การขจัดความกลุ้มอกกลุ้มใจ
  จำนวนคนเข้าชม  7229

 

 

การขจัดความกลุ้มอกกลุ้มใจ และ ความกังวล

 


            ผู้ที่ศรัทธานั้น เมื่อได้รับการทดสอบ ด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความยากจน  จะพบว่าเขามีความปลาบปลื้มใจ เขาจะมองผู้ที่มีฐานะต่ำกว่า เขาจะไม่มองผู้ที่มีฐานะสูงกว่า และบางทีความปลาบปลื้ม ความเบิกบานใจ  ความสบายใจของเขาจะมีมากกว่าผู้ที่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการทั้งหมดที่เกี่ยวกับโลกนี้ ในทำนองเดียวกันเมื่อเขาเป็นผู้ที่ไม่ได้ความพึงพอใจ ในสิ่งที่อัลลอฮฺ ทรงจัดสรรให้ เขาก็จะพบว่านั่นมิได้ทำตามการศรัทธาที่ได้กำหนด เมื่อเขาได้รับการทดสอบด้วยความยากจนเพียงเล็กน้อย หรือไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการเกี่ยวกับโลกนี้ เขาก็มีความทุกข์ทรมานและลำบากยาก

            และอีกตัวอย่าง คือ เมื่อมีเหตุแห่งความกลัว และสิ่งรบกวนต่างๆ มาประสบกับมนุษย์ก็จะพบว่า ผู้ที่มีการศรัทธาที่ถูกต้องจะมีหัวใจที่มั่นคง  จิตใจที่สุขสงบ  สามารถทำให้เรื่องราวที่มาคุกคามนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี ด้วยความคิด คำกล่าว และการกระทำ เขาปักหลักสู้กับสิ่งที่มารบกวน และนี่เป็นสภาพต่างๆ ที่ทำให้มนุษย์เกิดความสบาย และทำให้จิตใจของเขามีความมั่นคง
         
           เช่นเดียวกัน ท่านจะพบว่า คนที่ไม่มีศรัทธานั้น มีสภาพที่ตรงกันข้าม คือ เมื่อมีความกลัวเกิดขึ้น ก็จะเกิดความอึดอัด ประสาทต่างๆ ของเขาจะตรึงเครียด  ความคิดของเขาก็จะแตกกระจายฟุ้งซ่าน พร้อมทั้งจะมีความหวาดกลัว ตระหนกตกใจ ทำให้ไม่สามารถจะสาธยายได้  และมนุษย์ประเภทนี้ หากไม่อาศัยการฝึกฝนมาอย่างหนัก พลังของเขาก็จะพังทลายลง ประสาทก็จะตึงเครียดเนื่องจากว่าขาดการศรัทธา ที่จะทำให้มีความอดทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพที่คับขัน และสภาพที่นำมาซึ่งความโศกเศร้า และเสียใจต่างๆ
             
          คนดี คนเลว ผู้ศรัทธา และผู้ปฏิเสธนั้น ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะดึงเอาความกล้าหาญที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาและการปลูกฝัง จะทำให้ผ่อนคลายความกลัวลงมาได้ แต่ทว่า ผู้ที่ศรัทธาจะมีสิ่งที่โดดเด่นกว่า  เนื่องจากความศรัทธาที่เข้มแข็ง  ความอดทน  การมอบหมาย  และการพึงพาต่ออัลลอฮฺ และการหวังในกุศลผลบุญจากอัลลอฮฺ  ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้มีความกล้าหาญ ทำให้ความรุนแรงของความกลัวลดลง  ทำให้ความทุกข์ยากของเขาเบาบางลง

 ดังที่พระองค์ ทรงตรัสไว้ว่า

 “หากพวกเจ้าเจ็บปวด แท้จริง พวกเขาก็มีความเจ็บปวดเหมือนกับที่พวกเจ้ามีความเจ็บปวด  และพวกเจ้าหวังจากอัลลอฮ์ ในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้หวัง” 

 (อันนิซาอฺ:104)
 

              และทรงให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์  และได้รับการสนับสนุนจากพระองค์ ซึ่งจะทำให้ความกลัวมลายหายไป  อัลลอฮ์  ตรัสไว้ว่า

“ และพวกเจ้าจงอดทนเถิด  แท้จริง อัลลอฮ์  นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้อดทน” 

(อัลอันฟาล:46)

