่างที่หวัง  ?

ความหวัง คือ ส่วนหนึ่งแห่งการรอคอย มนุษย์ทุกคนจะรอคอยเพื่อสิ่งที่หวัง และทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองตั้งใจ แต่จะมีสักกี่คนที่จะสามารถอดทน และรอคอยเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตั้งใจไว้ ?

การตั้งใจ คือ การตั้งเจตนา เพื่อที่จะทำงานให้ออกมาพบกับความสำเร็จ  ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว หรือ เพื่อสังคม แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง !

ผู้สนับสนุน คือ ผู้ที่คอยช่วยเหลือ คอยดูแล ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ ให้ปัจจัยต่างๆ และที่สำคัญคือ ให้ชีวิตเพื่อที่จะทำในสิ่งที่หวังและตั้งใจไว้นั่นเอง….


          คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหนังสือเล่มนี้ “เส้นทางสายใหม่”  คงมิใช่ใครอื่นใด เป็นผู้ที่มนุษย์ทุกคนรู้จักดี แต่มนุษย์ผู้นั้นจะเข้าใจ รับรู้ และระลึกถึงหรือไม่นั้น.... ขึ้นอยู่กับความใกล้ชิด ความรัก ความเชื่อมั่น และความศรัทธา ที่ไม่เท่ากัน   บางคนเชื่อแต่ไม่ปฏิบัติ บางคนปฏิบัติแต่ไม่ค่อยเชื่อ บางคนทั้งปฏิบัติทั้งเชื่อ ไม่ว่าเพราะเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่ที่จะอ้างถึง สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนจากหัวใจที่ยำเกรง ความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น รวมทั้งหนังสือเส้นทางสายใหม่เล่มนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะ พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของ พระองค์ อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุว่าตะอาลา พลังและอำนาจที่ทำให้ผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่เป็นใครก็ไม่รู้ ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสุดขั้ว มาเขียนหนังสือ มายืนอยู่ในสังคมที่ไม่เคยรู้จัก มาพูดคุย มาตอบคำถาม มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับบุคคลหลากหลายสาขามากมาย อย่างที่เธอไม่เคยนึกฝันมาก่อน ไม่เคยแม้จะอยู่ในความคิด...เลย

         หลายครั้งที่พยายามค้นหาคำตอบให้กับตนเองว่า ฉันมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้อย่างไร ? และคำตอบทุกครั้งก็หนีไม่พ้นความจริง ด้วยพลังอำนาจที่ลึกลับกับความยิ่งใหญ่ของผู้สร้างสรรค์ทุกสรรพสิ่ง แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง ทำไมพระองค์จะทรงพลิกผันชีวิตของเธอไม่ได้ ทำไมพระองค์จะทำให้เธอทำในสิ่งที่พระองค์ทรงลิขิตไว้แล้วไม่ได้ มันช่างเป็นสิ่งที่ง่ายดายเสียนี่กระไร   !

         ไม่ว่าหนังสือ “ เส้นทางสายใหม่” จะพิมพ์เพิ่มอีกสักกี่หมื่น กี่แสน หรือกี่ล้านเล่ม ในอนาคต หรือจะถูกตีพิมพ์ในอีกหลายภาษาก็ตาม อินชาอัลลอฮ์ แต่ไม่ว่าจำนวนจะมากขึ้นเท่าไหร่นั้น ไม่สำคัญเท่ากับเมื่อผู้ที่ได้อ่าน ได้รับรู้และเข้าใจในศาสนาอิสลามมากขึ้น เพียงแค่คนหนึ่งคนได้เข้าใจ และปฏิบัติตนตามบัญญัติอิสลาม และทำงานเพื่อศาสนาของพระองค์ต่อไป เท่านั้นก็ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้เขียน และผู้ช่วยเหลือในการเผยแพร่ทุกคนแล้ว และเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่เมื่อคนต่างศาสนิกได้อ่านจนทำให้เขาเข้าใจในอิสลาม และเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามในที่สุด แม้เพียงคนเดียวจากผู้ปฏิเสธ เปลี่ยนเป็น “ผู้ศรัทธา”  นั่นเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจสำหรับผู้ทำงานเพื่อศาสนาอิสลามทุกคน

