อ้างอิง (เส้นทางสายใหม่)
  จำนวนคนเข้าชม  3091

อ้างอิง


1.   คัมภีร์อัลกุรอ่านพร้อมความหมายภาษาไทย, ณ ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน แห่งนครมาดีนะฮ์ แปลความหมายโดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ


2.   Interpretation of the meanings of The Noble Quran (English), by Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali and Dr. Muhammad Muhsin Khan, Darussalam, 15th revised edition, 1996.


3.  Study the meaning of the English translation of The Noble Quran “Word-for-Word from Arabic to English“, Supervised by Abdul Malik Mujahid, Darussalam, 1999.


4.  Keith L. Moore, A scientist’s interpretation of references to embryology in the Quran, J. Islamic Medical Assoc. 18, 15 – 16, 1986.


5.  Hadith by Al-Bukhari and Muslim (English translation), Darussalam.


6.   คำสอนของเราะซูล , จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยศูนย์ภาษาธรรม


7.  หนังสือ  คำอธิบายฮะดิษอัรบะอีน อันนะวะวียะฮ์ โดย สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2543


8.   พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงทุกท่าน


9.   Web site Islam


 - www.islammore.com


 - www.islam.ws


 - www.understandingislam.com


 - www.pattanasad.phetburi1.net

จากหนังสือ "เส้นทางสายใหม่"

Next >>>>Click

slot88 slot gacor slot gacor hari ini https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php