           
           สิ่งที่จะมาขจัดความกลุ้มอกกลุ้มใจ  ความเศร้าหมองและความกังวล ให้หมดไปได้ก็คือ  การทำดีต่อเพื่อนมนุษย์  ด้วยคำพูด  การกระทำ  และสิ่งที่เป็นความดีอื่นๆ อีก ทั้งหมดนั้นเป็นการทำดี  เป็นการทำสิ่งที่เป็นกุศล  ซึ่งอัลลอฮ์   จะทรงใช้ขจัดความกลุ้มอกกลุ้มใจ และความเศร้าหมอง ให้หมดไปจากทั้งคนดีและคนชั่ว  ตามขนาดผลงานของแต่ละคน  แต่ทว่าผู้ศรัทธานั้นจะได้รับสิ่งที่ครบถ้วนสมบูรณ์กว่า  ด้วยการที่ว่า การทำความดีของเขานั้น  เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ใจ  และหวังในกุศลผลบุญจากอัลลอฮฺ  พระองค์ก็ทรงทำให้การทำดี   มีความสะดวกง่ายดายแก่เขา  และขจัดสิ่งที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา  ให้หมดไปจากเขา  ด้วยการมีความบริสุทธิ์ใจ และหวังในผลตอบแทนของพระองค์ 

อัลลอฮ์ตรัสไว้ความว่า

“ ไม่มีความดีใดๆ  ในการกระซิบกระซาบกันมากมายของพวกเขา

นอกจากผู้ที่ใช้ให้ทำทาน ทำความดี  หรือการปรับปรุงแก้ไขกันในระหว่างผู้คนทั้งหลาย 

และผู้ใดที่กระทำการดังกล่าว โดยหวังในความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ  แล้ว ดังนั้น  เราก็จะให้กุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่แก่เขา” 

 (อันนิซาอ์:114)

             อัลลอฮ์ทรงแจ้งให้ทราบว่าเรื่องราวต่างๆ ทั้งหมดนั้น นับเป็นความดีที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีและจะผลักดันความชั่วร้ายออกไป  ผู้ศรัทธาที่หวังในกุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่นั้น   ก็จะหายกลุ้มอกกลุ้มใจ  และเศร้าหมอง ฯลฯ


          สิ่งที่จะขจัดความกังวลที่เกิดขึ้นจากความกังวลวิตกทำให้เกิดความเศร้าบางประการนั้น   คือ การหันไปทำการงานหนึ่งการงานใด  หรือศึกษาวิชาความรู้ที่ให้ประโยชน์แขนงหนึ่งแขนงใด เพราะจะทำให้หัวใจไม่ไปยุ่งอยู่กับเรื่องที่ทำให้เกิดความกังวล  และบางที่อาจจะลืมสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจ  และความเศร้าหมอง  จากการกระทำนั้นจะทำให้จิตใจดีขึ้น  ความกระปรี้กระเปร่าก็จะมีมากขึ้น  และนี่เป็นสิ่งต่างกันระหว่างผู้ที่ศรัทธากับผู้ที่ไม่ศรัทธา 

ผู้ศรัทธานั้น  จะมีสิ่งที่โดดเด่นกว่า  ด้วยการศรัทธา ความบริสุทธิ์ใจ  และหวังในกุศลผลบุญจากอัลลอฮฺ  ในการทุ่มเทอยู่กับวิชาความรู้ที่เขาได้เรียนรู้มาและสอนไป   และทำความดีในสิ่งที่ได้รู้มา การเคารพภักดีนั้นจะเป็นการเคารพภักดีที่กระทำเป็นประจำด้วยความตั้งใจดี  การมุ่งหวังและเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ  เป็นสิ่งที่ทรงพลังในการผลักดันความกลุ้มอกกลุ้มใจ  ความเศร้าหมอง  และความเสียใจต่างๆ ให้หมดไป

 

         กี่คนมาแล้วที่ถูกทดสอบ  ด้วยความกังวล  และมีความขุ่นหมองใจอยู่เป็นประจำ  โดยประสบกับโรคภัยต่างๆ มากมาย  แต่ยาที่สามารถจะทำให้เขาหายได้นั้น  คือ  การลืมสิ่งที่ทำให้เศร้าหมอง กังวลและการหันไปทำงานที่มีความสำคัญต่อเขา และงานที่จะเข้าไปทำนั้นควรเป็นงานที่ชอบ  เพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ตรงตามที่เขาต้องการ 

 

และอัลลอฮฺ   นั้นทรงเป็นผู้รู้ดีที่สุด

 

 

 

จากหนังสือ" สื่อแห่งความสุข"

แปลโดย  อ. มุฮัมมัด เหมอนุกูล