กฎในการใช้น้ำหอมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
  จำนวนคนเข้าชม  12300

กฎในการใช้น้ำหอมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์


คำถาม

มีกฎอะไรบ้าง  ในการใช้น้ำหอมที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม

 

คำตอบ

บรรดาการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์

          โดยหลักการพื้นฐานแล้ว  น้ำหอมโดยทั่วไปนั้นเป็นที่อนุญาตสำหรับมนุษย์  ยกเว้นในกรณีที่น้ำหอมเหล่านั้น  มีส่วนประกอบของสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามหรือต้องหลีกเลี่ยงในการใช้  ตัวอย่างเช่นมีส่วนประกอบของสิ่งมึนเมา  หรือเมื่อใช้น้ำหอมนั้นในปริมาณที่มากแล้วจะทำให้เกิดการมึนเมาขึ้น  หรือน้ำหอมนั้น  มีส่วนประกอบของสิ่งที่ไม่สะอาด (najaasah)

           แต่ในกรณีของน้ำหอมหรือเครื่องหอมโดยทั่วไปแล้ว  เป็นที่อนุญาตให้ใช้ได้นั้น  จะเป็นน้ำหอมที่ได้มาจาก  ส่วนที่มาจากพืชหรือสัตว์  เช่น ออด  (ood)  แท่งอำพัน  กลิ่นชะมดเชียง และอื่น ๆ

          ดังนั้นหากบุคคลที่ประสงค์จะใช้น้ำหอมซึ่งมีส่วนผสมของสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง  เช่นมีส่วนผสมของสิ่งมึนเมา  หรือสิ่งสกปรก  น้ำหอมนั้นจึงไม่ควรที่จะนำมาใช้  รวมทั้งโคโลจ์น หรือน้ำหอมที่ได้รับการตรวจสอบจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า  มีสิ่งมึนเมาเป็นส่วนผสม  คือมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมในปริมาณที่มาก  อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการมึนเมาขึ้น 

          ดังนั้นน้ำหอมดังกล่าวนี้  จึงไม่สมควรที่จะนำมาใช้  ซึ่งในปัจจุบันมีน้ำหอมอยู่หลายชนิดที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม  ซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกใช้น้ำหอมเหล่านี้แทน

          ซึ่งจากหลักการข้างต้นนี้  ถูกใช้เป็นเหตุผลเดียวกันกับเครื่องดื่มและอาหารที่มีสิ่งมึนเมาเป็นส่วนผสม  แม้ว่าอาหารเหล่านั้นจะมีแอลกอฮอล์  เป็นส่วนผสมเพียงเล็กน้อย  พวกเราไม่ควรที่จะบริโภค  ดังพระวนจนะของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ได้ชี้แนะให้แก่ประชาชาติของท่านว่า

“สิ่งมึนเมาในปริมาณมากนั้น  เป็นที่ต้องห้ามแล้ว  ส่วนน้อยของมันก็เป็นที่ต้องห้ามเช่นเดียวกัน”

และพระองค์อัลลอฮ์   เป็นผู้ทรงอำนาจ

ตอบคำถามโดย Shaykh ‘Abd-Alazeez ibn Baaz

 

 

ที่มา  http://www.islamqa.com/en/ref/9056

แปลโดย  นูรุ้ลนิซาอฺ