         พวกเราคงไม่คาดหวังให้ทุกคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ ได้เปลี่ยนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม เพราะสิทธิอันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ผู้ต่ำต้อย  การฮิดายะฮ์นั้นขึ้นอยู่กับพระองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาน่าฮุว่าตะอาลา แต่เพียงผู้เดียว

          พวกเราคงไม่คาดหวังให้มุสลิมที่อ่านหนังสือเล่มนี้ทุกคนเข้าใจ และเปลี่ยนแปลงตนเอง หันกลับมายึดมั่นในหลักการศาสนาอันเที่ยงตรงและบริสุทธิ์ เดินตามหลักกิตาบุลลอฮ์ และซุนนะฮ์เราะซูล  อย่างถูกต้องและมั่นคง เพราะอัลลอฮ์  ได้กล่าวไว้ว่า พระองค์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงชนกลุ่มใด จนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าหาพระองค์เสียก่อน

          แม้พวกเราไม่คาดหวัง แต่พวกเราเพียรพยายามวิงวอนขอดุอาร์ทุกครั้ง ให้ทุกคนที่ได้อ่านหนังสือเส้นทางสายใหม่ ได้เข้าใจในอิสลาม ได้เปลี่ยนแปลงตนเองสู่ทางนำที่แท้จริง และได้รับฮิดายะฮ์จากพระองค์ทุกคน ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นมุสลิม หรือคนต่างศาสนิกก็ตาม อินชาอัลลอฮ์

          สิ่งหนึ่งที่พยายามให้ทุกคนเข้าใจในอิสลามอย่างแท้จริงของผู้เขียน เพราะผู้เขียนได้เรียนรู้ และศึกษาเพิ่มเติมจนทำให้ได้เข้าใจว่าสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์  ไม่ได้เข้าไปอย่างง่ายๆ อย่างที่บางท่านเข้าใจ การกล่าวเพียงคำปฏิญาณตน  การปฏิบัติ  การแสดงออกในความเป็นมุสลิม  การทำงานเพื่อศาสนา  หรือแม้แต่ การอ่านอัลุรอาน ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แสดงออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่อพระองค์อัลลอฮ์   แล้ว มันจะมีประโยชน์อันใดเล่า

          เราสามารถหลอกคนอื่นได้ บางคนสามารถหลอกตัวเองได้  แต่ไม่มีใครที่จะหลอกผู้ที่รู้ในสิ่งเร้นลับ และเปิดเผย ผู้ที่รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรทั้งๆที่เรายังไม่ได้พูด ไม่ได้กระทำ ผู้ที่มีความละเอียดถี่ถ้วน แม้ความผิดบาปหรือความดีเพียงเท่าผงธุลี ยังสามารถเปิดเผยให้ได้รู้ แล้วเราจะหลอกผู้ที่รอบรู้อย่างนี้ได้อีกหรือ !

          สวนสวรรค์นั้นอยู่ไม่ไกล ประตูสวรรค์อยู่ใกล้แค่เอื้อม ศาสนานี้เป็นศาสนาที่ง่ายดาย ไม่มีการบังคับในการนับถือ ประตูสวรรค์เปิดรอทุกท่านอยู่ เพียงแต่มือของท่าน จะเอื้อมไปเปิด หรือ ไปปิดประตูบานนั้น เท่านั้นเอง

          ขอพระองค์อัลลอฮ์  โปรดประทานความดีงาม ประทานปัจจัยยังชีพอย่างกว้างขวาง ประทานความสุขสงบ สันติ ประทานฮิดายะฮ์ และฮิกมะฮ์ให้กับผู้ที่แสวงหาสัจธรรม  ประทานความมั่นคงในศาสนา และให้เราได้ตายในฐานะมุสลิม เพื่อเข้าอยู่ในสวนสวรรค์อันนิรันดร์ ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ด้วยเถิด

“เมื่อความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ และการพิชิตได้มาถึงแล้ว

และเจ้าได้เห็นประชาชนเข้าในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นหมู่ๆ

ดังนั้นจงแซ่ซร้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้า  และจงขอภัยโทษต่อพระองค์เถิด

 แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ”

( ซูเราะฮ์ : อันนัศร์)


อามีนยารอบบัลอาละมีน


คอดีญะฮ์  ยุซรอ