สื่อแห่งความสุข
  จำนวนคนเข้าชม  7067

สื่อแห่งความสุข

 

          รากฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับความสุข คือ  การศรัทธาและการงานที่ดี

          อัลลอฮ์ ทรงตรัสไว้ว่า …

         “ ผู้ใดที่ได้กระทำการงานที่ดี ทั้งชายและหญิงในฐานะที่เขาเป็นผู้ศรัทธา เรา (อัลลอฮฺ)จะให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และเราจะให้ผลตอบแทนแก่พวกเขา ด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาได้กระทำไว้”  (อัลนะฮลฺ:97)
         
         อัลลอฮ์ ได้ทรงสัญญาแก่ผู้ที่ได้รวมการศรัทธาและการงานที่ดีไว้ด้วยกันว่า  อัลลอฮ์จะทรงให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่เขา ในโลกนี้และโลกหน้า

           บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์  อย่างถูกต้องนั้น  การงานที่ดีจะส่งผลให้สามารถปรับปรุงจิตใจ และจรรยามารยาททั้งโลกนี้และในโลกหน้า  พวกเขาจะมีหลักสำคัญซึ่งเป็นรากฐานที่จะต้องเผชิญ ในสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเหตุแห่งความปลาบปลื้ม  ความเบิกบานใจ และสิ่งตรงข้ามกันคือ ความกังวล  ความกลัดกลุ้มและความเศร้าหมอง

           ผู้ศรัทธาจะพบกับสิ่งที่นำมาซึ่งความรัก และความปลาบปลื้มใจ ด้วยการแสดงความยินดี มีความกตัญญู  และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ แล้วพระองค์ก็จะทรงทำให้พวกเขามีความเบิกบานและให้ความจำเริญนั้นคงอยู่ตลอดไป  ความหวังในผลตอบแทนของบรรดาผู้กตัญญู และผลของความดี จะอยู่เหนือกว่าทุกสิ่ง

           ผู้ศรัทธาจะเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปรารถนา  ความทุกข์อกทุกข์ใจ  ด้วยการต่อต้านในส่วนที่พวกเขาสามารถต่อต้านได้ มีความอดทนในสิ่งที่พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงได้  ด้วยเหตุนั้น  อัลลอฮ์จะทรงให้ร่องรอยต่างๆของสิ่งที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนามลายหายไป  จะมีแต่ความหวังที่ดี และความต้องการ ในความโปรดปราน  และการตอบแทนจากอัลลอฮฺมาแทนที่
 
     ดังที่ท่านนบีมูฮัมมัดได้พูดถึงไว้ในวจนะที่ซอเฮี๊ยะฮ์ ที่กล่าวว่า

            “ ช่างเป็นสิ่งที่น่าประหลาดเหลือเกิน  สำหรับเรื่องราวของผู้ศรัทธา  แท้จริง เรื่องราวของเขาทั้งหมดนั้น  ล้วนเป็นความดีทั้งสิ้น 

กล่าวคือ หากมีสิ่งที่จะนำมาซึ่งความปลาบปลื้มมาให้กับเขา  เขาก็ขอบคุณ  นั้นเป็นความดีแก่เขา

และหากมีสิ่งที่นำมาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจมาประสบกับเขา เขาก็อดทนนั่นก็เป็นความดีแก่เขา และจะไม่มีผู้ใดจะได้รับ นอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้น”

(บันทึกโดย อิมามมุสลิม)

            ท่านนะบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า ผู้ศรัทธานั้น  ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นความดีที่เพิ่มขึ้น จากผลพวงต่างๆ ของการงานที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มและไม่เป็นที่ปรารถนานั้น

           ด้วยเหตุนี้ จะพบว่า  คนสองคน  ที่ประสบเหตุการณ์ที่ดี และเหตุการณ์การที่มีความเหลื่อมล้ำในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นั้น จะขึ้นอยู่กับความเหลื่อมล้ำในการศรัทธา  และการงานที่ดีของเขาทั้งสอง

            ผู้ที่มีลักษณะนี้ติดตัว จะเผชิญกับความดีและชั่ว  ด้วยการขอบคุณและอดทน และสิ่งที่ติดตามมา ก็คือความปลาบปลื้ม  ความเบิกบาน  การไม่มีความกลุ้มอกกลุ้มใจ ความเศร้าหมอง   ความกังวล  คับอก คับใจ ตลอดจนความทุกข์ยากในชีวิต และเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในโลกนี้อย่างสุขสมบูรณ์

             ส่วนผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อเผชิญกับสิ่งที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม  จนแสดงความดีอกดีใจอย่างสุดขีด  มารยาทของเขาก็จะผิดเพี้ยนไป เขาจะเผชิญหน้าดังเช่นสัตว์เดียรฉานที่เผชิญหน้ากัน นั่นคือ ความงก ความหวงแหน  ไม่มีความสบายใจ ยิ่งไปกว่านั้นเขาจะเป็นผู้ที่หัวใจแตกสลายในหลายด้าน คือ กลัวว่าสิ่งที่เป็นที่รักของเขาจะมลายหายไป  จะมีการขัดขวางต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย การที่จิตใจไม่สงบ ทำให้มีการคาดคะเนไปต่างๆนาๆ  เขาจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาด้วยความกังวล ความไม่สบายใจ ความกลัว และความอึดอัดใจ

          ดังนั้น  อย่าได้ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเลย  ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากในชีวิต หรือโรคภัยต่างๆ ทางความคิด และความกลัวที่จะนำไปสู่สภาพที่เลวร้ายที่สุด  สร้างความปวดเศีรยเวียนเกล้าให้แก่เขา  และไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยให้เขาได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายทุกข์ลงได้
 
         ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้  เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ด้วยประสบการณ์ และเมื่อท่านได้ตรึกตรองและนำมาเปรียบเทียบกับสภาพต่างๆ ของผู้คนทั้งหลายแล้ว ท่านก็จะเห็นความแตกต่างที่มีอย่างมากมายระหว่าง
ผู้ศรัทธาที่กระทำตามขอบเขต การศรัทธา  กับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอน

         ศาสนานั้นส่งเสริมอย่างจริงจัง  ให้มีความพึงพอใจในริสกีย์(ปัจจัยยังชีพ)จากอัลลอฮ์ และสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้แก่บรรดาบ่าวของพระองค์อย่างมากมายหลายรูปแบบ จากความโปรดปรานและความกรุณาของพระองค์

 

อับดุรเราะฮ์มาน นาซิร อิบนุ  อับดุลลอฮ์   อัล  ซะอ์ดีย์

แปลโดย  อ. มุฮัมมัด  เหมอนุกูล